نام کاربري رمز عبور

    ثبت نام | فراموشي رمز عبور | راهنماي استفاده از سايت | پشتيباني کاربران | عضويت ويژه کتابخانه ها

شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 8971
ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور

English Pages

7 شهريور 1394

CIVILICA Official Page in Facebook فراخوانها و مقالات را در تویتر دنبال کنید

 

CIVILICA Persian Logo

 

CIVILICA Logo

 

CIVILICA English Logo
7pixel pic
pixel pic

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

[لیست کنفرانس‌ها]

محل برگزاری: سنندج - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - سال 1391 - [ جزئیات برگزاری كنفرانس ]
تعداد مقالات: 137 تعداد صفحات: 2107
تعداد مشاهده چكيده: 139821 بار

جزئیات برگزاری كنفرانس - نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

search icon جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

عنوان مقاله:    عين عبارت نويسنده:     (فقط نام خانوادگي)
كلمه كليدي:     عين عبارت
خلاصه مقاله:    عين عبارت

نمايش و دانلود مقالات نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين

نتايج از 1 تا 100 از مجموع 137

نمايش

تعداد نتايج در هر صفحه مرتب سازي با صعودي نزولي

صفحه از 2

pdf icon 1. اثربخشي درمان معنايي logotherapy به سبك گروهي بر احساس تنهايي وسلامت رواني دانشجويان دانشگاه كردستان.  Fulltext 
pdf icon 2. اثربخشي رويكرد درمان شناختي- رفتاري بر ميزان جرات ورزي  Fulltext 
pdf icon 3. اثربخشي مشاوره ي گروهي با رويكرد شناختي-رفتاري بر كاهش كمرويي دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 4. اثربخشي مشاوره ي گروهي با رويكرد وجودي بر دانش آموزان داراي شخصيت كمرو  Fulltext 
pdf icon 5. ارتباط بين باورهاي غير منطقي با رضايت زناشويي در زنان بالاي 23 سال شهرستان چالوس  Fulltext 
pdf icon 6. ارتباط بين پنج رگه شخصيت و پيشرفت تحصيلي  Fulltext 
pdf icon 7. ارتباط بين پنج رگه شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانشجويان  Fulltext 
pdf icon 8. ارتباط بين پنچ عامل بزرگ شخصيت و پيشرفت تحصيلي  Fulltext 
pdf icon 9. ارتباط ميان پيشرفت تحصيلي، مسندمهارگذاري و اهمالكاري تحصيلي در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه كاشان  Fulltext 
pdf icon 10. بررسي اثربخشي آموزش مؤلفه هاي سبك زندگي آدلري بر سلامت روان دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه  Fulltext 
pdf icon 11. بررسي ارتباط استرس ادراك شده و تندرستي با تيپ شخصيتي D  Fulltext 
pdf icon 12. بررسي ارتباط سلامت روان با بهزيستي روان شناختي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه آزاد در سال 1391  Fulltext 
pdf icon 13. بررسي برونگرايي و نوروزگرايي زنان داراي بيماري ديابت حاملگي و رابطه آن با شادكامي  Fulltext 
pdf icon 14. بررسي تاثير پنج ويژگي شخصيتي بر درگيري شغلي (مورد مطالعه: كارمندان شاغل در مشهد شركت برق منطقه اي خراسان)  Fulltext 
pdf icon 15. بررسي تاثير سرمايه هاي روانشناختي بر بهزيستي روانشناختي در دانشجويان دانشگاه اصفهان  Fulltext 
pdf icon 16. بررسي تاثير ويژگيهاي شخصيتي بر قدرت تفكر انتقادي (مورد مطالعه: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان)  Fulltext 
pdf icon 17. بررسي تاثيرابعاد تركيبي ويژگيهاي شخصيت بر رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران  Fulltext 
pdf icon 18. بررسي تجربي مدل عمومي شخصيت (يك عامل بزرگ) با استفاده از آزمون پنج عامل شخصيت  Fulltext 
pdf icon 19. بررسي تصور از خود و عزت نفس در دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 20. بررسي رابطه ابعاد شخصيت و سبك هاي هويت با ميزان استفاده از اينترنت و مقايسه آن در بين دانشجويان دختر و پسر  Fulltext 
