CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۳۰۶۳۷ ۱۹۵۶۱ ۵۱
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۳۴۳۴ ۱۶۲۹۹ ۵۲
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۵۵۷۵ ۱۰۲۳۷ ۵۲
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۴۰۳۹ ۱۰۱۹۵ ۴۰
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۳۶۷۲ ۹۲۱۲ ۴۲
۶ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۳۲۰۴ ۸۸۳۰ ۴۲
۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۱۰۴۸۷ ۶۵۸۳ ۶۸
۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۹۸۹۴ ۶۵۶۸ ۳۸
۹ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۹۸۴۹ ۶۳۰۱ ۴۹
۱۰ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۶۵۱ ۶۵۴۵ ۳۹
۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۹۴۴۶ ۶۰۹۷ ۴۰
۱۲ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۹۲۰۵ ۶۱۸۲ ۳۷
۱۳ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۸۴۱۶ ۵۱۹۷ ۵۶
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۷۸۴۲ ۴۵۱۵ ۴۹
۱۵ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۷۴۹۱ ۴۹۴۸ ۴۶
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۶۴۴۹ ۴۴۸۱ ۴۴
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۶۱۷۷ ۴۳۹۰ ۴۳
۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۶۰۵۱ ۴۶۱۷ ۵۶
۱۹ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۵۹۲۴ ۴۰۳۶ ۴۳
۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۵۷۴۰ ۴۰۰۹ ۵۷
۲۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۵۵۶۱ ۳۷۲۷ ۴۴
۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۵۰۸۴ ۳۶۱۹ ۴۱
۲۳ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۴۹۸۲ ۳۵۹۳ ۳۹
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۴۹۲۲ ۳۱۱۱ ۶۳
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۴۸۸۰ ۳۵۷۳ ۵۶
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۴۸۰۰ ۳۵۴۴ ۵۶
۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۴۷۵۲ ۳۲۹۲ ۴۶
۲۸ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۴۵۰۱ ۲۹۰۵ ۵۳
۲۹ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۴۴۷۱ ۳۱۲۲ ۴۵
۳۰ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۴۴۱۲ ۳۱۲۸ ۴۳
۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۴۳۳۰ ۲۷۰۳ ۶۷
۳۲ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۴۲۸۳ ۲۸۳۱ ۴۶
۳۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۴۲۷۲ ۲۹۶۶ ۵۸
۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۴۲۶۱ ۳۰۶۴ ۵۵
۳۵ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۴۰۹۸ ۲۶۳۲ ۵۹
۳۶ دانشگاه شاهرود دانشگاه دولتی ۴۰۸۸ ۲۹۷۲ ۴۱
۳۷ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۴۰۸۵ ۲۲۲۱ ۴۵
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۳۹۳۴ ۲۶۳۵ ۶۱
۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۳۹۲۵ ۲۸۷۳ ۵۷
۴۰ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۳۸۳۰ ۲۸۳۸ ۴۳
۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۳۶۳۳ ۲۴۶۲ ۷۱
۴۲ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۳۵۹۷ ۲۵۴۲ ۴۷
۴۳ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۳۵۰۶ ۲۶۹۱ ۴۱
۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۳۳۳۴ ۲۶۰۵ ۵۲
۴۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۳۲۹۴ ۲۰۲۵ ۶۷
۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۳۲۱۱ ۲۳۲۶ ۵۷
۴۷ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۳۱۴۸ ۲۱۴۲ ۴۴
۴۸ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۳۱۰۶ ۲۲۰۱ ۴۳
۴۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۳۰۹۹ ۱۹۰۶ ۴۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۳۰۲۳ ۲۲۲۱ ۳۸
۵۱ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۲۸۴۸ ۲۲۱۰ ۴۰
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۲۷۷۸ ۱۸۲۳ ۶۱
۵۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۲۷۳۹ ۱۹۲۳ ۴۱
۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۲۷۱۹ ۱۸۵۱ ۵۷
۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۲۶۹۲ ۱۸۷۴ ۷۲
۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۲۶۳۰ ۱۷۸۵ ۵۳
۵۷ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۲۶۲۶ ۱۶۲۷ ۶۵
۵۸ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۲۵۱۸ ۱۸۶۴ ۳۹
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۴۵۹ ۱۶۶۶ ۵۶
۶۰ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۳۴۸ ۱۵۷۱ ۴۹
۶۱ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۳۴۴ ۱۵۸۳ ۵۳
۶۲ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۳۳۱ ۱۷۵۸ ۲۹
۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۳۱۳ ۱۶۰۹ ۵۵
۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۲۷۸ ۱۶۲۰ ۵۹
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۲۷۰ ۱۶۸۳ ۵۴
۶۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۲۲۱۶ ۱۴۲۵ ۵۹
۶۷ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۲۱۷۵ ۱۵۳۳ ۴۶
۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۲۱۴۰ ۱۴۸۴ ۶۷
۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۲۱۳۳ ۱۲۷۲ ۷۲
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۲۰۳۵ ۱۵۷۰ ۵۶
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۱۹۶۱ ۱۴۰۲ ۴۵
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۱۹۴۴ ۱۳۸۳ ۵۶
۷۳ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۱۹۴۴ ۱۲۰۵ ۵۸
۷۴ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۱۹۲۱ ۱۱۶۹ ۶۲
۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۱۹۱۱ ۱۴۲۹ ۶۷
۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۱۹۰۱ ۱۳۴۳ ۶۴
۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۱۸۴۳ ۸۴۶ ۷۱
۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۱۸۰۷ ۱۳۲۸ ۴۳
۷۹ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۱۸۰۵ ۱۲۱۵ ۵۰
۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۱۷۷۹ ۱۲۹۴ ۶۳
۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۱۷۶۷ ۹۷۸ ۷۰
