نام کاربري رمز عبور

    ثبت نام | فراموشي رمز عبور | راهنماي استفاده از سايت | پشتيباني کاربران | عضويت ويژه کتابخانه ها

شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 8971
ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور

English Pages

12 مرداد 1394

CIVILICA Official Page in Facebook فراخوانها و مقالات را در تویتر دنبال کنید

 

CIVILICA Persian Logo

 

CIVILICA Logo

 

CIVILICA English Logo
7pixel pic
pixel pic

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی

مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران به سیویلیکا افزوده شد.

 

163 مقاله ارائه شده در پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران که شهریورماه 1380 در دانشگاه تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 514 صفحه و به دو صورت شفاهی و پوستری در محورهای زیر ارائه شده اند:

  • سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

  • زمین شناسی اقتصادی

  • سنگ شناسی رسوبی، رسوب شناسی و زمین شناسی نفت

  • آب شناسی و زمین شناسی مهندسی

  • فسیل شناسی و چینه شناسی

  • زمین شناسی ساختمانی، زمینساخت و ژئوفیزیک1. Persianosporofer يک جنس جديد از بازوپايان Spicocyrtiidae دونين
2. فرايندهاي دياژنتيکي (سيليسي شدن و استيلوليتي شدن) و نقش آنها ر کنترل کيفيت سنگهاي ساختماني مرمريت، مطالعه اي از معادن ايران مرکزي
3. فعاليت لرزه يي قابل توجه در ناحيه سرعين واقع در جنوب غربي آتشفشان سبلان
4. قديمي ترين ردپاي پرندگان در ايران
5. منابع و ذخاير معدني مس اهر
6. منطقه برشي بهبهان
7. مورفولوژي رودخانه ها و تکتونيک فعال (با نگرشي بر وضعيت کنوني رودخانه ي قزل اوزن در استان زنجان)
8. ميکروفاسيسها و محيط رسوبي سنگهاي دونين ناحيه چاهريسه (شمال شرق اصفهان)
9. ميزان املاح و ترکيب شيميايي نزولات جوي منطقه شاهرود
10. مجموعه اولترامافيک - مافيک سيخوران؛ افيوليت يا دياپير گوشته اي؟
11. محيط تکتونوماگمايي گرانيتوئيدهاي چهار گنبد سيرجان
12. محيط رسوبي و ژئوشيمي تبخيري هاي شمال غرب زنجان
13. مدل پتروژنتيکي جهت منشاء تکامل استوک گرانيتوئيدي چنار شهر بابک
14. مدل سازي سطوج درزه ها با استفاده از هندسه فراکتال
15. مطالعه چينه شناسي سازند مزدوران در مقطع ارداک واقع در شمال غرب مشهد با نگرشي جديد در تعيين مرز فوقاني آن با سازند شوريجه
16. مطالعه هيدروژئولوژي چشمه کارستي کشپل در غرب مازندران
17. مطالعه ي هاله ي دگرگوني مجاورتي اندريان، شمال غرب ايران
18. مطالعه ژئوشيميايي نفت ميادين بخش ايراني حوضه خليج فارس
19. مطالعه ژئوشيميايي بيومارکرهاي نفت مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون
20. مطالعه گرانيتوييدهاي نوع I در کوه سرنوسر خراسان
21. مطالعه پي جويي ژئوشيميايي کانه زايي مس در منطقه بوانات فارس
22. مطالعه پتروفاسيس در ماسه سنگها به منظور تعيين منشا و موقعيت تکتونيکي آنها با مثالي از ايران مرکزي
