CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۳۱۴۵۶ ۲۰۱۳۲ ۴۹
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۴۳۷۲ ۱۶۹۷۲ ۵۰
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۵۸۸۱ ۱۰۴۴۱ ۵۱
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۴۲۶۳ ۱۰۳۴۰ ۳۹
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۳۹۰۸ ۹۳۷۰ ۴۲
۶ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۳۵۲۱ ۹۰۴۹ ۴۱
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۱۰۹۲۱ ۶۸۷۱ ۶۵
۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۰۱۳۷ ۶۷۴۷ ۳۷
۹ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۱۰۱۰۵ ۶۴۵۹ ۴۸
۱۰ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۷۳۲ ۶۵۹۶ ۳۹
۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۹۶۹۱ ۶۲۷۸ ۳۹
۱۲ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۹۳۶۱ ۶۲۹۳ ۳۶
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۸۶۳۳ ۵۳۴۳ ۵۴
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۷۹۹۵ ۴۶۱۹ ۴۸
۱۵ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۷۶۹۸ ۵۰۷۵ ۴۵
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۶۶۳۲ ۴۵۹۰ ۴۳
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۶۳۵۴ ۴۵۱۷ ۴۲
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۶۲۹۷ ۴۸۰۶ ۵۳
۱۹ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۶۰۶۱ ۴۱۲۳ ۴۲
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۵۹۷۸ ۴۱۷۷ ۵۴
۲۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۵۶۲۲ ۳۷۶۳ ۴۳
۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۵۲۹۰ ۳۷۸۶ ۴۰
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۵۱۹۳ ۳۲۹۸ ۶۰
۲۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۵۱۲۳ ۳۶۹۰ ۳۸
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۵۰۷۹ ۳۷۲۹ ۵۴
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۴۹۰۷ ۳۴۰۲ ۴۵
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۴۹۰۴ ۳۶۱۶ ۵۵
۲۸ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۴۵۸۶ ۳۱۹۷ ۴۴
۲۹ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۴۵۷۵ ۲۹۵۰ ۵۲
۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۴۵۱۱ ۳۲۶۱ ۵۲
۳۱ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۴۴۹۶ ۳۱۹۴ ۴۳
۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۴۴۸۷ ۲۸۰۱ ۶۴
۳۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۴۴۱۴ ۳۰۴۸ ۵۶
۳۴ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۴۳۸۶ ۲۸۹۶ ۴۵
۳۵ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۴۳۲۷ ۲۷۶۰ ۵۶
۳۶ دانشگاه شاهرود دانشگاه دولتی ۴۱۸۲ ۳۰۴۹ ۴۰
۳۷ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۴۱۶۴ ۲۲۷۷ ۴۴
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۴۰۶۴ ۲۹۸۵ ۵۵
۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۴۰۶۰ ۲۷۲۶ ۵۹
۴۰ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۳۹۶۲ ۲۹۴۹ ۴۱
۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۳۷۷۱ ۲۵۶۵ ۶۸
۴۲ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۳۷۱۶ ۲۶۱۹ ۴۵
۴۳ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۳۵۷۷ ۲۷۴۶ ۴۰
۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۳۴۶۸ ۲۷۱۴ ۵۰
۴۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۳۴۲۶ ۲۰۹۶ ۶۵
۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۳۳۶۷ ۲۴۵۹ ۵۴
۴۷ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۳۲۹۰ ۲۴۳۷ ۳۴
۴۸ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۳۲۵۴ ۲۲۳۰ ۴۳
۴۹ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۳۱۹۸ ۲۲۷۰ ۴۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۳۱۶۲ ۱۹۵۴ ۴۲
۵۱ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۲۹۰۹ ۲۲۶۲ ۳۹
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۲۸۵۶ ۱۸۸۰ ۵۹
۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۲۸۵۵ ۱۹۳۳ ۵۴
۵۴ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۲۷۹۷ ۱۹۶۳ ۴۰
۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۲۷۷۱ ۱۹۳۵ ۷۰
۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۲۷۴۰ ۱۸۵۸ ۵۱
۵۷ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۲۶۸۹ ۱۶۷۱ ۶۴
۵۸ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۲۶۵۱ ۱۹۶۳ ۳۷
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۵۲۹ ۱۷۱۴ ۵۴
۶۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۴۷۰ ۱۶۸۴ ۵۱
۶۱ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۴۳۶ ۱۶۳۰ ۴۷
۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۳۸۶ ۱۶۷۲ ۵۳
۶۳ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۳۵۷ ۱۷۷۷ ۲۹
۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۳۵۴ ۱۷۴۷ ۵۲
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۳۵۲ ۱۶۷۷ ۵۷
۶۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۲۲۹۴ ۱۴۸۳ ۵۷
۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۲۲۵۷ ۱۵۵۰ ۶۴
۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۲۲۲۶ ۱۳۲۴ ۶۹
۶۹ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۲۲۰۸ ۱۵۵۴ ۴۵
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۲۰۸۴ ۱۶۱۶ ۵۴
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۲۰۴۲ ۱۴۴۲ ۵۳
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۲۰۱۸ ۱۴۴۳ ۴۳
۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۱۹۸۷ ۱۴۱۰ ۶۱
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۱۹۸۶ ۱۴۸۶ ۶۵
۷۵ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۱۹۸۲ ۱۲۱۸ ۶۰
۷۶ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۱۹۷۸ ۱۲۲۶ ۵۷
۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۱۸۶۲ ۱۳۶۶ ۴۲
۷۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۱۸۶۰ ۸۵۰ ۷۰
۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۱۸۵۴ ۱۳۴۳ ۶۰
۸۰ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۱۸۳۴ ۱۲۳۲ ۴۹
۸۱ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۱۸۱۴ ۱۲۵۰ ۵۰
۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۱۸۰۷ ۱۴۶۴ ۴۹
۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۱۸۰۲ ۱۰۰۱ ۶۹
۸۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۱۷۸۳ ۱۲۲۳ ۴۶
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۱۷۶۴ ۱۳۷۶ ۴۸
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۱۷۶۲ ۱۳۱۰ ۵۵
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۷۲۶ ۱۳۱۵ ۴۶
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۱۷۲۶ ۱۳۳۴ ۵۹
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۶۲۷ ۱۱۱۷ ۶۰
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۵۹۳ ۱۱۵۱ ۴۵
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۵۸۸ ۱۲۴۱ ۳۸
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۱۵۸۳ ۱۱۸۴ ۶۲
۹۳ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۵۴۱ ۱۰۰۴ ۳۷
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۴۷۲ ۱۰۳۸ ۵۸
۹۵ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۴۳۰ ۹۴۵ ۶۰
۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۴۱۲ ۹۶۹ ۵۸
۹۷ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۴۰۸ ۹۲۷ ۵۱
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ ۱۰۴۲ ۴۹
۹۹ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۳۸۶ ۸۱۲ ۶۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۳۷۷ ۹۷۸ ۵۶
۱۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۳۵۹ ۹۴۹ ۷۳
۱۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۳۴۳ ۷۹۷ ۶۲
۱۰۳ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۳۰۸ ۷۳۰ ۵۴
۱۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۳۰۷ ۸۸۳ ۷۱
۱۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۳۰۰ ۹۱۷ ۵۳
۱۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۱۲۸۶ ۹۸۰ ۷۰
۱۰۷ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۲۷۳ ۹۰۳ ۳۹
۱۰۸ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۲۶۴ ۹۲۹ ۳۹
۱۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۱۲۵۰ ۸۷۶ ۴۹
۱۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۱۲۳۷ ۸۵۹ ۵۶
۱۱۱ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۲۱۳ ۸۲۴ ۵۱
۱۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۱۲۱۱ ۸۴۲ ۵۵
۱۱۳ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۱۹۵ ۵۹۴ ۵۲
۱۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۱۱۹۴ ۸۴۷ ۵۸
۱۱۵ پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۷۰ ۴۶۶ ۷۱
۱۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۱۱۴۲ ۸۳۷ ۵۰
۱۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۱۱۳۴ ۹۰۹ ۵۸
۱۱۸ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۱۰۸ ۵۲۰ ۷۳
۱۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۱۱۰۷ ۸۳۹ ۴۹
۱۲۰ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۱۱۰۷ ۷۵۴ ۴۹
۱۲۱ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۰۸۹ ۵۳۹ ۵۷
۱۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۱۰۵۳ ۸۰۳ ۶۰
۱۲۳ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۴۵ ۸۵۲ ۲۹
۱۲۴ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۱۰۲۸ ۵۵۰ ۵۶
۱۲۵ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۱۰۲۸ ۷۳۶ ۴۳
۱۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۱۰۲۰ ۸۵۲ ۴۱
۱۲۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۱۳ ۵۷۱ ۵۹
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۱۰۱۰ ۶۸۰ ۵۴
۱۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۱۰۰۹ ۶۹۲ ۷۵
۱۳۰ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۰۳ ۲۴۸ ۹۷
۱۳۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۹۸۸ ۶۳۱ ۵۳
۱۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۹۷۰ ۵۹۳ ۶۳
۱۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد ۹۴۵ ۶۴۴ ۵۵
۱۳۴ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۹۳۶ ۴۵۹ ۶۲
۱۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۹۳۴ ۶۸۳ ۶۰
۱۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۹۳۲ ۴۴۶ ۶۴
۱۳۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۱۶ ۴۶۳ ۶۸
۱۳۸ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۹۰۷ ۶۷۵ ۴۶
۱۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۹۰۰ ۶۱۶ ۶۰
۱۴۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۸۶۵ ۳۰۵ ۸۵
۱۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۸۶۰ ۶۲۵ ۵۳
۱۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۸۶۰ ۵۹۷ ۵۱
۱۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۸۴۷ ۵۸۵ ۵۷
۱۴۴ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۸۳۷ ۵۶۴ ۵۶
۱۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۸۳۱ ۶۳۲ ۶۳
۱۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۸۱۹ ۵۵۹ ۶۲
۱۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۸۱۱ ۵۴۳ ۴۵
۱۴۸ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۷۹۲ ۵۱۴ ۶۹
۱۴۹ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۷۸۹ ۵۲۵ ۴۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۷۸۴ ۵۶۰ ۴۴
۱۵۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۷۴۵ ۳۹۷ ۶۸
۱۵۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۳۴ ۳۹۹ ۶۴
۱۵۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۱۵ ۳۳۰ ۷۵
۱۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۶۹۸ ۵۲۷ ۴۶
۱۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۶۹۶ ۴۶۹ ۶۱
۱۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۶۸۸ ۴۹۲ ۶۷
۱۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۶۸۸ ۴۱۲ ۵۹
۱۵۸ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۶۷۵ ۵۰۱ ۴۲
۱۵۹ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۷۳ ۲۰۱ ۹۷
۱۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۶۷۲ ۵۲۰ ۵۴
۱۶۱ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۶۶ ۱۷۳ ۹۲
۱۶۲ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۴۸ ۱۷۴ ۹۶
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۴۷ ۴۵۳ ۷۱