۸۲ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۱۷۴۸ ۱۲۰۵ ۵۲
۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۱۷۴۰ ۱۳۶۰ ۴۸
۸۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۱۷۳۹ ۱۱۹۶ ۴۷
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۱۷۲۰ ۱۳۹۶ ۵۲
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۶۸۸ ۱۲۸۶ ۴۷
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۱۶۸۴ ۱۲۵۹ ۵۸
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۱۶۶۵ ۱۲۸۵ ۶۱
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۵۷۵ ۱۰۸۲ ۶۲
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۵۳۸ ۱۱۱۱ ۴۷
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۵۳۴ ۱۱۹۴ ۳۹
۹۲ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۵۱۵ ۹۸۹ ۳۷
۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۱۵۰۵ ۱۱۲۳ ۶۵
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۴۲۷ ۱۰۰۳ ۶۰
۹۵ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۳۸۸ ۹۱۳ ۶۲
۹۶ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۳۸۵ ۹۱۱ ۵۲
۹۷ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۳۷۳ ۸۰۱ ۶۴
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۳۴۶ ۹۲۴ ۶۱
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۱۳۲۶ ۹۸۱ ۵۲

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۳۱۸ ۹۲۷ ۷۶
۱۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۳۰۹ ۷۸۲ ۶۴
۱۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۳۰۳ ۹۳۰ ۵۹
۱۰۳ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۲۷۴ ۷۱۰ ۵۶
۱۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۲۷۲ ۸۶۱ ۷۳
۱۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۲۵۴ ۸۸۳ ۵۵
۱۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۱۲۴۴ ۹۴۲ ۷۲
۱۰۷ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۲۳۴ ۸۸۲ ۴۰
۱۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۱۲۱۰ ۸۴۸ ۵۱
۱۰۹ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۱۹۸ ۸۸۴ ۴۲
۱۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۱۱۸۷ ۸۲۱ ۵۸
۱۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۱۱۷۲ ۸۳۵ ۵۹
۱۱۲ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۱۶۹ ۵۸۰ ۵۳
۱۱۳ پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۵۵ ۴۶۳ ۷۲
۱۱۴ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۱۵۱ ۷۸۲ ۵۳
۱۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۱۱۰۳ ۷۶۴ ۶۱
۱۱۶ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۱۰۰ ۵۱۸ ۷۳
۱۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۱۰۹۶ ۸۸۵ ۶۰
۱۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۱۰۸۸ ۷۹۸ ۵۳
۱۱۹ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۰۷۶ ۵۲۹ ۵۸
۱۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۱۰۶۲ ۷۹۹ ۵۱
۱۲۱ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۱۰۵۷ ۷۲۴ ۵۱
۱۲۲ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۴۴ ۸۵۲ ۲۹
۱۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۱۰۳۵ ۷۸۸ ۶۲
۱۲۴ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۱۰۲۰ ۵۴۵ ۵۷
۱۲۵ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۰۳ ۲۴۸ ۹۷
۱۲۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۰۳ ۵۶۵ ۶۰
۱۲۷ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۱۰۰۳ ۷۱۹ ۴۵
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۹۹۱ ۸۳۱ ۴۲
۱۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۹۸۴ ۶۷۴ ۷۷
۱۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۹۲۸ ۶۳۴ ۵۹
۱۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا دانشگاه آزاد ۹۲۵ ۶۲۹ ۵۷
۱۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۹۲۰ ۵۶۰ ۶۷
۱۳۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۹۱۶ ۴۳۸ ۶۵
۱۳۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۱۲ ۴۶۳ ۶۹
۱۳۵ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۹۰۹ ۵۷۵ ۵۸
۱۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۹۰۷ ۶۶۳ ۶۲
۱۳۷ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۸۹۴ ۶۶۷ ۴۷
۱۳۸ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۸۸۷ ۴۴۹ ۶۵
۱۳۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۸۵۰ ۲۹۸ ۸۶
۱۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۸۴۹ ۵۸۲ ۶۴
۱۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۸۳۱ ۵۷۷ ۵۳
۱۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۸۲۳ ۶۰۵ ۵۵
۱۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۸۱۴ ۵۶۰ ۵۹
۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۸۱۳ ۶۱۹ ۶۵
۱۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۸۰۸ ۵۵۴ ۶۳
۱۴۶ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۸۰۲ ۵۳۸ ۵۹
۱۴۷ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۷۷۸ ۵۱۸ ۴۴
۱۴۸ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۷۶۷ ۴۹۹ ۷۱
۱۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۷۵۸ ۵۰۵ ۴۸

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۷۵۱ ۵۳۸ ۴۶
۱۵۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۳۳ ۳۹۹ ۶۴
۱۵۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۷۲۱ ۳۸۴ ۷۱
۱۵۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۹۷ ۳۱۹ ۷۷
۱۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۶۸۳ ۴۱۱ ۵۹
۱۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۶۸۰ ۵۱۲ ۴۸
۱۵۶ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۷۳ ۲۰۰ ۹۷
۱۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۶۶۹ ۴۵۰ ۶۳
۱۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۶۶۸ ۴۷۷ ۶۹
۱۵۹ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۶۰ ۱۶۹ ۹۳
۱۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۳۸ ۴۴۷ ۷۲
۱۶۱ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۳۷ ۱۷۲ ۹۸
۱۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۶۳۱ ۴۱۴ ۷۶