23. مطالعه الگوي رفتاري، ايکنوفاسيس پالئواکولوژي تريس فسيلهاي اليکا در برش غزنوي
24. مطالعه تاثير محلول هاي گرمابي بر ولگانيکهاي غرب ميانه
25. مطالعه رسوبات آبرفتي دشت زنجان با استفاده از داده هاي ژئوفيزيکي و GIS
26. مطالعه زمين شيمي و توان معدني کانيهاي سنگين منطقه ميوه رود استان آذربايجان شرقي
27. مطالعه ساختهاي جرياني موجود در گرانيتوئيدهاي الوند
28. مطالعه عناصر نادر خاکي در مگنتيتهاي کانسار گل گهر با نگرشي ويژه بر مگنتيتهاي کانسارهاي آهن
29. مطالعات و بررسي نهشته هاي نئوژن بر مبناي نانوپلانکتونهاي آهکي در شرق روستاي اسکندريه آباد (تربت حيدريه)
30. معرفي فون آمونوييدي جديد از گروه نخلک (ترياس - ايران مرکزي) با توجه خاص به پراکندگي جغرافيايي و ارتباط ديرينه ي زيست جغرافيايي
31. معرفي فاز دياگرام جديد در سولفوسالتهاي نقره با استفاده از مطالعات اسپکتروسکوپي (XAS) و ميکروسکوپ الکتروني (TEM)
32. معرفي و نامگذاري رسوبات يخچالي قشلاق (شمال شرق مراغه)
33. معرفي يک برنامه جديد آناليز لاگ (Log-Analyst)
34. معرفي آثار جديد و نخستين بقاياي احتمالي دايناسورها در ايران
35. معرفي تيپ دگرگوني ناحيه يي همدان با توجه به زونبندي کانيهاي دگرگوني در منطقه ي شمال شرق الوند
36. معرفي سکانس ايده آل توفاني از نهشته هاي بخش زيرين سازند اليکا (ترياس زيرين)
37. نقش گروههاي مورفوتايپ فرامينيفرهاي پلانکتون در تشخصيص عمق رسوبگذاري سازند در نواحي سبزه کوه و کوهنجان
38. نقش گسل قطر - کازرون در هيدروژئولوژي آبخوان برازجان
39. نقش بايوفاسيس ها در تشخيص سکانسها رسوبي توالي ائوسن در ناحيه حمزه علي
40. نقش دگرسانيهاي گرمابي در تحول سنگهاي آذرين و رسوبي دره زرشک
41. چينه نگاري سکانسي سنگهاي پرمين بالائي در منطقه عجب شير
42. چينه شناسي و زمين ساخت "حوضه فليشي" شرق ايران (با نگرشي به رشته کوه دبيل در شمال خاوري نهبندان)
43. چينه شناسي و زيست چينه اي رسوبات سيستم پرمين در ناحيه سنگرود
44. چينه شناسي رسوبات کربناته کرتاسه زيرين در شمال غرب اخلمد (بينالود) و معرفي آن به عنوان سازند تيرگان (کپه داغ)
45. چينه شناسي سکانسي دلتاي قديمي سفيدرود
46. نگرشي بر نقش شکستگيهاي ثانويه پهنه برشي در جايگيري کانسار طلاي رگه اي باغو
47. نگرشي بر کانه زايي و پتانسيل طلا در مجموعه آتش فشاني نفوذي ترود - چاه شيرين (جنوب دامغان)
48. نگرشي بر کاني سازي طلا در منطقه کوه زر تربت حيدريه
49. نخستين گزارش از کنودونتهاي کربونيفر در ناحيه دارچاله - شهر رضا (جنوب شرق اصفهان)
50. هيدروژئوشيمي و ژئومتري چشمه هاي آب معدني و آب گرم دامنه هاي جنوب شرقي سبلان (سرعين و بوشلي)
51. ويژگيهاي ژئوشيمي و پترولوژي توده نفوذي کوه زر (جنوب غرب تربت حيدريه)
52. ژئومورفولوژي و سيستم توسعه غار سراب بابا حيدر
53. ژئوشيمي بازالتهاي افيوليت آباده طشک (شمال غرب نيريز) و تعيين جايگاه تکتونيکي آن