۱۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۶۴۵ ۶۰۱ ۴۷
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۶۴۴ ۴۲۴ ۷۵
۱۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۶۳۶ ۳۹۹ ۵۴
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۶۳۵ ۳۷۳ ۶۶
۱۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۶۳۳ ۴۵۹ ۴۶
۱۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۶۳۲ ۴۸۰ ۵۹
۱۷۰ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۱۵ ۲۴۲ ۷۹
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۶۱۲ ۴۲۰ ۵۱
۱۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۶۱۱ ۴۲۶ ۵۵
۱۷۳ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۵۹۸ ۳۷۳ ۶۴
۱۷۴ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۸۸ ۲۷۶ ۷۱
۱۷۵ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۵۸۷ ۳۶۲ ۶۷
۱۷۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۸۱ ۲۴۹ ۷۷
۱۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۵۷۸ ۳۳۸ ۶۰
۱۷۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۵۷۲ ۲۶۴ ۶۵
۱۷۹ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۵۶۷ ۳۹۳ ۶۶
۱۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۵۶۰ ۳۹۲ ۶۷
۱۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۵۵۲ ۳۶۰ ۷۴
۱۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۵۴۶ ۳۱۵ ۷۱
۱۸۳ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۵۳۹ ۳۹۳ ۵۷
۱۸۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۳۵ ۲۵۰ ۷۱
۱۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۵۳۴ ۳۵۸ ۵۸
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۵۳۴ ۳۳۸ ۵۸
۱۸۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۵۲۷ ۳۵۷ ۴۹
۱۸۸ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۵۲۳ ۳۳۰ ۵۲
۱۸۹ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۵۲۲ ۳۶۳ ۴۸
۱۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۵۱۹ ۳۸۰ ۵۷
۱۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۵۱۸ ۳۵۵ ۹۳
۱۹۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۱۷ ۲۸۳ ۶۵
۱۹۳ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۵۱۵ ۳۸۰ ۵۹
۱۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۵۱۴ ۳۹۵ ۴۵
۱۹۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۵۰۸ ۲۶۴ ۷۵
۱۹۶ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۴۹۹ ۳۱۸ ۶۳
۱۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۴۹۵ ۲۸۸ ۶۶
۱۹۸ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۴۸۷ ۳۲۴ ۵۱
۱۹۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۸۶ ۳۰۹ ۶۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۰۰ سازمان هواشناسی شرکت ۴۸۵ ۲۸۸ ۴۵
۲۰۱ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۴۸۳ ۲۸۲ ۷۳
۲۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۴۷۶ ۳۰۵ ۵۲
۲۰۳ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۴۷۵ ۳۴۶ ۵۴
۲۰۴ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۴۷۴ ۲۷۹ ۶۳
۲۰۵ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۴۵۹ ۳۰۹ ۵۶
۲۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۴۵۸ ۳۵۷ ۶۳
۲۰۷ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۴۵۶ ۳۵۶ ۴۲
۲۰۸ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۵۵ ۱۴۶ ۸۹
۲۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۴۵۰ ۳۴۵ ۴۶
۲۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۴۴۵ ۳۱۷ ۵۳
۲۱۱ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۴۲ ۱۹۱ ۷۳
۲۱۲ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۴۴۱ ۲۳۶ ۷۰
۲۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۴۳۴ ۳۰۱ ۵۴
۲۱۴ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۴۳۰ ۳۳۱ ۴۱
۲۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۴۲۸ ۲۹۲ ۶۰
۲۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۴۲۶ ۳۲۹ ۶۹
۲۱۷ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۴۲۲ ۲۸۲ ۴۷
۲۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۴۲۲ ۲۵۰ ۶۸
۲۱۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰۹ ۱۸۹ ۷۸
۲۲۰ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۴۰۴ ۲۳۹ ۵۸
۲۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۴۰۱ ۲۷۸ ۶۱
۲۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۴۰۱ ۲۸۳ ۵۳
۲۲۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۹۸ ۱۹۴ ۷۱
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۳۹۵ ۲۸۹ ۴۵
۲۲۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۳۸۴ ۲۳۵ ۵۵
۲۲۶ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۷۴ ۲۱۴ ۶۴
۲۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۳۶۱ ۲۵۶ ۷۴
۲۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۳۵۳ ۲۶۹ ۶۵
۲۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۳۵۱ ۲۷۹ ۵۴
۲۳۰ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۳۵۱ ۲۴۶ ۵۴
۲۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۳۴۹ ۲۶۷ ۵۶
۲۳۲ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۴۶ ۱۸۸ ۶۳
۲۳۳ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۴۵ ۲۰۱ ۶۰
۲۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۳۴۵ ۲۴۰ ۴۵
۲۳۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۳۳۳ ۲۱۳ ۶۴
۲۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۳۳۲ ۲۳۶ ۶۵
۲۳۷ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۳۱ ۱۴۳ ۶۶
۲۳۸ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۳۳۰ ۱۵۱ ۷۳
۲۳۹ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۳۱۹ ۱۷۰ ۶۹
۲۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۳۱۸ ۱۹۲ ۶۸
۲۴۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۵ ۱۰۷ ۹۶
۲۴۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۳۱۱ ۱۴۷ ۷۱
۲۴۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰۷ ۱۴۴ ۷۷
۲۴۴ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۳۰۵ ۱۶۲ ۵۷