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۶۳۱ ۴۵۸ ۴۶
۱۶۴ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۶۲۹ ۴۶۵ ۴۵
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۶۲۸ ۵۸۶ ۴۹
۱۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۶۲۲ ۴۸۳ ۵۹
۱۶۷ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۱۴ ۲۴۲ ۷۹
۱۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۶۱۴ ۳۸۷ ۵۶
۱۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۶۰۸ ۳۶۰ ۶۹
۱۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۶۰۵ ۴۶۰ ۶۲
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۶۰۱ ۴۲۱ ۵۶
۱۷۲ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۸۵ ۲۷۶ ۷۱
۱۷۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۷۶ ۲۴۷ ۷۸
۱۷۴ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۵۶۸ ۳۴۷ ۶۹
۱۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۵۶۴ ۳۸۳ ۵۶
۱۷۶ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۵۶۲ ۳۵۵ ۶۸
۱۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۵۵۹ ۳۳۰ ۶۲
۱۷۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۵۵۷ ۲۵۹ ۶۷
۱۷۹ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۵۵۰ ۳۸۳ ۶۸
۱۸۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۳۴ ۲۵۰ ۷۲
۱۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۵۳۱ ۳۴۶ ۷۷
۱۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۵۳۰ ۳۷۳ ۷۱
۱۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۵۲۹ ۳۰۳ ۷۴
۱۸۴ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۵۲۷ ۳۸۱ ۵۸
۱۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۵۲۵ ۳۳۲ ۵۹
۱۸۶ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۵۲۲ ۳۵۴ ۴۹
۱۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۵۲۰ ۳۴۸ ۶۰
۱۸۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۱۶ ۲۸۳ ۶۵
۱۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۵۱۳ ۳۵۳ ۹۳
۱۹۰ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۵۱۱ ۳۵۵ ۴۹
۱۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۵۰۹ ۳۷۰ ۵۹
۱۹۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۵۰۲ ۳۱۸ ۵۴
۱۹۳ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۴۹۵ ۳۶۴ ۶۱
۱۹۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۴۸۷ ۲۸۵ ۶۷
۱۹۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۴۸۵ ۲۵۶ ۷۸
۱۹۶ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۴۸۳ ۲۸۲ ۷۳
۱۹۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۸۲ ۳۰۷ ۶۳
۱۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۴۸۰ ۳۶۷ ۴۹
۱۹۹ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۴۷۵ ۳۱۵ ۵۳

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۰۰ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۴۷۴ ۲۹۷ ۶۷
۲۰۱ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۴۶۵ ۳۴۱ ۵۵
۲۰۲ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۴۶۲ ۲۶۷ ۶۴
۲۰۳ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۵۵ ۱۴۶ ۸۹
۲۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۴۵۲ ۲۹۳ ۵۵
۲۰۵ سازمان هواشناسی شرکت ۴۵۱ ۲۶۵ ۴۸
۲۰۶ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۴۵۰ ۳۰۴ ۵۷
۲۰۷ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۴۳۹ ۳۴۴ ۴۴
۲۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۴۳۸ ۳۳۷ ۴۸
۲۰۹ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۳۳ ۱۸۸ ۷۵
۲۱۰ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۴۲۵ ۲۲۷ ۷۲
۲۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۴۲۰ ۲۹۲ ۵۶
۲۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۴۱۷ ۳۲۴ ۷۰
۲۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۴۱۵ ۲۸۰ ۶۲
۲۱۴ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۴۱۲ ۳۱۹ ۴۲
۲۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۴۱۰ ۳۱۸ ۷۰
۲۱۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰۹ ۱۸۹ ۷۸
۲۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۴۰۶ ۲۴۲ ۷۱
۲۱۸ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۴۰۵ ۲۷۵ ۴۹
۲۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۴۰۳ ۲۸۱ ۵۹
۲۲۰ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۴۰۲ ۲۳۸ ۵۸
۲۲۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۹۲ ۱۸۹ ۷۲
۲۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۳۹۰ ۲۸۵ ۴۵
۲۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۳۸۹ ۲۷۶ ۵۵
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۳۸۶ ۲۶۸ ۶۴
۲۲۵ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۷۴ ۲۱۴ ۶۴
۲۲۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۳۷۳ ۲۳۱ ۵۷
۲۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۳۴۶ ۲۴۹ ۷۷
۲۲۸ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۳۴۶ ۲۴۱ ۵۵
۲۲۹ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۴۴ ۱۸۶ ۶۴
۲۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۳۴۴ ۲۷۲ ۵۵
۲۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۳۴۰ ۲۵۹ ۶۷
۲۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۳۳۸ ۲۵۸ ۵۸
۲۳۳ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۳۷ ۱۹۷ ۶۱
۲۳۴ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۳۰ ۱۴۳ ۶۶
۲۳۵ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۳۳۰ ۱۵۱ ۷۳
۲۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۳۲۴ ۲۰۷ ۶۶
۲۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۳۱۸ ۲۲۰ ۴۹
۲۳۸ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۳۱۸ ۱۷۰ ۷۰
۲۳۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۴ ۱۰۶ ۹۶
۲۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۳۱۴ ۲۲۴ ۶۸
۲۴۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰۷ ۱۴۴ ۷۷
۲۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۳۰۶ ۱۸۴ ۷۰
۲۴۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۳۰۴ ۱۴۴ ۷۳