54. کاني زايي هيپوژن و اسکارني در کانسار مس پورفيري دره زرشک
55. کاني سازي آهن در ارتباط با توده هاي نفوذي اپي زون اليگوسن در منطقه ذاکر - سرخه ديزج (جنوب غربي طارم)
56. کاني شناسي و دگرساني گرمابي در کانسار سرب و روي عمارت، اراک
57. کانسار اپي ترمال طلاي (فلزات پايه) گندي - جنوب شرق دامغان (ويژگيهاي زمين شناسي، کاني شناسي، و دگرساني)
58. کاربرد فاکتور خطوارگي تصاوير ماهواره يي در اکتشاف کانسارهاي نوع پورفيري، مثالي از منطقه ورزقان استان آذربايجان شرقي
59. کاربرد آناليز Fry در تحليل کنترل کننده هاي خطواره يي در توزيع مکاني کانسارهاي سرب و روي ايران
60. کاربرد رخساره Ironstone در شناخت فاکتورهاي بيواستراتيگرافي و استفاده از آن فاکتورها در بازسازي جغرافياي ديرينه نهشته هاي دونين پسين (بالايي) ايران و گندوانا
61. کرونولوژي ساختاري و مراحل کاني زايي ليستونيت در پهنه ي برشي آرگين
62. گنيس يا گرانيت ميلونيتي؟
63. گزارشي از ژئوشيمي و پتروژنز توده هاي نفوذي غرب سورک (استان يزد)
64. پي جويي و ارزيابي پتانسيل مواد معدني در گنبدهاي نمکي استان فارس
65. پالئواکولوژي و پالئوبيوژئوگرافي فونهاي مرجاني اليگوسن - ميوسن پاييني در ايران
66. پتروگرافي متابازالتهاي بخش غربي آميزه ي رنگين جنوب بيرجند
67. پتروگرافي و پترولوژي توده هاي نفوذي حسن رباط، کلاه قاضي و اليگودرز
68. پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز آندزيتهاي غرب اردکان
69. پديده انحلال و نقش رسها در گسترش کارست در مرحله بهره برداري از سدهاي مخزني
70. آناليز ايکنولوژيکي سازند روته در مقطع آرو، البرز مرکزي
71. آناليز داده هاي ژئوفيزيک، ژئوشيمي و آلتراسيون منطقه دره زار استان کرمان با استفاده از روش آناليز همبستگي متعارف
72. آتشفشان دماوند: نگاهي به تاريخ تکوين آن بر پايه ي داده هاي ژئوشيمي و سن سنجي جديد
73. انکلاوهاي سورميکاسه (رستيت) در گرانيتوئيدهاي اليگودرز
74. اهميت مطالعات ژئوترموگرافي لرزه يي در ساختگاههاي شديدا درزه دار و کارستي (با نگرشي به ساختگاه سد نمرود و سد سلمان فارسي)
75. اولين گزارش و تحقيق بر روي ستارگان دريايي فسيل کربونيفر دوران اول از کوههاي شتري و ترياس دوران دوم البرز شرقي، خوش ييلاق و اولنگ
76. اولين گزارش از کنودونتهاي مرز پرمين و ترياس (Lopingian) مقطع همبست در ناحيه آباده
77. اکتشافي مقدماتي آندرالوزيت شرق فريمان
78. ارزيابي ميزان پراکنش و نوع فلزات سنگين در رسوبات باتلاق گاوخوني و تاثيرات احتمالي آن بر اکوسيستم منطقه
79. ارزيابي و مقايسه خواص پتروفيزيکي سازند کنگان و بخش فوقاني سازند دالان در چاههاي هوا 1 و شانول 2
80. ارزيابي و تحليل جايگيري کانسار کروميت بندان (جنوب خاوري استان خراسان)
81. ارزيابي اثرات اکسيدهاي آهن و منگنز در برآورد آنوماليها در اکتشافات ژئوشيميائي رسوبات رودخانه اي با استفاده از نقشه هاي مقايسه اي
82. استفاده از داده هاي رقومي ماهواره يي و GIS در اکتشاف آب زير زميني (جنوبغرب درياچه اروميه)
