بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي برق (1391)

 

يك روش گزينش كليدهاي قدرت جهت پياده سازي سيستم پايش بر خط

نويسند‌گان:
علي اصغر رضي كاظمي - دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
مهدي وكيليان - دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران
كاوه نيايش - دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران، تهران، ايران
متي لهتونن - دانشكده مهندسي برق دانشگاهAaltoهلسينكي، فنلاند

report icon خلاصه مقاله:

عملكرد مناسب و مطمئن كليد قدرت به دليل وظايف حفاظتي و كنترلي آن، تاثير مستقيمي بر قابليت اطمينان سيستم قدرت خواهد گذاشت. امروزه در ميان استراتژي هاي گوناگون نگهداري و تعميرات (نت)،استراتژي نت بر مبناي وضعيت تجهيز به ويژه در حالت برخط آن؛ به دليل صرفه اقتصادي، افزايش قابل توجه سطح قابليت اطمينان و تطابق زياد با شبكه هاي هوشمند برق بيش از پيش مورد توجه قرارگرفته است. از آنجا كهتعداد كليدهاي قدرت در يك شبكه برق و حتي در يك پست زياد مي باشد و با توجه به محدوديت هاي موجود در بودجه اختصاصي به نت تجهيزات قدرت، پياده سازي سيستم پايش برخط در تمامي كليدهاي قدرت مقرون به صرفه نخواهد بود. در اين مقاله بر اساس مفاهيم قابليت اطمينان، دو شاخص جهت اولوي تبندي پايش برخط كليدهاي قدرت پيشنهاد شده است

 

كلمات كليدي:

پايش برخطOnline Monitoring) پايش وضعيتCondition-based Maintenance) كليد، قابليت اطمينان


دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-PSC27-PSC27_192.html