نام کاربري رمز عبور

    ثبت نام | فراموشي رمز عبور | راهنماي استفاده از سايت | پشتيباني کاربران | عضويت ويژه کتابخانه ها

شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 8971
ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور

English Pages

29 فروردين 1393

CIVILICA Official Page in Facebook

 

CIVILICA Persian Logo

 

CIVILICA Logo

 

CIVILICA English Logo
7pixel pic
pixel pic

تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور

صفحه اول تقویم درخواست ثبت اطلاعات کنفرانس درباره تقويم جستجو در مقالات مشاهده لیست علوم

تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور RSS link

 کنفرانس‌هاي مرتبط با علوم سلامت (پزشكي)

تعداد نتايج در هر صفحه مرتب سازي با صعودي نزولي

صفحه از 6

1.

حوزه(هاي) تحت پوشش: پرستاري عمومي
تاريخ برگزاري: 16 ارديبهشت 1393 تا 19 ارديبهشت 1393
برگزار کننده: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2014-05-06T08:00 پذيرش چکيده:
نتيجه چکيده:
پذيرش مقاله:
ثبت نام:
2014-05-09T17:00 1392/11/10
1392/11/30
1392/12/10
1393/2/1
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/NMRC01_poster.jpg اولين كنگره بين المللي پرستاري و مامايي سلامتي و تندرستي
2.

حوزه(هاي) تحت پوشش: آلرژي و ايمنولوژي باليني
تاريخ برگزاري: 9 ارديبهشت 1393 تا 12 ارديبهشت 1393
برگزار کننده: انجمن ايمونولوژِي و آلرژي ايران - مجتمع فرهنگي آموزشي وزارت نفت - محمود آباد
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2014-04-29T08:00 پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
2014-05-02T17:00 1392/9/30
1392/9/30
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICIAI12_poster.jpg دوازدهمين كنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران
3.

حوزه(هاي) تحت پوشش: ميكروبشناسي, ايمني شناسي
تاريخ برگزاري: 3 اسفند 1392
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم - جهرم
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2014-02-22T08:00 پذيرش مقاله:
ثبت نام:
2014-02-22T17:00 1392/8/30
1392/9/20
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/JMMI01_poster.jpg اولين همايش ميكروب شناسي نوين
4.

حوزه(هاي) تحت پوشش: سياست گذاري سلامت
تاريخ برگزاري: 6 بهمن 1392 تا 7 بهمن 1392
برگزار کننده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2014-01-26T08:00 پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
2014-01-27T17:00 1392/9/30
1392/10/30
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/HESF01_poster.jpg جشنواره خدمات الكترونيك سلامت
5.

حوزه(هاي) تحت پوشش: سياست گذاري سلامت
تاريخ برگزاري: 6 بهمن 1392 تا 7 بهمن 1392
برگزار کننده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2014-01-26T08:00 پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
2014-01-27T17:00 1392/9/30
1392/9/30
1392/10/10
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/GBEHDASHT01_poster.jpg اولين همايش و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي و ارتقاي سلامت
6.

حوزه(هاي) تحت پوشش: مراقبت پزشكي
تاريخ برگزاري: 18 دي 1392 تا 20 دي 1392
برگزار کننده: مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي دانشگاه علوم پزشكي تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2014-01-08T08:00 پذيرش مقاله:
2014-01-10T17:00 1392/8/15
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/NCPE02_poster.jpg دومين كنگره ملي آموزش بيمار
7.

حوزه(هاي) تحت پوشش: آناتومي
تاريخ برگزاري: 2 آذر 1392
برگزار کننده: مركز آموزش علمي - كاربردي پرسپوليس - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-11-23T08:00 پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
2013-11-23T17:00 1392/4/31
1392/5/23
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/PERSPOLIS01_poster.jpg اولين همايش ملي دانش، ورزش و سلامت همگاني
8.

حوزه(هاي) تحت پوشش: طب مكمل, داروسازي (عمومي), علوم زيستي و كشاورزي, بيوتكنولوژي
تاريخ برگزاري: 29 آبان 1392 تا 30 آبان 1392
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آيت ا... آملي - آمل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-11-20T08:00 پذيرش چکيده:
نتيجه چکيده:
پذيرش مقاله:
ثبت نام:
2013-11-21T17:00 1392/7/10
1392/7/25
1392/7/30
1392/8/15
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/HERBAL03_poster.jpg سومين همايش ملي گياهان دارويي
9.

حوزه(هاي) تحت پوشش: پزشكي
تاريخ برگزاري: 8 آبان 1392 تا 9 آبان 1392
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشكي شيراز - شيراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-10-30T08:00 پذيرش چکيده:
ثبت نام:
2013-10-31T17:00 1392/4/9
1392/8/7
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICTMM01_poster.jpg كنگره بين المللي طب سنتي
10.

حوزه(هاي) تحت پوشش: آموزش پزشكي
تاريخ برگزاري: 1 آبان 1392 تا 3 آبان 1392
برگزار کننده: قطب علمي آموزش الكترونيكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز - شيراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-10-23T08:00 پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
2013-10-25T17:00 1392/5/1
1392/6/15
1392/7/1
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/NCELME06_poster.jpg اولين كنگره بين المللي و ششمين همايش يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي
11.

