CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۹۱۶
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۳۷
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۴
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ مقایسه ارتفاع نبکاهای plumosa Stipagrostis و maurorumuom Alhaji در مناطق حمل( مطالعه موردی: منطقه خانگیران سرخس) محمدتقی کاشکی اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ۱۳۹۵
۲ مقایسه توانایی ترسیب ماسه بادی در گونههای گیاهی Stipagrostis Peganum harmala و plumosa محمدتقی کاشکی اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ۱۳۹۵
۳ بررسی مقدار رسوب ایجاد شده در نبکاهای maurorumuom Alhaji و Peganum harmala محمدتقی کاشکی اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ۱۳۹۵
۴ بررسی پروفایل فنولی گیاه مریم گلی( جنس Salvia )با تکیه بر بررسی تفاوت های بین گونه ای سعید خاوری خراسانی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۵
۵ بررسی چندشکلی چهارمین جایگاه اگزون 2 ژن FOXO3 در میش های ایران بلک داوود علی ساقی پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۶ بررسی چندشکلی دومین جایگاه اگزون 2 ژن FOXO3 در میش های ایران بلک داوود علی ساقی پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۷ تهیدید گسترش علف های هرز بر عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای سیدعلیرضا رضوی پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۸ بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر شدت بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه داود بیات ترک دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۵
۹ با روش تجزیه Zea mays L. بررسی عملکرد و صفات وابسته در هیبرید های جدید ذرت علوفه ای به مولفه های اصلی سعید خاوری خراسانی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۱۰ چغندرقند Half sib-families غربال و شناسایی فامیل های نیمه خواهری متحمل به بولتینگ ساقه روی مسعود احمدی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۱۱ ارزیابی عملکرد ذرت در کشت مخلوط با لوبیا سبز در رقابت با علف هرز توق سعید خاوری خراسانی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۱۲ بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام چغندرقند در کشت پاییزه مسعود احمدی اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی ۱۳۹۵
۱۳ بررسی پدیده ساقه روی در ارقام چغندرقند در کشت پاییزه در منطقه خراسان رضوی مسعود احمدی اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی ۱۳۹۵
۱۴ تأثیر سطح دانش و آگاهی آبخیزنشینان در تمایل به انجام پروژه های مشارکتی (مطالعه موردی: پروژه بین المللی ترسیب کربن شهرستان اسفراین- خراسان شمالی) رضا قربان یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۵
۱۵ استفاده از تجزیه های چندمتغیره در مطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک جمعیت های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) محمدرضا عباسی
۱۶ صفات مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دوره زایشی احمد جعفرنژاد
۱۷ بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L ) تحت مدیریت زراعی کم نهاده علیرضا بهشتی ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۱۸ مصرف بهینه آب و انرژی توسط اصلاح الگوی کشت با تغییر فصل کاشت نخود از بهار به پاییز در روش آبیاری تکمیلی جلال رستگار ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۱۹ بررسی تحمل به شوری در کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی جلال رستگار ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۲۰ بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های ذرت شیرین و فوق شیرین Zea mays L. var.sacharata با استفاده از نشانگرهای ISSR سعید خاوری خراسانی دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۴
۲۱ تعیین ضرایب و ارزیابی معادلات تجربی نفوذ آب در خاک ( ‏مطالعه موردی: اراضی مرتعی سنگانه کلات) علی اکبر عباسی دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۲۲ بررسی اثر زمان آبیاری بر کاهش تنش کم آبی در باغات انگور محمد کریمی دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۲۳ بررسی تلفات انتقال آب و مدیریت بهره برداری در کانالهای بتنی شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین محمد کریمی دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۲۴ تاثیر کود های آلی و بیولوژیک مختلف در شرایط حداقل خاکورزی بر صفات کمی گوجه فرنگی سیدعلیرضا رضوی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۲۵ بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از لاین ها و هیبریدهای ذرت شیرین و فوق شیرین با استفاده از نشانگرهای ISSR سعید خاوری خراسانی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۲۶ بررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه و ورمی کمپوست برعملکرد کمی و کیفی کنجد عباس فلاح طوسی چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۲۷ بررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه و ورمی کمپوست برعملکرد و اجزای عملکرد کنجد عباس فلاح طوسی چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۲۸ بررسی تأثیر پوشش دهنده خوراکی کیتوزان و بخار اسید استیک در کاهش باقیمانده حشره کش دیازینون در گیلاس رقم سیاه مشهد شهره نیکخواه سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۲۹ ارتقاء مقاومت به بولتینگ (ساقه روی) در پایه های اوتایپ (حفظ کننده تزعقیمی ستوپلاسمی) چغندر قند مسعود احمدی سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۳۰ بررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه و ورمی کمپوست برعملکرد واجزایعملکرد کنجد عباس فلاح طوسی دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی تاکنون با ۶۳۱ پژوهشگر از ۹۱ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۴۶۳ مقاله نویسنده اول
  • ۳۹۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۳۱۸ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۳۵ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

کنفرانسهای برگزار شده

تاکنون ۲ کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. تعدادی از کنفرانسهای اخیر این مرکز به صورت زیر می باشد:

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

عصمت مهدیخانی مقدم
کد محقق: ۴۵۵۲ (Researcher-ID)
علیرضا بهشتی
کد محقق: ۷۲۷ (Researcher-ID)
علی اکبر مویدی
کد محقق: ۵۴۰۶ (Researcher-ID)
مهدی کریمی
کد محقق: ۲۷۰۳ (Researcher-ID)
محمد محمدی
کد محقق: ۵۶۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.