نام کاربري رمز عبور

    ثبت نام | فراموشي رمز عبور | راهنماي استفاده از سايت | پشتيباني کاربران | عضويت ويژه کتابخانه ها

شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 8971
ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور

English Pages

9 مرداد 1394

CIVILICA Official Page in Facebook فراخوانها و مقالات را در تویتر دنبال کنید

 

CIVILICA Persian Logo

 

CIVILICA Logo

 

CIVILICA English Logo
7pixel pic
pixel pic

مجموعه مقالات دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

301 مقاله ارائه شده در دومین همایش دانشجویی فناوری نانو که 14 تا 16 شهریور ماه 1386 در پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 1943 صفحه ارائه شده اند.در زیر عنوان تعدادی از مقالات ارائه شده در این همایش ارائه شده اند:

 

 

 

1 طراحي بيوسنسور اندازه گيري پراكسيد هيدروژن ب استفاده از الكترود گرافيت مديفاي شده با نانو ذرات نقره و هموگلوبين
2 طراحي و ساخت دستگاه DCPECVD جهت رشد هم جهت و عمودي نانولوله هاي كربني و بررسي اثر غلظت گازاستيلن و جريان پلاسما روي رشد
3 طراحي و ساخت يك ميكرو / نانو مكانيزم الهام گرفته از طبيعت با خاصيت چسبندگي
4 طراحي ميكروترمومتر تانلينگ بر اساس خيز تير بيمتال يك سر گيردار
5 طول لازم نانو لوله هاي كربني جهت بهينه سازي سلولهاي خورشيدي
6 شبيه سازي اجزا محدود خواص كشش در مواد نانو كريستال
7 شبيه سازي مدهاي حركتي و ماكزيمم ابعاد مجاز ذرات در نانو منيپوليشن
8 شبيه سازي منحني مغناط ش تك ياخت ه ي فريت رو ي در صفر درج ه كلوين با مـدل سازي مغناطيسي در مقياس اتمي
9 ساخت غشاي زئوليتي NaA با استفاده از روش رشد ثانويه و بررسي كارايي آن در جداسازي گازه
10 ساخت داربست متخلخل PLGA/nano-HA با هدف جايگزيني استخوان
11 ساخت حسگر بر اساس جذب شيميايي وفعاليت فتوكاتاليزوري بالا در سطح نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم براي حذف آلودگي هاي آلي آب
12 ساخت بلورهاي نوري دو بعدي با روش آندايز سخت و بررسي خواص نوري آنه
13 ساخت ابرشبكههاي فلزي Ni-Cu/Cu تهيه شده به روش الكتروانباشت و بررسي ريزساختار آنها توسط SEM و XRD
14 ساخت پودر نانوساختار تركيب بين فلزي NiTi به روش آلياژسازي مكانيكي
15 ساخت پودر نانوكامپوزيتي آلومينايدآهن - آلومين از طريق فرايند مكانوشيميايي
16 ساخت وبهينه سايز پالايه ي نوار گذر باريك فلز - دي الكتريك در طول مج 808 نانومتر به روش ضخامت سنجي اپتيكي
17 ساخت و شناسائي نانو ذرات اكسيد روي با استفاده از روش رسوب دهي مستقيم در محلول آبي
18 ساخت و بررسي زيست سازگاري نانوكامپوزيت پايه پليكاپرولاكتون فومارات با هدف بازسازي بافت استخواني
19 ساخت و بررسي خواص ضدباكتري پليمر حاوي نانوذرات نقره
20 ساخت و بررسي خواص نفوذ ناپذيري فيلم هاي نانوكامپوزيتي اتيلن ونيل استات - پلي اتيلن سنگين - نانورس
21 ساخت و بررسي خواص فروالكتريكي نانوذرات باريم استرانتيم تيتانات ( BST (
22 ساخت و بررسي نانو ذرات پخت شده با استفاده از روش وارونگي فازي انتقالي امولسيون
23 ساخت و بهينه سازي نانو ذرات ژلاتين به عنوان حاملهاي دارويي