pdf icon 21. بررسي رابطه ابعاد شخصيتي روان رنجور خويي، برونگرايي و عزت نفص و مقايسه تفاوتهاي جنسيتي  Fulltext 
pdf icon 22. بررسي رابطه ابعاد كمال گرايي با عملكرد رياضي در دانش آموزان دختر و پسر  Fulltext 
pdf icon 23. بررسي رابطه استرس ادراك شده با سبكهاي مقابله اي دانشجويان  Fulltext 
pdf icon 24. بررسي رابطه بين ادراك حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان و باورهاي خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 25. بررسي رابطه بين استرس و تيپ هاي شخصيتي A و B در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور واحد ايوان غرب  Fulltext 
pdf icon 26. بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت و نگرش هاي صميمانه  Fulltext 
pdf icon 27. بررسي رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيتي و سبك هاي حل تعارض بين فردي در دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي  Fulltext 
pdf icon 28. بررسي رابطه بين پنج عامل شخصيت و جهت گيري ديني با سلامت عمومي دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 29. بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي با رضايت زناشويي  Fulltext 
pdf icon 30. بررسي رابطه بين خود تنظيمي يادگيري و سازگاري ( عاطفي، اجتماعي و آموزشي ) در كاربران و غير كاربران اينترنت دانشجويان (مورد: دانشگاه پيام نور سردشت)  Fulltext 
pdf icon 31. بررسي رابطه بين روحيه معلمان و عملكرد شغلي آنان در مدارس دبستان شهرستان دشتستان  Fulltext 
pdf icon 32. بررسي رابطه بين سازگاري با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني  Fulltext 
pdf icon 33. بررسي رابطه بين شخصيت كاركنان دانشگاه اصفهان و عملكرد شغلي آنها  Fulltext 
pdf icon 34. بررسي رابطه بين كمال گرايي مثبت و منفي و خود پنداره دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 35. بررسي رابطه بين ويژگ يهاي شخصيتي پنج عاملي و رضايت از زناشويي در بين دانشجويان دانشگاه علوم تحقيقات ايلام  Fulltext 
pdf icon 36. بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي، خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج  Fulltext 
pdf icon 37. بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و اهمال كاري تحصيلي در دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه استان ايلام  Fulltext 
pdf icon 38. بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني با عملكرد شغل كارمندان ادارات دولتي شهر مياندوآب  Fulltext 
pdf icon 39. بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني با عملكرد شغلي كارمندان ادارات دولتي شهر دامغان  Fulltext 
pdf icon 40. بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و خودكارآمدي مديران با موفقيت شغلي آنان  Fulltext 
pdf icon 41. بررسي رابطه بين هوش هيجاني با بهداشت رواني دانشجويان (مورد: دانشگاه پيام نور سردشت)  Fulltext 
pdf icon 42. بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي و رضايت شغلي پرستاران و پرسنل زن و مرد بيمارستان شهرستان سميرم  Fulltext 
pdf icon 43. بررسي رابطه درو نگرايي و برونگرايي و تاب آوري با فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستا نهاي دولتي شهر ايلام در سال 1391  Fulltext 
pdf icon 44. بررسي رابطه شادكامي و شخصيت  Fulltext 
pdf icon 45. بررسي رابطه شخصيت با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 46. بررسي رابطه فرسودگي شغلي با عوامل شخصيتي در كارمندان دانشگاه هاي تبريز  Fulltext 
pdf icon 47. بررسي رابطه كمال گرايي و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان
pdf icon 48. بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مادران شاغل و غير شاغل با رشد اجتماعي كودكان پيش دبستاني دختر شهر اصفهان  Fulltext 
pdf icon 49. بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي با رضايت زناشويي در زنان شاغل بخش دولتي شهرستان ايلام (سه طبقه آموزشي، خدمات بهداشتي و تأمين اجتماعي)  Fulltext 
pdf icon 50. بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي يادگيري در دانشجويان دانشگاه پيام نور-واحد سرابله  Fulltext 
pdf icon 51. بررسي رابطه هوش هيجاني و عوامل پنج گانه شخصيت در دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 52. بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و ميزان رضايت زناشويي  Fulltext 
pdf icon 53. بررسي شيوع علايم جسماني و مقايسه افسردگي و اضطراب در خانواده هاي داراي افراد سيگاري و خانواده هاي بدون افراد سيگاري  Fulltext 
pdf icon 54. بررسي عوامل پنجگانه شخصيتي (NEO) در معلمان موفق كلاس اول ابتدايي  Fulltext 
pdf icon 55. بررسي عوامل شخصيتي دخيل در اقدامات خودكشي  Fulltext 
pdf icon 56. بررسي عوامل شخصيتي در فرسودگي شغلي
pdf icon 57. بررسي مقايس هاي دانش آموزان منضبط و داراي مشكلات انضباطي از لحاظ عملكرد خانواده  Fulltext 
pdf icon 58. بررسي مقايسه ا ي خو شبيني زندگي و خو شبيني تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني  Fulltext 
pdf icon 59. بررسي مقايسه افسردگي و استرس دانشجويان داراي رفتارهاي مذهبي و بدون رفتارهاي مذهبي  Fulltext 
pdf icon 60. بررسي مقايسه اي ذهن خواني دانش آموزان منضبط و غير منضبط  Fulltext 
pdf icon 61. بررسي ميزان ارتباط پذيرش اجتماعي و جهت گيري مذهبي دروني - بيروني با كيفيت زندگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد قم  Fulltext 
pdf icon 62. بررسي ميزان خوددرمانبخشي زوجين و رابطه آن با عامل عمومي شخصيت  Fulltext 
pdf icon 63. بررسي و مقايسه الگوهاي ارتباطي و سبك هاي حل تعارض در بين مشاوران شهر اصفهان با افراد عادي  Fulltext 
pdf icon 64. بررسي و مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در بين مادران داراي بيش از يك فرزند استثنايي و مادران داراي بيش از يك فرزند عادي  Fulltext 
pdf icon 65. بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسش نامه 20 سوالي پنج عامل شخصيت IPIP كوچك  Fulltext 
pdf icon 66. بررسي ويژگيهاي شخصيتي كاركنان مديريت درمان تامين اجتماعي استان سيستان و بلوچستان بر اساس 3نوع تيپ شخصيت منفعل-قاطع –پرخاشگر سال ١٣٩١  Fulltext 
pdf icon 67. بررسي هويت تيمي تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضايتمندي و نيات رفتاري تماشاگران بر اساس تئوري هويت اجتماعي  Fulltext 
pdf icon 68. پنج عامل بزرگ شخصيت و اعتياد به اينترنت  Fulltext 
pdf icon 69. پيش بيني سلامت روان و عملكرد شغلي بر اساس ويژگي شخصيتي معلمان دوره ابتدائي شهرستان دامغان  Fulltext 
pdf icon 70. پيش بيني سلامت عمومي دانشجويان بر اساس تيپ شخصيتي A و B عملكرد خانواده  Fulltext 
pdf icon 71. پيشبيني ميزان تأثيرپذيري تفكرات غير منطقي معلمين اعزامي مدارس خارج كشور از رگه هاي شخصيت  Fulltext 
pdf icon 72. تاثير برخي عوامل خانوادگي در خود پنداره خانوادگي دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي  Fulltext 
pdf icon 73. تاثير عوامل دموگرافيك و اختلالات شخصيت بر بازگشت و عود مجدد سوءمصرف مواد  Fulltext 
pdf icon 74. تاثير مسئوليت اجتماعي باشگاه بر هويت مشتري - سازمان در ليگ برتر فوتبال ايران  Fulltext 
pdf icon 75. تأثير رغبتهاي شغلي شخصيتي بر قصد كارآفرينانه متقاضيان جوياي كار ساكن شهر تهران  Fulltext 
