نام کاربري رمز عبور

    ثبت نام | فراموشي رمز عبور | راهنماي استفاده از سايت | پشتيباني کاربران | عضويت ويژه کتابخانه ها

شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 8971
ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور

English Pages

14 مرداد 1394

CIVILICA Official Page in Facebook فراخوانها و مقالات را در تویتر دنبال کنید

 

CIVILICA Persian Logo

 

CIVILICA Logo

 

CIVILICA English Logo
7pixel pic
pixel pic

هفتمین سمینار مهندسی رودخانه

مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه به سیویلیکا افزوده شد.

 

398 مقاله ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه که 24 الی 26 بهمن ماه امسال در اهواز برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 3560 صفحه و به دو صورت شفاهی و پوستری در محورهای زیر ارائه شده اند.

 

- مدیریت رسوب رودخانه

- مورفولوژی رودخانه

- مدلسازی در مهندسی رودخانه

- سازه های هیدرولیکی در رودخانه

- جنبه های زیست محیطی رودخانه

- مدیریت سیل در رودخانه

- کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در رودخانه

- مدیریت یکپارچه حوزه و رودخانه

 

لازم به یاد آوری است که به دلیل تعدد کنفرانسها در ماههای بهمن و اسفند، مقالات بعضی از کنفرانسها با تاخیر در سایت درج خواهند شد. در حال حاضر مقالات بیش از 30 کنفرانس در حال آماده سازی برای درج در سیویلیکا می باشد که می توان به کنفرانسهای زیر اشاره نمود:

 

- همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای (بهمن 85) - 31 مقاله
- دومین کنفرانس مدیریت منابع آب (بهمن 85) - 256 مقاله
- اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب (اسفند 85) - 69 مقاله
- هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران (اسفند 85) - 119 مقاله
- کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور (بهمن 85) - 22 مقاله