۲۴۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰۴ ۱۷۹ ۵۷
۲۴۶ دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۳۰۰ ۲۱۶ ۴۸
۲۴۷ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۳۰۰ ۲۱۶ ۳۹
۲۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۲۹۹ ۲۱۱ ۶۳
۲۴۹ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۲۹۸ ۱۷۶ ۶۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۵۰ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۲۹۴ ۱۷۰ ۵۹
۲۵۱ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۲۹۳ ۱۶۴ ۷۳
۲۵۲ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ۲۹۳ ۲۱۹ ۶۲
۲۵۳ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۲۹۱ ۱۹۶ ۵۷
۲۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۲۹۱ ۱۵۰ ۷۸
۲۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۲۹۰ ۱۶۶ ۶۵
۲۵۶ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۲۸۵ ۲۰۳ ۶۴
۲۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۲۸۵ ۲۱۱ ۸۱
۲۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۲۸۵ ۱۹۷ ۶۴
۲۵۹ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۲۸۳ ۲۰۳ ۵۶
۲۶۰ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۲۷۹ ۱۸۸ ۴۷
۲۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۲۷۸ ۲۱۴ ۶۷
۲۶۲ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۷۶ ۱۲۶ ۶۲
۲۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۲۷۰ ۱۷۲ ۵۴
۲۶۴ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۲۶۷ ۱۵۳ ۴۹
۲۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۲۶۷ ۲۳۲ ۶۳
۲۶۶ سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۲۶۴ ۱۶۶ ۴۴
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۲۶۳ ۱۴۵ ۷۷
۲۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۲۶۱ ۲۰۳ ۶۸
۲۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۲۵۷ ۱۸۰ ۵۵
۲۷۰ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۲۵۷ ۲۰۸ ۴۵
۲۷۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۲۵۳ ۱۵۷ ۵۵
۲۷۲ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۵۰ ۱۴۳ ۹۴
۲۷۳ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۸ ۶۴ ۹۶
۲۷۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۵ ۱۵۰ ۵۴
۲۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۲۴۴ ۱۹۶ ۴۲
۲۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۴۳ ۱۸۴ ۵۸
۲۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۲۴۰ ۱۳۸ ۵۷
۲۷۸ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۲۴۰ ۱۲۳ ۶۳
۲۷۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۳۷ ۱۴۱ ۶۶
۲۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۲۳۴ ۱۸۴ ۷۶
۲۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۲۳۲ ۱۲۹ ۷۸
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۲۲۹ ۱۵۸ ۷۸
۲۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۲۲۹ ۱۳۹ ۶۷
۲۸۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۷ ۱۲۸ ۸۱
۲۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۲۲۷ ۱۷۱ ۳۵
۲۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۲۲۵ ۱۴۳ ۷۵
۲۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۲۲۲ ۱۷۳ ۴۳
۲۸۸ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۲۲۲ ۱۴۵ ۵۶
۲۸۹ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۲۲۱ ۱۳۰ ۶۸
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۲۰ ۱۷۲ ۷۰
۲۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۱۰ ۸۵
۲۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۲۱۵ ۱۵۹ ۵۶
۲۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۲۱۴ ۱۴۲ ۶۶
۲۹۴ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۲۱۳ ۱۲۳ ۵۶
۲۹۵ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۲۱۲ ۱۶۹ ۳۳
۲۹۶ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۲۱۲ ۱۴۱ ۹۶
۲۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۲۰۹ ۱۵۳ ۶۴
۲۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۲۰۹ ۱۴۷ ۵۳
۲۹۹ دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۵ ۱۴۶ ۵۶

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۰۰ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۵ ۸۳ ۷۳
۳۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۲۰۴ ۱۳۴ ۵۰
۳۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۲۰۴ ۱۲۴ ۶۲
۳۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۲۰۳ ۱۴۹ ۵۷
۳۰۴ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۲۰۲ ۱۶۰ ۲۸
۳۰۵ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۲۰۲ ۷۲ ۸۶
۳۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۲۰۲ ۱۵۵ ۵۷
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۲۰۰ ۱۲۸ ۶۶
۳۰۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۹ ۱۱۸ ۷۸
۳۰۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۷ ۱۲۴ ۵۴
۳۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۱۹۶ ۱۲۵ ۵۵
۳۱۱ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۱۹۵ ۱۲۱ ۸۲
۳۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۱۹۴ ۱۴۰ ۴۴
۳۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۱۹۳ ۱۱۰ ۶۴
۳۱۴ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۱۹۱ ۱۲۶ ۶۷
۳۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۱۸۷ ۷۵ ۷۲
۳۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کردستان علوم پزشکی ۱۸۷ ۱۱۰ ۷۷
۳۱۷ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۸۶ ۱۴۵ ۴۰
۳۱۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۱۸۶ ۱۰۰ ۶۸
۳۱۹ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود علوم پزشکی ۱۸۰ ۱۳۰ ۷۷
۳۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۱۷۹ ۱۳۰ ۴۸
۳۲۱ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۶۵ ۸۵
۳۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۱۷۸ ۱۰۱ ۷۶
۳۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۱۷۴ ۱۴۱ ۶۶
۳۲۴ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۳ ۹۹ ۷۱