pdf icon 76. تأثيرآموزش رواني مهارتهاي مقابله اي مبتني بر مدل مارلات در پيشگيري از عود مقيمان اجتماع درمان مدار مشهد  Fulltext 
pdf icon 77. تبيين اهمال كاري تحصيلي بر اساس ابعاد سازش يافته و سازش نايافته كمالگرايي  Fulltext 
pdf icon 78. تبيين سلامت رواني بر مبناي سبك ها و مكانيزم هاي دفاعي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس  Fulltext 
pdf icon 79. تحليل عاملي فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفي (PANAS‐X)  Fulltext 
pdf icon 80. تمايز دانش آموزان منضبط و غير منضبط بر اساس ذهن خواني و هوش هيجاني  Fulltext 
pdf icon 81. حضور ذهن چند- بعدي و اهمالكاري: تهيه ي مقياسها، بررسي روابط آنها، و مطالعه ي موردي مقدماتي  Fulltext 
pdf icon 82. رابطه ابعاد شخصيت و سلامت روان در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان  Fulltext 
pdf icon 83. رابطه اختلال شخصيت خودشيفته و مرزي با استفاده از مواد نيروزا دربين ورزشكاران شهر كرمانشاه  Fulltext 
pdf icon 84. رابطه بين ازدواج ديرهنگام و سلامت روان  Fulltext 
pdf icon 85. رابطه بين تمايز خود و سازگاري زناشويي كارمندان زن و مرد متأهل سازمان حسابرسي تأمين اجتماعي استان تهران  Fulltext 
pdf icon 86. رابطه بين جهت گيري مذهبي با تاب آوري و سلامت روان در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه علامه طباطبايي  Fulltext 
pdf icon 87. رابطه بين سالهاي ازدواج و تعداد فرزندان با برآورده شدن نيازهاي اساسي روانشناختي دردانشجويان متاهل  Fulltext 
pdf icon 88. رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با آثار سوگ در دانشجويان داغديده  Fulltext 
pdf icon 89. رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هيجانات منفي نسبت به خانواده همسر در زنان  Fulltext 
pdf icon 90. رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان  Fulltext 
pdf icon 91. رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و رضايت زناشوئي زنان  Fulltext 
pdf icon 92. رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و عامل خانواده اصلي با سازگاري زناشويي  Fulltext 
pdf icon 93. رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي  Fulltext 
pdf icon 94. رابطه پنج عامل شخصيت و طرحواره هاي ناسازگار اوليه  Fulltext 
pdf icon 95. رابطه تفكرات غير منطقي و ريخت هاي شخصيتي A و B با رضايت شغلي دبيران شهر كرمانشاه  Fulltext 
pdf icon 96. رابطه خوش بيني و بدبيني با تيپ هاي شخصيتي A,B  Fulltext 
pdf icon 97. رابطه سبك هاي تفكر وتيپ هاي شخصيت با انگيزش پيشرفت دردانش آموزان دوره راهنمايي.  Fulltext 
pdf icon 98. رابطه شخصيت و ونداليسم (تخريب اموال عمومي) در بين دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبي  Fulltext 
pdf icon 99. رابطه صفات شخصيت و عملكرد تحصيلي در دانشجويان  Fulltext 
pdf icon 100. رابطه عوامل پنجگانه شخصيت (NEO-FFI) با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر سال چهارم متوسطه شهرستان ديواندره در سال تحصيلي 1391-91  Fulltext 

برو به صفحه | نتایج بعدی

نمايش

تعداد نتايج در هر صفحه مرتب سازي با صعودي نزولي

صفحه از 2


pixel pic

مجموعه ها: سیویلیکا | بانک کنفرانسهای خارجی | پروژه ها و تحقیقات دانشجویی | نمایشگاه صنعت ساختمان | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | سیمپوزیا | بانک اطلاعاتی شرکتهای عمرانی | بانک نمونه قراردادها | افراد مهم علمی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 36، واحد 10 (طبقه چهارم). تلفن: 88008044 و 88335451 - کد پستی: 1439613311
تمامي خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تماس با ما / سامانه پشتیبانی و راهنمایی کاربران | راهنمای کامل کاربران