83. استفاده از شيمي هورنبلند در تعيين T، P تبلور گرانيتوئيدهاي قلعه يقمش غرب استان يزد
84. بقاياي ميکروسکوپي مهره داران از فامنين (دونين پسين) ايران مرکزي
85. بهره گيري از مدل رقومي-ارتفاعي (DEM) و داده ها سنجنده ي TM ماهواره ي لندست (Landsat) جهت تصحيح وتکميل نقشه زمين شناسي آتشفشان دماوند
86. بيواستراتيگرافي Spiriferida دونين پسين در ناحيه هجدک (شمال کرمان)
87. بيواستراتيگرافي و پالئواکولوژي نهشته هاي زغالدار تشکيلات شمشک در منطقه طزره (شاهرود) با نگرشي ويژه بر فسيلهاي گياهي منطقه)
88. بيوستراتيگرافي بخش فوقاني سازند آب دراز و کليات سازند آب تلخ در بخش شرقي کپه داغ
89. بارزسازي توده هاي آذرين شمال لواسان (استان تهران) با بهره گيري از پردازش تصاوير ماهواره يي
90. بحثي در مورد تکتونيک محيط تشکيل سريهاي هرمز، راور، ريزو و دزو
91. بحثي در مورد جايگاه زمين ساختي دگرگوني فشار پايين و امکان تعميم آن در زون سنندج - سيرجان: مثالي از منطقه همدان
92. بررسي Epifauna بر روي صدف بازوپايان خانواده Spinocyrtiidae به همراه اولين گزارش Epibiont هاي Pesianospirifer
93. بررسي منشاء چشمه هفتخان در دشت بياض فارس به روش رديابي
94. بررسي منطقه هاي دگرساني کانسار مس پورفيري ميدوک بر اساس داده هاي مينرالوژيکي - فيزيک شيميائي
95. بررسي مرز اليگوسن - ميوسن در ناحيه سميرم در مجاورت تراس زاگرس
96. بررسي نوسانات سطح آب زير زميني و تاثير احتمالي آن در کيفيت آب زير زميني دشت مرند
97. بررسي نحوه تشکيل و دياژنز معدن بور قره گل زنجان
98. بررسي هاي پترولوژيکي توده هاي نفوذي مناطق قبچان و تيکمه داش با نگرشي ويژه بر پتانسيل اقتصادي منطقه
99. بررسي ويژگيهاي فوران ايگنيمبريتي آب ترش قزوين
100. بررسي ژنز احتمالي کانسار آهن همه کسي - همدان
101. بررسي ژئوشيمي و جايگاه تکتونوماگمايي مجموعه ي بازالتي کرمانشاه (وابسته به مجموعه ي افيوليت کرمانشاه)
102. بررسي ژئوشيمي و خاستگاه زمين ساختي تشکيل نهشته هاي سولفيدي همراه با آشفشانيهاي افيوليتي ناحيه قزل داش خوي
103. بررسي ژئوشيميايي و کاني شناسي رسهاي کائولينيتي دونين بالايي در ناحيه آباده
104. بررسي کيفيت مخزني سازند آسماري ميدان اهواز (بخش شرقي)
105. بررسي کيفيت و عوامل شوري آبخوانهاي دشت شبستر با استفاده از داده هاي هيدروشيميايي
106. بررسي کانه زايي و خاستگاه کانسار مس پورفيري ميدوک (شمال شهر بابک)
107. بررسي کاني سازي مس در منطقه ي خرابه شهرستان پيرانشهر - آذربايجان غربي و ارتباط احتمالي آن با توده نفوذي پسوه - آذربايجان غربي
108. بررسي کاني شناسي سنگهاي آتشفشاني دماوند
109. بررسي کانسار مس باغ خشک (شمال شرق سيرجان)
110. بررسي گرانيتوئيدهاي تغيير شکل يافته علي آباد دمق و سنگ دگرگوني دربر گيرنده آن
111. بررسي پتروفابريک توده هاي نفوذي منطقه بروجرد و تعيين موقعيت تکتونيکي آنها با استفاده از شواهد ساختاري
112. بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين شمال گردنه ملااحمد (جاده اصفهان به نايين)
113. بررسي پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي جنوب توده ي گرانيتوئيدي شاهکوه (غرب نهبندان - جنوب بيرجند)
114. بررسي پتروگرافي و ژئوشيميايي اسکارن آهن فوداز واقع در جنوب نايين
115. بررسي پديده تورمالين زايي در سنگهاي توده هاي نفوذي قلعه يقمش در غرب استان يزد
116. بررسي اثرات زيست محيطي زهاب اسيدي معدن (AMD)، در معادن زغالسنگ کرمان
117. بررسي اجمالي اثرات فاز ساب هرسي نين در ايران
118. بررسي بيلان جرمي مواد حل شده در آب زير زميني حوضه گرانيتي دره ي بندنو در منطقه کوه سفيد بوانات
119. بررسي توده هاي ساب ولکانيک منطقه خواجه در شمال شرق تبريز و کاني سازي آهن و مس همراه آنها
120. بررسي تاثير تشکيلات زمين شناسي بر کيفيت آبهاي زير زميني حوضه آبخيز زنجانرود
121. بررسي تاريخچه دگرشکلي پهنه دگرگوني - تراستي زاگرس در منطقه هنشک با استفاده از حاشيه استريني (Strain Fringes)
122. بررسي ترکيب کاني شناسي، شيميايي و جايگاه زمين شناسي پرليت منطقه سربيشه (جنوب شرق بيرجند)
123. بررسي تغييرات ليتولوژي و تاثير آن بر تخلخل و اشباع هيدروکربوري در زونهاي مختلف مخزن اصلي ايلام (ميدان جوفير - دشت آبادان)
124. بررسي تغييرات نيترات در آبخوان حوزه قره سو در دشت گرگان
125. بررسي تغييرات اندازه و ترکيب ذرات رودخانه مايان (رودخانه يي با بستر گراولي و شيب زياد) واقع در جنوب غرب مشهد
126. بررسي حساسيت عوامل مختلف پتروفيزيکي بر محاسبه آب اشباع شدگي
127. بررسي خصوصيات لايه آبدار حوضه آبگير چشمه سراب با استفاده از رديابي ماده رنگين
128. بررسي رخساره حياتي کندونتهاي دونين پسين در شمال شرقي اصفهان
129. بررسي زمين شناسي مهنسي پي آبرفتي ضخيم در ساختگاه سد غازان خوي
130. بررسي زمين شناسي و ژئوشيميايي کائولين زنوز
131. بررسي زمين شناسي و پترولوژي ولکانيکهاي گردنه باليقلي (شرق بزقوش) با نگرشي بر پرليتهاي منطقه
132. بررسي زمين شناسي اقتصادي منطقه ارمغانخانه - رشيد آباد (شمالشرق زنجان)
133. بررسي زمين شناسي اقتصادي معدن باريت ورده کردان کرج
134. بررسي علل ناپايداري فنوکريستالهاي پلازيوکلاز در آندزيتهاي رودهن (شمال شرق تهران)
135. بررسي عوامل دياژنزي موثر در سازند آسفاري و تاثير آنها در کيفيت سنگ مخزن، بخش غربي ميدان اهواز
136. تفکيک واحدهاي گرانيتي کوهستان شيرکوه (استان يزد) با بهره گيري از طبقه بندي نظارت شده داده هاي ماهواره اي
137. توالي ولکانو کلاستيک هاي ائوسن در منطقه علي آباد کوشک نصرت، شمال درياچه حوض سلطان قم
138. تکامل حوادث ماگمايي و دگرگوني در مجموعه افيوليتي کهنوج
139. تحليل ژئوديناميکي ناحيه جنوب باختري قاين
140. تحليل ساختاري گسل قم - زفره و تاثير آن در تکوين ساختارهاي مرتبط با آن
141. ترمومتري با استفاده از فلدسپات (An, Or, Ab) در توده هاي نفوذي قلعه يقمش غرب استان يزد