۲۴۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۰۴ ۱۷۹ ۵۷
۲۴۵ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۳۰۰ ۱۵۸ ۵۷
۲۴۶ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۲۹۷ ۱۷۵ ۶۰
۲۴۷ دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۲۹۵ ۲۱۵ ۴۸
۲۴۸ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۲۹۲ ۲۱۲ ۴۰
۲۴۹ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۲۸۸ ۱۶۵ ۶۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۲۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۲۸۸ ۲۰۲ ۶۵
۲۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۲۸۷ ۱۴۹ ۷۹
۲۵۲ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۲۸۳ ۱۵۶ ۷۶
۲۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۲۸۲ ۱۹۵ ۶۵
۲۵۴ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد ۲۸۱ ۲۱۳ ۶۴
۲۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۲۷۶ ۱۵۷ ۶۹
۲۵۶ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۲۷۶ ۱۸۵ ۶۰
۲۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۲۷۴ ۲۰۱ ۸۵
۲۵۸ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۲۷۴ ۱۹۶ ۶۷
۲۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۲۷۳ ۲۱۱ ۶۹
۲۶۰ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۲۷۲ ۱۹۷ ۵۹
۲۶۱ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۷۱ ۱۲۶ ۶۳
۲۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۲۶۸ ۱۷۰ ۵۴
۲۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۲۶۴ ۲۲۹ ۶۴
۲۶۴ سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۲۵۹ ۱۶۲ ۴۵
۲۶۵ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۲۵۹ ۱۴۸ ۵۱
۲۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۲۵۷ ۱۹۹ ۶۹
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۲۵۶ ۱۴۰ ۷۹
۲۶۸ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۲۵۳ ۱۶۹ ۵۲
۲۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۲۵۳ ۱۷۹ ۵۶
۲۷۰ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۲۴۹ ۲۰۲ ۴۷
۲۷۱ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۴۷ ۱۴۱ ۹۵
۲۷۲ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۵ ۶۴ ۹۷
۲۷۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۲ ۱۴۹ ۵۵
۲۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۲۳۹ ۱۵۱ ۵۸
۲۷۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۳۷ ۱۴۱ ۶۶
۲۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۳۶ ۱۷۸ ۶۰
۲۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۲۳۳ ۱۳۲ ۵۹
۲۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۲۲۹ ۱۷۹ ۷۸
۲۷۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲۷ ۱۲۸ ۸۱
۲۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۲۲۶ ۱۳۸ ۶۸
۲۸۱ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۲۲۵ ۱۱۶ ۶۷
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۲۲۳ ۱۲۴ ۸۱
۲۸۳ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۲۲۰ ۱۲۹ ۶۸
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۲۲۰ ۱۷۶ ۴۷
۲۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۶۲ ۳۷
۲۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۴۶ ۸۲
۲۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۷۰ ۷۱
۲۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۲۱۴ ۱۰۸ ۸۶
۲۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۲۱۳ ۱۳۶ ۷۹
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۲۱۲ ۱۶۴ ۴۵
۲۹۱ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۲۱۱ ۱۳۵ ۵۹
۲۹۲ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۸ ۱۴۰ ۹۸
۲۹۳ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۲۰۷ ۱۶۵ ۳۴
۲۹۴ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۲۰۷ ۱۲۰ ۵۷
۲۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۲۰۵ ۱۵۱ ۵۹
۲۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۲۰۴ ۱۴۳ ۵۴
۲۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۲۰۳ ۱۳۴ ۶۹
۲۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۲۰۳ ۱۲۳ ۶۲
۲۹۹ دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۲ ۱۴۴ ۵۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۹ ۱۱۸ ۷۸
۳۰۱ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۷ ۷۷ ۷۶
۳۰۲ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۱۹۶ ۱۵۸ ۲۹
۳۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۱۹۶ ۱۴۵ ۵۹
۳۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۱۹۶ ۱۴۹ ۵۹
۳۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۱۹۵ ۱۲۸ ۶۸
۳۰۶ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۱۹۴ ۶۷ ۹۰
۳۰۷ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۱۹۰ ۱۱۸ ۸۴
۳۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۱۹۰ ۱۲۱ ۵۴
۳۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۱۸۷ ۷۵ ۷۲
۳۱۰ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۱۸۷ ۱۲۲ ۶۸
۳۱۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۸۵ ۱۲۲ ۵۷
۳۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۱۸۳ ۹۹ ۶۹
۳۱۳ دانشگاه علوم پزشکی کردستان علوم پزشکی ۱۸۳ ۱۰۹ ۷۹
۳۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۱۸۱ ۱۰۴ ۶۸
۳۱۵ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود علوم پزشکی ۱۸۰ ۱۳۰ ۷۷
۳۱۶ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۸ ۶۵ ۸۵
۳۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۱۷۷ ۱۲۶ ۴۸
۳۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۱۷۷ ۱۲۶ ۷۶
۳۱۹ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۷۳ ۹۹ ۷۱
۳۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۱۷۰ ۹۶ ۸۰
۳۲۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۶۹ ۱۰۴ ۵۲
۳۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۱۶۷ ۱۰۸ ۶۴
۳۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۱۶۷ ۱۲۰ ۵۱
۳۲۴ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۶۴ ۸۲ ۱۰۰
۳۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۶۴ ۱۰۵ ۵۴