۳۲۵ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۷۳ ۸۲ ۷۳
۳۲۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۰ ۱۰۴ ۵۲
۳۲۷ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۱۶۵ ۹۷ ۶۰
۳۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۱۶۵ ۹۹ ۷۳
۳۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۶۵ ۱۰۶ ۵۳
۳۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۶۵ ۱۰۴ ۷۴
۳۳۱ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۶۴ ۸۲ ۱۰۰
۳۳۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱۶۳ ۸۷ ۶۱
۳۳۳ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۱۶۲ ۱۳۱ ۳۷
۳۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۱۶۱ ۱۰۲ ۶۳
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۱۵۹ ۹۶ ۶۴
۳۳۶ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۵۸ ۹۳ ۴۷
۳۳۷ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۵۷ ۵۰ ۷۶
۳۳۸ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۵۷ ۱۲۴ ۲۵
۳۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۱۵۷ ۹۱ ۴۷
۳۴۰ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۱۵۶ ۱۱۲ ۴۰
۳۴۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۵۵ ۸۷ ۹۵
۳۴۲ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۱۵۴ ۹۹ ۶۸
۳۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۵۳ ۸۵ ۶۵
۳۴۴ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۴۹ ۱۰۰ ۵۰
۳۴۵ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۴۸ ۱۰۶ ۶۶
۳۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۴۷ ۸۴ ۸۲
۳۴۷ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۱۴۷ ۱۰۸ ۴۹
۳۴۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۷ ۱۰۴ ۶۳
۳۴۹ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۱۴۷ ۱۱۱ ۳۸

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۴۵ ۱۲۰ ۳۷
۳۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۱۴۳ ۹۰ ۶۷
۳۵۲ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۴۳ ۸۸ ۶۶
۳۵۳ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۴۳ ۱۰۳ ۳۷
۳۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۴۱ ۶۷ ۹۳
۳۵۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۰ ۷۴ ۶۹
۳۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۳۷ ۸۰ ۷۰
۳۵۷ موسسه آموزش عالی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۱۳۷ ۸۹ ۵۵
۳۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۳۶ ۹۶ ۵۰
۳۵۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۷۰ ۶۹
۳۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۳۱ ۶۹ ۸۴
۳۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۱۳۱ ۸۷ ۶۰
۳۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۱۳۰ ۵۹ ۹۱
۳۶۳ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۲۹ ۸۷ ۳۴
۳۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۱۲۹ ۱۰۰ ۵۳
۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۱۲۸ ۷۴ ۶۴
۳۶۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۷ ۸۶ ۵۹
۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان علوم پزشکی ۱۲۷ ۶۴ ۵۹
۳۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۱۲۶ ۸۲ ۵۳
۳۶۹ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۵ ۶۰ ۶۵
۳۷۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۲ ۸۶ ۵۳
۳۷۱ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱۲۲ ۱۰۶ ۲۲
۳۷۲ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۱۲۲ ۶۵ ۶۷
۳۷۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۰ ۸۰ ۵۰
۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۱۲۰ ۸۲ ۵۵
۳۷۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۹ ۷۷ ۵۷
۳۷۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۹ ۷۴ ۷۵
۳۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۱۸ ۸۰ ۶۸
۳۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۱۱۶ ۸۵ ۶۶
۳۷۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۱۱۶ ۸۲ ۵۳
۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱۱۵ ۷۵ ۵۴
۳۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۶۸ ۷۲
۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۱۱۴ ۷۰ ۷۸
۳۸۳ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۳ ۷۵ ۵۴
۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۱۳ ۷۵ ۵۳
۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۱۱۲ ۷۱ ۶۶
۳۸۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۱۱۱ ۶۷ ۶۰
۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۱۰۸ ۴۵ ۸۴
۳۸۸ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۱۰۶ ۸۲ ۵۰
۳۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۱۰۶ ۸۲ ۵۶
۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۱۰۶ ۶۴ ۶۳
۳۹۱ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۱۰۵ ۶۴ ۷۰
۳۹۲ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۱۰۴ ۴۹ ۸۷
۳۹۳ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۴ ۳۸ ۷۵
۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۱۰۳ ۶۹ ۴۶
۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۱۰۳ ۶۸ ۵۹
۳۹۶ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۱۰۲ ۶۶ ۶۳
۳۹۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۹ ۸۴ ۳۲
۳۹۸ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۹۸ ۶۹ ۶۵
۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۹۸ ۵۲ ۷۸

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۹۸ ۴۹ ۷۴
۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۹۷ ۴۸ ۶۳
۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۹۶ ۷۳ ۸۲
۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۹۵ ۵۹ ۵۷
۴۰۴ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۵ ۶۵ ۶۵
۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۹۴ ۶۷ ۷۶
۴۰۶ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۹۳ ۵۳ ۵۹
۴۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۹۳ ۴۹ ۸۷
۴۰۸ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۹۲ ۵۰ ۸۹