- سومین همایش ملی ایمنی در بنادر (بهمن 85) - 32 مقاله

- ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران (اسفند 85)
- دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت (اسفند 85) - 33 مقالهعناوین صد مقاله از این مجموعه به صورت زیر است. برای مشاهده لیست کامل به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
 1. A New GA Approach for Optimizing Levee's Setback
 2. AnnAGNOS AS WATERSHED NON POINT SOURCE POLLUTION ASSESSMENT TOOL IN MALAYSIA
 3. Are stream flow data sets fractal? Implication for hydrological modeling
 4. CONSERVATION-FORM EQUATION OF STEADY AND UNSTEADY OPEN CHANNEL FLOWELING
 5. Detection of Trends in Low Flows
 6. Dynamic training of ANN for its application In real time flood forecasting
 7. Experimental Investigation on Discharge Coefficient for Flow over a Stepped Spillway
 8. Flood control System Optimization Based on Risk Analysis in Floodplain
 9. Flow in a semi-natural meandering channel
 10. FLUVIAL12 بررسي تاثير ساخت خاكريز سيل بند بر رفتار رودخانه با استفاده ازمدل ( مطالعه ي موردي رودخانه ي نكا)
 11. GIS استخراج هيدروگراف سيلاب رودخانه با استفاده از
 12. Investigating the impact of local and convective term suppression in numerical solution of unsteady supperitical free surface flow
 13. Mike11 و مقايسه با مدل TS شبيه سازي جريان در شبكه رودخانه با استفاده از روش
 14. Natural Organic Matter Removal from Raw Surface Water
 15. On line, continuous water level measutement using laser sensor: A useful tool for flood monitoring , dorecasting and warning
 16. Performance of Improved HBMO Algorithm in Optimization of Reservoir Operation
 17. QUAL2K مدلسازي آمونيوم، نيترات و فسفات در رودخانه با استفاده از مدل
 18. Regional Water Quality Management for the Karun-Dez River Basin, Iran
 19. SELF-PRIMING CRITERIA FOR USING IN COMPLEX CULVERT MODELLING
 20. The Role of Bridge in Flooding Areas (Case Study-Ramian Suburbs- Iran)
 21. Two-Dimensional Finite Volume Model for Dam Break Modeling on Unstructured Triangular Grids
 22. Using a DEM for obtaining the drainage-network for watersheds
 23. كنترل سيلاب با استفاده از آبخيزداري شهري در مقابل عمليات موضعي مهندسي رودخانه
 24. كنترل سيلاب رودخانة گرگانرود بوسيلة سدهاي تأخيري
 25. كاربـرد همـزمان نـظام شاخص كيفيـت آب و GIS به عنـوان يك ابزار مـديـريتـي ( مطالعه موردي : رودخانه دز در جنوب غربي ايران )
 26. كاربرد GIS در كنترل سيلاب شهري ( مطالعه موردي شهرستان ماسال)
 27. كاربرد مدل هيدروليكي و GIS در مديريت بهينه دشت سيلابي
 28. كاربرد مدل هيدروديناميك جريان آب و رسوب در مطالعه فرسايش در پاياب مخازن سدها «مطالعه موردي رودخانه پاياب مخزن سد گتوند عليا»
 29. كاربرد مدل هاي مفهومي براي مديريت سيل و گسترش آن در مناطق مساعد
 30. كاربرد مدل رياضي تركيبي تئوري موجك و الگوريتم ژنتيك در مديريت بهينه سيستم مخازن رودخانه ها
 31. كاربرد نرم افزارها در تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها مطالعه موردي : رودخانه شور (حوضه زاينده رود)
 32. كاربرد تكنيكهاي تشخيص الگو در ارزيابي تغييرات زماين و مكاني كيفيت آب رودخانه، مطالعه موردي رودخانه كر
 33. كاربرد روش هاي جايگزين ماسكينگام - كونژ در رونديابي
 34. كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در مطالعات پهنه بندي سيل
 35. مقايسه 8 مدل محاسبه مقطع پايدار رودخانه
 36. مقايسه كاربرد شبكه تطبيقي عصبي- فازي (ANFIS) با شبكه عصبي مصنوعي (ANN) در پيش بيني جريان رودخانه زاينده رود
 37. مقايسه منحني سنجه رسوب با مدل هاي MLP در تخمين رسوبات معلق رودخانه زاينده رود
 38. مقايسه معادلات تعيين سرعت ته نشيني رسوبات
 39. مقايسه چهار رابطه تخمين عمق آبشستگي اطراف پايه هاي پل با استفاده از آمار صحرايي
 40. مقايسه نتايج مدلهاي MIKE11 , HEC-RAS و تعيين حساسيتهاي مدل HEC-RAS
 41. مقايسه نتايج مدلهاي انتشار و انتقال رسوب براي آبگير مارد و ارائه مدل مناسب براي منطقه با استفاده از مدل رياضي FASTER
 42. مقايسه نتايج حاصل از چند روش مختلف برآورد سيلاب طراحي ( مطالعه موردي سرريز سد پيشين )
 43. مقايسه گسترش عرضي جريان چگال سه بعدي حاوي ذرات در حالت دائم و غير دائم
 44. مقايسه آورد رسوبي با مقدار برداشت شن و ماسه در رودخانه فاروب رومان نيشابور وبررسي تاثير برداشت بر حريم رودخانه
 45. مقايسه الگوي آبشستگي پيرامون سه آبشكن متوالي با زاويه 60 و 120 درجه در شرايط جريان زير بحراني و آشفته با بستر متحرك
 46. مقايسه تغييرات سرعت ناشي از احداث سازه گروين نفوذ پذير، نفوذناپذير و مورب و يك مدل تركيبي از نفوذپذير و مورب در يك كانال آزمايشگاهي
 47. مقايسه حل نيمه تحليلي معادلات سنت - ونانت و معادله موج ديفيوژن عمومي
 48. مقايسه روشهاي مختلف برآورد بار رسوب معلق رودخانه ها وانتخاب بهترين روش ( مطالعه موردي رودخانه گاماسياب )
 49. مقايسه روشهاي برآورد بارمعلق در رودخانه صيدون
 50. مقايسه سه معادله توزيع عمقي غلظت رسوبات معلق با داده هاي ميداني
 51. مورفولوژي رودخانه و مميزي مناطق خطر فرسايش كناره اي در حوضه آبخيز ميشخاص با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
