نخستين همايش سالانه علوم مديريت نوين (1391)

 

مديريت فضاي سبز شهري درشهر اردبيل با استفاده از Gis

نويسند‌گان:
عطا غفاري گيلانده - عضو هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي
محبوب ريحان - دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري
فخرالدين ميناپور - دانشجوي كارشناسي ارشد
چيمن موسي زاده - دانشجوي كارشناسي ارشد

report icon خلاصه مقاله:

رشد سريع شهرنشيني باعث تخريب فضاهاي سبز به عنوان يكي از مهمترين عوامل موثردرجذب و كاهش آلاينده ها شده است بي شك چنين رشدي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي و محيط زيستي جدي را به وجود آورده و خواهد آورد ازجمله مسائل محيط زيستي تغييرات دركاربري و پوشش اراضي با روندي منفي از نظر آثار ساختاري و عملكردي است بطوريكه بسياري از كاربريهاي اراضي كشاورزي و باغها و فضاهاي سبز و باز جاي خود را به كاربري هاي مسكوني وصنعتي داده است بنابراين سازمان دهي مكاني فضايي كاربريهاي مختلف شهري و دراين ميان مكانيابي مناسب پارك ها و فضاي سبزشهري به عنوان يكي از مهمترين كاربريهاي تاثير گذار دررفاه و بهداشت رواني و جسمي ساكنين شهرو عامل اصلي دربهبود شرايطاكولوژيك شهر امري مهم و غيرقابل اجتناب تلقي مي شود درهر اردبيل نيز مشكل عدم تعادل دركاربريهاي مربوط به فضاي سبز زماني بيشتر قابل درك مي شودكه به توزيع نامتعادل اين كاربريها درسطح شهر و عدم التزام به منشوري مشخص درمكان گزيني آنها نيز توجه داشته باشيم.

 

كلمات كليدي:

كاربري فضاي سبز، GIS، شهر اردبيل


دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-CMMS01-CMMS01_091.html