۴۰۹ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۹۲ ۶۸ ۶۸
۴۱۰ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۹۱ ۷۷ ۸۱
۴۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۹۱ ۶۰ ۷۰
۴۱۲ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۸۹ ۶۴ ۴۷
۴۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۸۹ ۵۳ ۸۹
۴۱۴ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۸۸ ۴۷ ۵۳
۴۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۸۸ ۶۲ ۴۶
۴۱۶ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۸۸ ۶۴ ۴۰
۴۱۷ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۸۷ ۲۸ ۱۰۰
۴۱۸ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۴ ۴۹ ۶۴
۴۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۸۳ ۴۳ ۵۴
۴۲۰ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۹ ۴۶ ۴۶
۴۲۱ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۷۹ ۴۴ ۵۳
۴۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۷۸ ۵۵ ۵۲
۴۲۳ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۷۸ ۳۷ ۷۶
۴۲۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۷۸ ۴۳ ۶۶
۴۲۵ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۷۸ ۴۸ ۴۳
۴۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۷۷ ۵۷ ۶۲
۴۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۷۷ ۴۲ ۸۱
۴۲۸ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۷ ۴۲ ۵۳
۴۲۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۷۸
۴۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۷۵ ۶۵ ۵۲
۴۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۷۵ ۴۳ ۸۰
۴۳۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۵ ۴۹ ۵۷
۴۳۳ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان دانشگاه دولتی ۷۴ ۵۵ ۵۵
۴۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۷۴ ۵۵ ۵۰
۴۳۵ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۷۳ ۵۲ ۵۲
۴۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۷۲ ۵۸ ۵۴
۴۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۷۲ ۵۱ ۷۲
۴۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۷۲ ۴۲ ۶۶
۴۳۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۷۱ ۴۷ ۵۹
۴۴۰ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۷۱ ۴۳ ۵۷
۴۴۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۷۰ ۳۶ ۶۸
۴۴۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۷۰ ۳۲ ۸۵
۴۴۳ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۶۹ ۶۴ ۲
۴۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۶۹ ۳۸ ۷۶
۴۴۵ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۶۹ ۴۷ ۴۹
۴۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۶۸ ۴۴ ۶۹
۴۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۶۷ ۲۳ ۷۰
۴۴۸ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۶۷ ۴۰ ۵۵
۴۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۶۶ ۴۳ ۷۵

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۵۰ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۶۶ ۵۱ ۸۰
۴۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۶۵ ۴۰ ۸۴
۴۵۲ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۴۸ ۸۹
۴۵۳ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۶۵ ۴۳ ۴۳
۴۵۴ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۶۵ ۵۶ ۲۹
۴۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۶۴ ۳۸ ۶۷
۴۵۶ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۶۳ ۳۹ ۷۱
۴۵۷ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۶۲ ۲۸ ۷۰
۴۵۸ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۲ ۴۸ ۲۵
۴۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۶۲ ۴۰ ۸۸
۴۶۰ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۶۲ ۴۷ ۸۸
۴۶۱ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۳۳ ۵۹
۴۶۲ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۴۴
۴۶۳ موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی ۶۱ ۳۶ ۰
۴۶۴ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۶۰ ۳۰ ۹۳
۴۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۶۰ ۳۶ ۸۸
۴۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۶۰ ۳۷ ۴۱
۴۶۷ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۳۵ ۹۱
۴۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۵۸ ۴۲ ۷۰
۴۶۹ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۵۸ ۳۹ ۶۲
۴۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۵۷ ۳۵ ۴۹
۴۷۱ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۵۶ ۴۶ ۳۹
۴۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۵۶ ۴۵ ۳۵
۴۷۳ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۵ ۲۱ ۸۷
۴۷۴ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۵۵ ۴۴ ۵۶
۴۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۵۴ ۳۸ ۷۰
۴۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۵۴ ۲۷ ۶۸
۴۷۷ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۵۳ ۴۶ ۱۵
۴۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۵۳ ۳۷ ۷۳
۴۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۵۲ ۲۷ ۶۷
۴۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۵۱ ۲۹ ۷۰
۴۸۱ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۵۱ ۳۹ ۲۵
۴۸۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۰ ۳۶ ۵۰
۴۸۳ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۵۰ ۳۱ ۴۶
۴۸۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۵۰ ۲۲ ۹۰
۴۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۵۰ ۳۰ ۷۴
۴۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۴۹ ۳۴ ۶۵
۴۸۷ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۴۸ ۳۳ ۴۵
۴۸۸ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۴۸ ۳۵ ۵۰
۴۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۴۸ ۴۰ ۴۳
۴۹۰ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۴۷ ۲۵ ۸۹
۴۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۴۷ ۱۴ ۸۲