حوزه(هاي) تحت پوشش: دامپزشكي
تاريخ برگزاري: 1 آبان 1392 تا 3 آبان 1392
برگزار کننده: دانشگاه شيراز - شيراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-10-23T08:00 پذيرش مقاله:
2013-10-25T17:00 1392/6/1
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/SRLIEP02_poster.jpg  
12.

حوزه(هاي) تحت پوشش: دامپزشكي
تاريخ برگزاري: 1 آبان 1392 تا 3 آبان 1392
برگزار کننده: دانشگاه شيراز - دانشكده دام پزشكي - شيراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-10-23T08:00 پذيرش مقاله:
2013-10-25T17:00 1392/6/1
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/CIVC08_poster.jpg  
13.

حوزه(هاي) تحت پوشش: ميكروبشناسي
تاريخ برگزاري: 27 مهر 1392 تا 29 مهر 1392
برگزار کننده: مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني استاد البرزي - شيراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-10-19T08:00 پذيرش مقاله:
2013-10-21T17:00 1392/5/15
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICCM07_poster.jpg هفتمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي باليني ايران
14.

حوزه(هاي) تحت پوشش: دامپزشكي
تاريخ برگزاري: 3 مهر 1392
برگزار کننده: دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز - تبريز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-09-25T08:00 پذيرش چکيده:
نتيجه چکيده:
ثبت نام:
2013-09-25T17:00 1392/6/15
1392/6/24
1392/7/1
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICMCTAB01_poster.jpg  
15.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم سلامت (پزشكي), طب كودكان
تاريخ برگزاري: 30 مرداد 1392 تا 1 شهريور 1392
برگزار کننده: انجمن غدد و متابوليسم كودكان ايران - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-08-21T08:00 پذيرش مقاله:
2013-08-23T17:00 1392/4/6
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ENDOCRINE06_poster.jpg  
16.

حوزه(هاي) تحت پوشش: پزشكي, بيهوشي
تاريخ برگزاري: 2 خرداد 1392 تا 4 خرداد 1392
برگزار کننده: انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-05-23T08:00 پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
ثبت نام:
2013-05-25T17:00 1391/11/30
1391/12/20
1391/12/15
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/CHRS02_poster.jpg دومين كنگره بين المللي هيپنوتيزم باليني و علوم وابسته
17.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم سلامت (پزشكي), پرستاري, پرستاري – اورژانس, پرستاري – بهداشت جامعه, پرستاري – بهداشت روان, پرستاري – مراقبت ويژه, پرستاري عمومي, پزشكي, استئوپاتي (استخوان و مفاصل), اطلاع رساني پزشكي, اورولوژي, سياست گذاري سلامت, علوم پايه پزشكي, مديريت پزشكي, مراقبت پزشكي
تاريخ برگزاري: 30 ارديبهشت 1392
برگزار کننده: مركز ضايعات نخاعي جانبازان و انجمن معلولان ضايعات نخاعي استان تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-05-20T08:00 پذيرش مقاله:
2013-05-20T17:00 1392/2/31
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/SCIN04_poster.jpg چهارمين كنفرانس اينترنتي آسيب نخاعي با عنوان پرستاري و آسيب  نخاعي
18.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم سلامت (پزشكي), پزشكي
تاريخ برگزاري: 28 ارديبهشت 1392 تا 30 ارديبهشت 1392
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي و درماني تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-05-18T08:00 پذيرش چکيده:
ثبت نام:
2013-05-20T17:00 1391/12/15
1392/2/26
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/PTERM01_poster.jpg كنگره سراسري پيشرفت‌هاي مهندسي بافت و پزشكي بازساختي ايران
19.

حوزه(هاي) تحت پوشش: طب كودكان
تاريخ برگزاري: 24 ارديبهشت 1392 تا 26 ارديبهشت 1392
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشكي تبريز - تبريز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-05-14T08:00 پذيرش چکيده:
2013-05-16T17:00 1392/1/15
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/APID01_poster.jpg  
20.

حوزه(هاي) تحت پوشش: پزشكي, علوم زيستي, شيمي, علوم زمين
تاريخ برگزاري: 18 ارديبهشت 1392 تا 19 ارديبهشت 1392
برگزار کننده: دانشگاه فردوسي مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2013-05-08T08:00 پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
2013-05-09T17:00 1392/1/10
1392/1/20
http://www.civilica.com/images/calendar/posters/NCASI01_poster.jpg نخستين همايش ملي كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار

برو به صفحه | نتايج بعدي

تعداد نتايج در هر صفحه مرتب سازي با صعودي نزولي

صفحه از 6


pixel pic

مجموعه ها: سیویلیکا | بانک کنفرانسهای خارجی | پروژه ها و تحقیقات دانشجویی | نمایشگاه صنعت ساختمان | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | سیمپوزیا | بانک اطلاعاتی شرکتهای عمرانی | بانک نمونه قراردادها

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 36، واحد 10 (طبقه چهارم). تلفن: 88008044 و 88335451 - کد پستی: 1439613311
تمامي خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تماس با ما / سامانه پشتیبانی و راهنمایی کاربران | راهنمای کامل کاربران