۳۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۶۳ ۱۰۳ ۷۵
۳۲۷ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۶۱ ۱۲۸ ۴۶
۳۲۸ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۶۰ ۷۷ ۷۹
۳۲۹ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۵۸ ۹۳ ۴۷
۳۳۰ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۱۵۸ ۱۳۰ ۳۸
۳۳۱ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۵۷ ۵۰ ۷۶
۳۳۲ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۵۷ ۱۲۴ ۲۵
۳۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۱۵۴ ۹۳ ۶۶
۳۳۴ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱۵۳ ۸۳ ۶۵
۳۳۵ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۱۵۲ ۸۵ ۶۵
۳۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۵۱ ۸۴ ۹۸
۳۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۵۰ ۸۴ ۶۶
۳۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۱۴۹ ۱۲۰ ۷۷
۳۳۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۷ ۱۰۴ ۶۳
۳۴۰ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۱۴۶ ۹۲ ۷۱
۳۴۱ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۴۵ ۱۰۵ ۶۷
۳۴۲ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۴۵ ۱۰۰ ۵۱
۳۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۱۴۴ ۸۵ ۸۴
۳۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۴۳ ۱۱۹ ۳۷
۳۴۵ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۱۴۳ ۱۰۹ ۳۹
۳۴۶ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۱۴۱ ۱۰۲ ۴۴
۳۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۴۱ ۸۱ ۸۶
۳۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۱۴۰ ۸۷ ۷۲
۳۴۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۰ ۷۴ ۶۹

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۳۹ ۸۷ ۶۸
۳۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۱۳۸ ۷۶ ۵۳
۳۵۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۳۸ ۹۹ ۳۸
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۱۳۷ ۸۶ ۷۰
۳۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۳۶ ۶۴ ۹۷
۳۵۵ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۱۳۵ ۹۷ ۵۴
۳۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۳۵ ۹۶ ۵۰
۳۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۳۳ ۷۹ ۷۲
۳۵۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۳ ۷۰ ۶۹
۳۵۹ موسسه آموزش عالی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۱۳۲ ۸۶ ۵۷
۳۶۰ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۲۹ ۸۷ ۳۴
۳۶۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان علوم پزشکی ۱۲۶ ۶۳ ۶۰
۳۶۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۶ ۸۵ ۶۰
۳۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۲۶ ۶۶ ۸۸
۳۶۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۱۲۵ ۷۳ ۶۶
۳۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۱۲۵ ۹۸ ۵۵
۳۶۶ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۲۵ ۶۰ ۶۵
۳۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۱۲۲ ۵۵ ۹۷
۳۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۱۲۱ ۷۹ ۶۵
۳۶۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۹ ۷۴ ۷۵
۳۷۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۹ ۷۷ ۵۷
۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۱۱۸ ۸۰ ۵۵
۳۷۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۸ ۸۰ ۵۰
۳۷۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۸ ۸۵ ۵۵
۳۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۱۷ ۷۹ ۶۹
۳۷۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱۱۵ ۷۵ ۵۴
۳۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۱۱۴ ۷۹ ۵۹
۳۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۱۴ ۶۸ ۷۲
۳۷۸ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۱۳ ۷۵ ۵۴
۳۷۹ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۱۱۳ ۶۰ ۷۲
۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۱۱۲ ۶۹ ۸۰
۳۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۱۱ ۷۳ ۵۴
۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۱۱۱ ۶۷ ۶۰
۳۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۱۱۰ ۷۹ ۷۰
۳۸۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۱۱۰ ۸۰ ۵۶
۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۱۰۸ ۶۷ ۶۹
۳۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۱۰۸ ۴۵ ۸۴
۳۸۷ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱۰۷ ۹۱ ۲۵
۳۸۸ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۱۰۴ ۸۱ ۵۱
۳۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۱۰۴ ۸۰ ۵۷
۳۹۰ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۳ ۳۷ ۷۵
۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۱۰۱ ۴۹ ۹۰
۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۹۹ ۶۰ ۶۷
۳۹۳ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۹۸ ۶۱ ۷۵
۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۹۷ ۶۴ ۴۹
۳۹۵ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۹۷ ۶۸ ۶۵
۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۹۶ ۵۱ ۸۰
۳۹۷ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۵ ۶۵ ۶۵
۳۹۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۴ ۷۹ ۳۴
۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۹۴ ۴۷ ۷۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۹۴ ۶۵ ۶۴
۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۹۳ ۷۰ ۸۴
۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۹۳ ۴۶ ۶۶
۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۹۱ ۵۷ ۶۰
۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۹۱ ۴۸ ۸۹
۴۰۵ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۹۰ ۵۸ ۷۲
۴۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۹۰ ۶۳ ۸۰
۴۰۷ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۹۰ ۴۸ ۹۱
۴۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۸۹ ۵۳ ۸۹