۴۹۲ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۴۶ ۳۲ ۶۰
۴۹۳ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۴۶ ۱۸ ۱۰۰
۴۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۴۶ ۱۷ ۸۲
۴۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۴۵ ۲۶ ۸۰
۴۹۶ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۷ ۳۷
۴۹۷ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۲۳ ۶۰
۴۹۸ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۴۵ ۳۲ ۶۸
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۴۵ ۳۵ ۳۵

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰۰ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۴۴ ۳۰ ۵۲
۵۰۱ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۴ ۲۸ ۴۳
۵۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۴۲ ۲۳ ۹۲
۵۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۴۲ ۲۴ ۷۳
۵۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنار دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۹ ۶۳
۵۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۴۱ ۳۶ ۲۹
۵۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۵ ۱۰۰
۵۰۷ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱ ۲۴ ۶۰
۵۰۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۱۷ ۸۵
۵۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۴۰ ۲۲ ۷۵
۵۱۰ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۰ ۳۵ ۴۰
۵۱۱ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۲۲ ۶۴
۵۱۲ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۲۷ ۶۳
۵۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۳۸ ۲۰ ۶۵
۵۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۴ ۵۶
۵۱۵ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۳۷ ۲۵ ۵۴
۵۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۳۷ ۳۱ ۴۸
۵۱۷ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۳۷ ۱۹ ۷۸
۵۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۳۶ ۲۳ ۴۷
۵۱۹ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۲۸ ۸۳
۵۲۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۳۶ ۳۰ ۲۷
۵۲۱ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۱۸ ۷۲
۵۲۲ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۳۱ ۸۸
۵۲۳ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۲۵ ۸۲
۵۲۴ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۱۴ ۱۰۰
۵۲۵ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۴ ۱۸ ۵۸
۵۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۳ ۷۰
۵۲۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۴ ۲۷ ۶۴
۵۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۵ ۷۵
۵۲۹ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۶۲
۵۳۰ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۳۲ ۲۰ ۴۶
۵۳۱ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۳۲ ۲۷ ۶۸
۵۳۲ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۱ ۲۵ ۷۷
۵۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۱ ۱۸ ۹۳
۵۳۴ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۲۴ ۳۰
۵۳۵ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۳۰ ۲۲ ۴۳
۵۳۶ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۳۰ ۱۴ ۸۰
۵۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۲۹ ۱۳ ۱۰۰
۵۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۲۹ ۱۹ ۶۲
۵۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۲۹ ۱۷ ۵۸
۵۴۰ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۲۹ ۲۱ ۸۶
۵۴۱ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۱۵ ۸۸
۵۴۲ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۲۶ ۱۹ ۸۸
۵۴۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۲۶ ۲۱ ۶۱
۵۴۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۲۶ ۱۹ ۳۸
۵۴۵ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵ ۱۸ ۴۰
۵۴۶ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵ ۱۱ ۵۶
۵۴۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۲۵ ۱۷ ۸۰
۵۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۵ ۱۱ ۸۸
۵۴۹ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۲۴ ۱۵ ۴۵

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۵۰ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۱۶ ۶۶
۵۵۱ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۲۴ ۱۸ ۳۳
۵۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۲۴ ۱۴ ۷۰
۵۵۳ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی موسسه غیرانتفاعی ۲۳ ۱۶ ۶۵
۵۵۴ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۵ ۸۱
۵۵۵ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۲۲ ۱۹ ۴
۵۵۶ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۲۱ ۱۴ ۱۰۰
۵۵۷ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۲۰ ۱۳ ۶۰
۵۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۵ ۶۰
۵۵۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۲۰ ۱۲ ۵۵
۵۶۰ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۱۹ ۱۲ ۱۰۰
۵۶۱ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۱۹ ۸ ۹۴
۵۶۲ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۳ ۸۴
۵۶۳ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۳ ۲۶
۵۶۴ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۷ ۸۳
۵۶۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۱۸ ۱۴ ۷۲
۵۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۱۸ ۹ ۸۳
۵۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۱۷ ۱۳ ۹۴
۵۶۸ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۸ ۹۴
۵۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۶ ۱۰ ۸۷
۵۷۰ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۱۰ ۵۶
۵۷۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۱۶ ۵ ۱۰۰
۵۷۲ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۹ ۴۳
۵۷۳ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۱۳ ۵۶