142. تشخيص اپيدوت ماگمايي در اپيدوت ثانويه و عامل ايجاد ماگماتيسم در سنگهاي نفوذي قلعه يقمش غرب استان يزد
143. تعيين ليتولوژي سيالات منفذي سازند شوريجه توسط داده هاي رقومي (خام و ارزيابي شده) نمودارهاي ژئوفيزيکي و کاربرد آن در داده هاي لرزه اي بازتابي
144. تعيين مينرالوژي اوليه و بازسازي محيط رسوبي نهشته هاي کربناته سازند مبارک (کربونيفر زيرين) با استفاده از اطلاعات ژئوشيميايي
145. تعيين زمين ساخت فعال با تسافاده از مورفولوژي مسير رودخانه ها با نگرشي ويژه بر راندگي زردکوه و تاقديس پز (جنوب شرقي استان لرستان)
146. تعيين سن افيوليت ملانژ شمال تربت حيدريه بر اساس مطالعات فسيل شناسي
147. جايگاه سنگ شناختي کانسارهاي کروميت کمپلکس افيوليتي کوه سرخ، جنوب غرب کهنوج
148. حضور کاني سازي مس در مجموعه هاي پساميتي پليتي در هورست زاينده رود (شمال شرق شهر کرد)
149. دومين ثبت جهاني Aninopteris formosa Givulescu et Popa, 1998 از مجموعه فسيلهاي گياهي ايران
150. دگرگوني مجاورتي سنگهاي رسي و نيمه رسي در هاله ي دگرگوني توده نفوذي نفلين سينيت کليبر - شمال غرب ايران
151. روش مطالعه ساختار داخلي بازوپايان (مقاطع سايشي طولي)
152. رخساره ها و محيطهاي رسوبي سازند دالان در جنوب غرب ايران
153. رخساره هاي ريفي سازند ايلان قره (دونين پسين - کربنيفر پيشين)
154. ردپاي پرنده و پستانداران از سازند کرج (ائوسن)، روستاي داش بلاغ زنجان، کوههاي طارم
155. رسته هاي اثر فسيلي (Ichnoguilds) واحد رکشا (ميوسن) در منطقه نيک شهر - قصر قند، مکران
156. زون بندي شيستهاي دگرگوني شمال گلپايگان با استفاده از تصاوير ماهواره يي
157. سن نسبي و پتروگرافي توده هاي نفوذي يونسلو و بالستان در شمال اشنويه
158. سنگهاي دگرگونه شمال گلپايگان پرکامبرين يا ترسيري؟
159. ساختهاي مدادي و ارتباط آنها با ساختهاي بزرگتر در منطقه مکران
160. سري شناسي ماگمايي و بررسي نوسانات عناصر سديم، پتاسيم و آلومينيوم در ولکانيکهاي ترشيري شمال بيرجند
161. شبيه سازي هيدروگراف واحد آبخوان دشت ورامين با استفاده از مدل توماس - فايرينگ (Thomas - Fiering)
162. شبيه سازي سيستمهاي کنترل خطي در پديده هاي ژئومکانيکي
163. غلظت عناصر عمده و کمياب در آب رودخانه ي کارون
 

امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 3.58
تعداد آراء: 12


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


pixel pic

مجموعه ها: سیویلیکا | بانک کنفرانسهای خارجی | پروژه ها و تحقیقات دانشجویی | نمایشگاه صنعت ساختمان | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | سیمپوزیا | بانک اطلاعاتی شرکتهای عمرانی | بانک نمونه قراردادها | افراد مهم علمی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 36، واحد 10 (طبقه چهارم). تلفن: 88008044 و 88335451 - کد پستی: 1439613311
تمامي خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تماس با ما / سامانه پشتیبانی و راهنمایی کاربران | راهنمای کامل کاربران