 52. مورفولوژي رودخانه زهره و تغييرات آن در جلگه ساحلي هنديجان
 53. مباني طراحي و اجرائي بندهاي سنگي - ملاتي
 54. محاسبه نرخ فرسايش سواحل در رودخانه هاي شني
 55. محاسبه افت جريان در بازوي خروجي سيفون معكوس در يك بستر ترسيب شده
 56. محاسبه ضريب كارمن ( kp) بمنظور تخمين نيم رخ توزيع سرعت جريان در رودخانه هاي بارسوبات ريزدانه ( مطالعه موردي رودخانه كارون )
 57. مدل فيزيكي و رياضي اثر مقياس بر جريان هوا - آب روي سرريزهاي پله اي
 58. مدل بندي منطقه اي سيلاب حوضه آبريز غرب درياچه اروميه
 59. مدل رياضي يك بعدي جريان ماندگار غيريكنواخت روي بسترهاي آبرفتي با مقطع مركب
 60. مدل رياضي اصلاح عرض آبراهه هاي با پيچ و خم زياد
 61. مدل رياضي تخليه رسوبات مخزن بوسييله تكنيك آبشويي در حالت غير ماندگار
 62. مدل سازي رياضي رسوب دهي رودخانه ( مطالعهي موردي : رودخانهي نكا )
 63. مدلسازي فلاشينگ رسوب در سد انحرافي ميل و مغان
 64. مدلسازي كيفيت آب مخزن سد كندك با استفاده از مدل HEC-5Q
 65. مدلسازي توليد رسوب ومميزي مناطق آسيب پذير در حوضه آبخيز سد ايلام با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
 66. مدلسازي جريان ناشي از امواج كوتاه به روش گامي
 67. مديريت پسماندها و نقش آن در حفاظت كيفي منابع آبي
 68. مديريت رسوب در رودخانه ها با روش تثبيت بيولوژيكي بستر و كنارِ رود خانه ( مطالعه مورد شهرستان سبزوار )
 69. مديريت سواحل رودخانه اي توسط سازه ها
 70. مديريت سيلاب بر مبناي ريسك
 71. مديريت سيلاب دشت رودخانه ها با استفاده از تلفيق مدل هيدروليكي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 72. مديريت سيلابدشت و تعيين كاربري بهينه اراضي بر اساس بهينه سازي تحت ريسك: مطالعه موردي
 73. مديريت سطح ايستابي حوضه آبريز رودخانه مارون با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي
 74. مروري بر روش هاي مختلف طبقه بندي رودخانه ها و كاربرد آنها براي رودخانه هاي كارون و دز
 75. مطالعه مقدماتي آلودگيهاي رودخانه ها و درياچه ها با استفاده از نرم افزار EnvirolandStudy of River and lake contamination by Enviroland Software
 76. مطالعه و بررسي اثرات زيست محيطي سد تبارك بر روي رودخانه تبارك در استان خراسان رضوي
 77. مطالعه و بررسي تاثير نوسانات سطح آب رودخانه بر روي ميزان بار معلق با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي حوضه آبريز اهر چاي در محل سد ستارخان استان آذربايجان شرقي)
 78. مطالعه پديده برگشت آب در رودخانه گرگر در شراي سيلابي و تاثير آن بر محاسبات دبي در ايستگاه هيدرومتري ولي آباد
 79. مطالعه آزمايشگاهي توزيع سرعت هاي طولي در پيچ 180 درجه با بستر و ديواره هاي صلب
 80. مطالعه اثرات آب فاضلاب بر وضعيت خاك و سوق دادن آن به شرايط بياباني شدن ( مطالعه موردي يزد )
 81. مطالعه رودخانه كارون در بازه اهواز بعنوان مسير حمل و نقل شهري - گردشگري
 82. مطالعه عددي الگوي جريان آشفته در قوس 90 درجه رودخانه
 83. معيار شروع حركت مواد بستر در جريانهاي رودخانه اي
 84. معيارهاي هيدروليكي و سازه اي طراحي سدهاي انفجاري در رودخانه هاي كوهستاني
 85. معرفي نرم افزار پايگاه اطلاعاتي رودخانه هاي كشور (IRSE)
 86. معرفي نرم افزار شارك به منظور طراحي حوضچه هاي ترسيب در ابتداي كانالها
 87. معرفي روشي نوين در مطالعه و اجراي عمليات مهار سيلاب حوزه هاي آبخيزشهري و روستايي كشور
 88. نقش مطالعات مورفولوژي رودخانه در ارائه طرح هاي ساماندهي
 89. نقش مسيل بحره در كنترل سيلاب و توسعه پايدار حاشيه كارون
 90. نكات خاص طراحي اپي ها ي خاكي وسنگ ريزه اي از ديدگاه سازه اي
 91. نسبت اعماق جريان در محل تلاقي رودخانه ها در شرايط جريان زير بحراني
 92. نظريه فاجعه بازگشت و كاربرد آن در آستانه حركت ذرات و نرخ انتقال رسوب
 93. واسنجي و ارزيابي مدل HEC–HMS در حوضه آبريز رودزرد
 94. واسنجي روشهاي وزن دهي چند عامله در محيط GIS به منظور تعيين حساسيت پذيري حوضه هاي آبخيز به فرسايش آبي (مطالعه موردي : حوضه كلاته سادات - سبزوار)
 95. گزارشي از عمليات رسوب زدائي از سد سفيد رود به وسيله عمليات شاس در طول يك دوره 20 ساله
 96. پهنه بندي پتانسيل خطر سيل با تعيين عمق سيلاب در رودخانه نرماب استان گلستان
 97. پهنه بندي سيلاب رودخانه گرمرود با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS
 98. پيش بيني كيفيت آب رودخانه كارون با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي
 99. پيش بيني تغيير مورفولوژي رودخانه هاي مئاندري ( مطالعه موردي رودخانه كارون)
 100. پيش بيني جريان ماهانه ورودي به مخزن سد شهيد عباسپور با استفاده از مدلهاي سري زماني Box- Jenkins
 

امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 3
تعداد آراء: 4


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


pixel pic

مجموعه ها: سیویلیکا | بانک کنفرانسهای خارجی | پروژه ها و تحقیقات دانشجویی | نمایشگاه صنعت ساختمان | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | سیمپوزیا | بانک اطلاعاتی شرکتهای عمرانی | بانک نمونه قراردادها | افراد مهم علمی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 36، واحد 10 (طبقه چهارم). تلفن: 88008044 و 88335451 - کد پستی: 1439613311
تمامي خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تماس با ما / سامانه پشتیبانی و راهنمایی کاربران | راهنمای کامل کاربران