۵۷۴ دانشگاه علوم پزشکی آبادان علوم پزشکی ۱۶ ۱۴ ۲۵
۵۷۵ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۱۵ ۶ ۸۰
۵۷۶ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۱۴ ۴ ۹۲
۵۷۷ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۴ ۱۰ ۱۰۰
۵۷۸ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۰ ۶۴
۵۷۹ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۹ ۸۵
۵۸۰ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۱ ۵۷
۵۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۴ ۵ ۱۰۰
۵۸۲ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۲ ۴۲
۵۸۳ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۳ ۱۱ ۴۶
۵۸۴ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۳ ۱۲ ۱۵
۵۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۳ ۹ ۳۸
۵۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۵۸۷ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲ ۴ ۹۱
۵۸۸ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۷ ۵۸
۵۸۹ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۰ ۲۷
۵۹۰ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۱ ۱۸
۵۹۱ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۱۱ ۹ ۹۰
۵۹۲ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰ ۶ ۵۰
۵۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۰ ۶ ۸۰
۵۹۴ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۸ ۶۰
۵۹۵ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۹ ۱۰
۵۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۱۰ ۷ ۸۰
۵۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۹ ۷ ۶۶
۵۹۸ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۹ ۶ ۴۴
۵۹۹ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۸ ۲ ۶۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۰۰ موسسه غیر انتفاعی باختر ایلام موسسه غیرانتفاعی ۸ ۷ ۲۵
۶۰۱ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۸ ۴ ۱۰۰
۶۰۲ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۵ ۶۲
۶۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۷ ۶ ۸۵
۶۰۴ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۷ ۵ ۴۲
۶۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۷ ۱ ۸۵
۶۰۶ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۶ ۱ ۱۰۰
۶۰۷ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۱۶
۶۰۸ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۶ ۲ ۱۰۰
۶۰۹ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۱۶
۶۱۰ دانشگاه نهاوند  دانشگاه دولتی ۵ ۴ ۴۰
۶۱۱ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۵ ۴ ۸۰
۶۱۲ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۱ ۱۰۰
۶۱۳ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۵ ۳ ۴۰
۶۱۴ مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۳ ۰
۶۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۲۵
۶۱۶ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۴ ۲ ۱۰۰
۶۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۱۰۰
۶۱۸ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۴ ۴ ۵۰
۶۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۷۵
۶۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۳ ۱ ۱۰۰
۶۲۱ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۳ ۰ ۱۰۰
۶۲۲ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۳ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۴ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۲ ۲ ۵۰
۶۲۵ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۲ ۰ ۱۰۰
۶۲۶ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۲۷ مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۲۸ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۱ ۰
۶۲۹ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۳۰ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۱ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۲ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۳ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۳۴ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۵ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۶ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۷ مرکزآموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۸ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۹ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۰ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۱ دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۲ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۳ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۴ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۶ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۷ دانشگاه فرزانگان سمنان موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علوم پزشکی ۰ ۰ ۰

آمار تولید مقاله کشور ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۵۵۹,۷۵۹ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه ۲,۹۹۴ عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: ۵۴۹,۱۸۶ (۵۶ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: ۳۰۰,۸۰۹ (۳۱ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: ۲۲,۴۶۵ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات شرکت: ۶,۷۳۳ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: ۱۶,۸۳۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پیام نور: ۳۵,۴۹۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: ۲۰,۵۸۵ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: ۲۴,۳۵۱ درصد علم کشور)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : ۲,۹۹۴
تعداد کل نویسندگان مقالات: ۱,۴۰۰,۵۷۷
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: ۱,۳۲۶,۵۸۸
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: ۹۷۶,۴۶۶ (۷۴ درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: ۳۵۰,۱۲۲
تعداد سازمانهای تعریف شده: ۶۴۸

تبلیغات