۴۰۹ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۸۷ ۶۳ ۴۱
۴۱۰ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۸۷ ۶۴ ۷۲
۴۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۸۷ ۵۸ ۷۳
۴۱۲ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۸۶ ۵۰ ۶۳
۴۱۳ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۸۶ ۶۳ ۴۸
۴۱۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۸۵ ۶۱ ۴۸
۴۱۵ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۸۳ ۴۷ ۵۶
۴۱۶ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۳ ۴۹ ۶۵
۴۱۷ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۸۰ ۲۳ ۱۰۰
۴۱۸ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۹ ۴۶ ۴۶
۴۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۷۸ ۵۵ ۵۲
۴۲۰ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۷۸ ۴۸ ۴۳
۴۲۱ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۷ ۴۲ ۵۳
۴۲۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۶ ۴۹ ۷۸
۴۲۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۷۶ ۴۱ ۶۸
۴۲۴ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۴۳ ۵۶
۴۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۷۵ ۶۵ ۵۲
۴۲۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۵ ۴۹ ۵۷
۴۲۷ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۷۴ ۳۶ ۸۱
۴۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۷۳ ۵۴ ۵۰
۴۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۷۳ ۳۸ ۶۱
۴۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۷۲ ۵۱ ۷۲
۴۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۷۲ ۴۰ ۸۳
۴۳۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۷۱ ۴۷ ۵۹
۴۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۷۱ ۳۸ ۸۸
۴۳۴ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۷۰ ۴۹ ۵۴
۴۳۵ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان دانشگاه دولتی ۶۹ ۵۱ ۵۹
۴۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۶۹ ۴۹ ۶۹
۴۳۷ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۶۹ ۶۴ ۲
۴۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۶۹ ۵۷ ۵۶
۴۳۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۶۸ ۳۱ ۸۸
۴۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۶۸ ۴۰ ۷۰
۴۴۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۶۷ ۳۵ ۷۱
۴۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۶۷ ۴۴ ۷۰
۴۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۶۷ ۳۷ ۷۹
۴۴۴ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۶۶ ۵۱ ۸۰
۴۴۵ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۴۰ ۵۶
۴۴۶ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۶۵ ۴۵ ۵۲
۴۴۷ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۶۵ ۳۷ ۶۳
۴۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۶۵ ۴۰ ۸۴
۴۴۹ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۶۴ ۵۵ ۲۹

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۴۵۰ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۶۴ ۴۷ ۹۰
۴۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۶۲ ۲۲ ۷۵
۴۵۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۶۲ ۳۸ ۷۲
۴۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۶۲ ۴۰ ۸۸
۴۵۴ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۴۴
۴۵۵ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۳۳ ۵۹
۴۵۶ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۰ ۴۸ ۲۶
۴۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۵۹ ۴۲ ۸۴
۴۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۵۹ ۳۷ ۷۲
۴۵۹ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۳۵ ۹۱
۴۶۰ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۲۹ ۹۴
۴۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۵۸ ۳۷ ۴۳
۴۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۵۷ ۴۱ ۷۱
۴۶۳ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۳۸ ۶۳
۴۶۴ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۵۶ ۴۲ ۹۸
۴۶۵ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۵۶ ۴۶ ۳۹
۴۶۶ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۵۶ ۳۵ ۵۰
۴۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۵۴ ۳۲ ۹۸
۴۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۵۴ ۳۴ ۵۱
۴۶۹ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۵۴ ۴۳ ۵۷
۴۷۰ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۴ ۲۰ ۸۸
۴۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۵۳ ۳۷ ۷۳
۴۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۵۳ ۳۸ ۷۱
۴۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۵۳ ۲۶ ۶۹
۴۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۵۲ ۲۷ ۶۷
۴۷۵ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۵۲ ۲۶ ۸۴
۴۷۶ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۵۱ ۴۶ ۱۵
۴۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۵۱ ۲۹ ۷۰
۴۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۵۰ ۳۰ ۷۴
۴۷۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۵۰ ۲۲ ۹۰
۴۸۰ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۵۰ ۳۱ ۴۶
۴۸۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۰ ۳۶ ۵۰
۴۸۲ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۴۹ ۳۹ ۲۶
۴۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۴۸ ۳۴ ۶۶
۴۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۴۷ ۳۹ ۴۴
۴۸۵ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۴۶ ۳۴ ۵۲
۴۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۴۶ ۱۷ ۸۲
۴۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۴۵ ۳۴ ۴۴
۴۸۸ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۴۵ ۲۴ ۹۳
۴۸۹ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۷ ۳۷
۴۹۰ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۴ ۲۸ ۴۳
۴۹۱ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۴۴ ۳۰ ۵۲
۴۹۲ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۴۴ ۱۶ ۱۰۰
۴۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۴۴ ۱۴ ۸۸
۴۹۴ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۴۳ ۳۲ ۷۲
۴۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۴۲ ۲۴ ۷۳
۴۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۳ ۹۵
۴۹۷ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۴۱ ۱۹ ۶۵
۴۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۵ ۱۰۰
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۴ ۸۷

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۰۰ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۴۱ ۲۷ ۶۸
۵۰۱ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۲۴ ۶۲
۵۰۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۱۷ ۸۵
۵۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۴۰ ۲۲ ۷۵
۵۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنار دانشگاه آزاد ۴۰ ۲۸ ۶۵
۵۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۳۸ ۲۰ ۶۵
۵۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۳۸ ۳۵ ۳۱
۵۰۷ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۲۷ ۶۳
۵۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۳۸ ۳۰ ۴۲
۵۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۴ ۵۶
۵۱۰ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۳۷ ۲۳ ۵۹
۵۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۳۶ ۲۳ ۴۷
۵۱۲ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۲۲ ۶۹
۵۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۳۶ ۳۱ ۵۰
۵۱۴ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۲۴ ۵۵
۵۱۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۳۶ ۳۰ ۲۷
۵۱۶ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۳۶ ۱۸ ۷۲
۵۱۷ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۳۴ ۲۹ ۴۷
۵۱۸ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۴ ۲۹ ۹۴
۵۱۹ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۳۴ ۲۵ ۸۵
۵۲۰ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۴ ۱۸ ۵۸
۵۲۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۴ ۲۷ ۶۴
۵۲۲ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۳۴ ۱۷ ۸۵
۵۲۳ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۵ ۹۰
۵۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۳۳ ۲۲ ۷۲
۵۲۵ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۳۲ ۲۷ ۶۸
۵۲۶ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۳۲ ۱۱ ۱۰۰
۵۲۷ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۳۲ ۲۳ ۶۲
۵۲۸ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۱ ۲۵ ۷۷
۵۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۱ ۲۵ ۷۷
۵۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۱ ۱۸ ۹۳
۵۳۱ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۲۴ ۳۰
۵۳۲ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۳۰ ۲۲ ۴۳
۵۳۳ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۲۹ ۱۴ ۸۲
۵۳۴ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۲۹ ۱۸ ۵۱
۵۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۲۸ ۱۲ ۱۰۰
۵۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۲۸ ۱۷ ۶۰
۵۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۲۷ ۱۸ ۶۶
۵۳۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۲۶ ۲۱ ۶۱
۵۳۹ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۲۶ ۱۹ ۳۸
۵۴۰ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵ ۱۸ ۴۰
۵۴۱ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۲۵ ۱۸ ۹۲
۵۴۲ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۵ ۱۱ ۵۶
۵۴۳ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۲۵ ۱۷ ۱۰۰
۵۴۴ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۲۵ ۱۳ ۹۶
۵۴۵ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۱۶ ۶۶
۵۴۶ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۲۴ ۱۸ ۳۳
۵۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۴ ۱۱ ۹۱
۵۴۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۲۳ ۱۷ ۸۶
۵۴۹ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۲۲ ۱۹ ۴

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۵۵۰ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۵ ۸۱
۵۵۱ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۲۱ ۱۴ ۱۰۰
۵۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۵ ۶۰
۵۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۲ ۸۵
۵۵۴ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۱۹ ۸ ۹۴
۵۵۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۱۹ ۱۲ ۵۷
۵۵۶ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۱۹ ۱۰ ۵۷
۵۵۷ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۳ ۷۸
۵۵۸ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۱۹ ۱۲ ۱۰۰
۵۵۹ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۱۶ ۷۲
۵۶۰ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۱۲ ۸۸
۵۶۱ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۱۲ ۲۷
۵۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۱۸ ۹ ۸۳
۵۶۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۱۷ ۱۳ ۷۶
۵۶۴ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۶ ۸۸
۵۶۵ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۱۷ ۱۰ ۷۰
۵۶۶ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۱۳ ۵۶
۵۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۱۶ ۱۲ ۱۰۰
۵۶۸ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۱۶ ۸ ۱۰۰
۵۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۶ ۱۰ ۸۷
۵۷۰ دانشگاه علوم پزشکی آبادان علوم پزشکی ۱۵ ۱۳ ۲۶
۵۷۱ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۸ ۴۶
۵۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۱۵ ۴ ۱۰۰
۵۷۳ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۱۵ ۶ ۸۰
۵۷۴ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۲ ۴۲
۵۷۵ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۹ ۸۵
۵۷۶ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۸ ۶۴
۵۷۷ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۱۴ ۴ ۹۲
۵۷۸ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۰ ۶۴
۵۷۹ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۴ ۱۰ ۱۰۰
۵۸۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۴ ۵ ۱۰۰
۵۸۱ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۱۱ ۵۷
۵۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۳ ۹ ۳۸
۵۸۳ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۳ ۱۲ ۱۵
۵۸۴ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۳ ۱۱ ۴۶
۵۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۵۸۶ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۷ ۵۸
۵۸۷ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۰ ۲۷
۵۸۸ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۱ ۱۸
۵۸۹ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۸ ۶۰
۵۹۰ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۰ ۹ ۱۰
۵۹۱ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰ ۶ ۵۰
۵۹۲ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۱۰ ۸ ۱۰۰
۵۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۰ ۶ ۸۰
۵۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۹ ۷ ۸۸
۵۹۵ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۹ ۶ ۴۴
۵۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۹ ۷ ۶۶
۵۹۷ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۲ ۱۰۰
۵۹۸ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۵ ۶۲
۵۹۹ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۸ ۴ ۱۰۰

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۶۰۰ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۷ ۵ ۴۲
۶۰۱ موسسه غیر انتفاعی باختر ایلام موسسه غیرانتفاعی ۷ ۶ ۲۸
۶۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۷ ۶ ۸۵
۶۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۷ ۱ ۸۵
۶۰۴ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۱۶
۶۰۵ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۶ ۱ ۸۳
۶۰۶ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۱۶
۶۰۷ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۶ ۲ ۱۰۰
۶۰۸ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۶ ۱ ۱۰۰
۶۰۹ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۵ ۴ ۸۰
۶۱۰ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۱ ۱۰۰
۶۱۱ دانشگاه نهاوند  دانشگاه دولتی ۴ ۳ ۵۰
۶۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۷۵
۶۱۳ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۴ ۴ ۵۰
۶۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۲۵
۶۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۱۰۰
۶۱۶ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۴ ۲ ۱۰۰
۶۱۷ مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۳ ۰
۶۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۳ ۱ ۱۰۰
۶۱۹ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۳ ۰ ۱۰۰
۶۲۰ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۲ ۲ ۱۰۰
۶۲۱ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۲ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۲ ۲ ۵۰
۶۲۳ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۲ ۱ ۵۰
۶۲۴ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۲۵ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۱ ۰
۶۲۶ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۲۷ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۶۲۸ مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۶۲۹ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۰ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۱ دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۲ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۴ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۳۵ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۶ مرکزآموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۳۷ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۸ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۳۹ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی علوم پزشکی ۰ ۰ ۰
۶۴۰ دانشگاه فرزانگان سمنان موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۶۴۱ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۲ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۳ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۴ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۵ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰
۶۴۶ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۰ ۰ ۰
۶۴۷ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰

آمار تولید مقاله کشور ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۵۴۳,۴۴۵ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه ۲,۹۱۱ عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: ۵۳۴,۹۳۸ (۵۶ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: ۲۸۹,۲۴۰ (۳۱ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: ۲۲,۱۷۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات شرکت: ۶,۵۴۸ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: ۱۶,۰۳۰ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پیام نور: ۳۴,۱۱۴ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: ۲۰,۱۳۵ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: ۲۴,۱۶۰ درصد علم کشور)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : ۲,۹۱۱
تعداد کل نویسندگان مقالات: ۱,۳۶۱,۰۱۹
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: ۱,۲۸۸,۷۹۰
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: ۹۴۷,۳۳۸ (۷۴ درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: ۳۴۱,۴۵۲
تعداد سازمانهای تعریف شده: ۶۴۷

تبلیغات