24 ساخت و مشخصه يابي يك نمونه ديود نورگسل آلي - پليمري با ساختار ITO/PMMA:TPD:Alq3/Al
25 ساخت نانوذرات طلا، نقره و مس به روش كندوسوز ليزر پالسي
26 ساخت نانوذرات نقره وبررسي اثر آن بر چگالي جريان بحراني ابررساناي YBa2Cu3O7-X
27 ساخت نانولوله هاي كربني و صفحات گرافيني به روش RF-PECVD
28 ساخت نانوفيلتر از نانولوله هاي كربني جهت جداسازي ويروس از آب
29 ساخت نانو سيم هاي ژرمانيم به روش نشست بخار شيميايي (CVD)
30 ساخت نانو سيم نيكل با روش رسوب دهي الكتروشيميايي درون قالب اكسيد آلومينيوم آندي (AAO)
31 ساخت نانو ذرات تثبيت شده بر روي سطح فلز تيتانيم و وارد نمودن نقره در شبكه نانو ذرات و بررسي اثر تجزيه فوتوشيميايي متيل اورانژ به عنوان يك مدل
32 ساخت نانو ذرات مغناطيسي SiO2 در شبكه NiO
33 ساخت نانو ذرات مغناطيسي NiO در شبكه SiO2
34 ساخت نانو پروب هاي آرايه اي مس در قالب آلوميناي آندي
35 ساخت نمونه هاي آلومينايي با ساختار نانومتري به روش سنتز احتراقي محلول
36 ساخت ميله هاي ليزري Nd:YAG از ذرات با ابعاد نانوئي و مطالعه ساختار آنها با استفاده از پراش اشعه X و طيف سنجي Raman و عكس برداري SEM
37 ساخت لايه نازك نيم رساناي سولفيد كادميوم مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي به روش لايه نشاني شيميايي
38 ساخت كاتاليست هاي واناديل - زئوليت و ارزيابي فعاليت كاتاليتيكي آنها در واكنش پليمريزاسيون
39 سنتز، شناسايي مواد نانو كامپوزيتي از نوع ميزبان - ميهمان و بررسي خواص نانوكاتاليزوري آنها در اكسايش بنزيل الكل
40 سنتز سبز پلي ارتوفنيلن دي امين با كمك مايع يوني
41 سنتز زيست گياهي نانو ذرات طل
42 سنتز تركيبات نانو حفره با ديواره هاي هيبريدي آلي - معدني و كاربرد آن ه
43 سنتز احتراقي پودر نانو كريستال 8YSZ به كمك مايكروويو
44 سنتز احتراقي نانو ذرات اكسيد منيزيم و ارزيابي پارامترهاي روش سنتز بر تعيين مشخصات آن
45 سنتز وشناسايي نانو ذه هاي موليبدات كبالت (II) و نيكل (II)
46 سنتز و شناسايي اسپينل كبالت آلومينات در مقياس نانو
47 سنتز و شناسايي نانو ذرات مس از طريق فرآيند سونوشيميايي و حرارتي
48 سنتز و تعيين خصوصيات نانوذرات طلا بر روي پايه هاي زئوليتي H-Y , Na-Y و بررسي فعاليت و پايداري حرارتي كاتاليستها در واكنش اكسيداسيون CO
49 سنتز و بررسي ريزساختار نانوكامپوزيتAl2O3-YAG
50 سنتز و بررسي خواص نانو كاتاليزور Pt-TiO2 به صورت لايه نازك
51 سنتز و بررسي گونه هاي دوپه شده نانوپروسكيت LaMnO3+d با اكسيدهاي Tb , Zn به روش سل - ژل
52 سنتز نانوسيمهاي نقره با استفاده از كاهش نيترات نقره روي پودرآهن
53 سنتز نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم به روش احياي مكانوشيميايي پودر سولفات تيتانيوم
54 سنتز نانوميلههاي CdS با استفاده از روش سولوترمال
55 سنتز نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم تركيب شده ب پلاتين و سريا به روش ميكروامولسيون و نحوه عملكرد آنها در سنسور اكسيژن
56 سنتز نانو ذرات نيمه هادي ZnO به وسيله تابش امواج فراصوتي و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن ه
57 سنتز نانو ذرات نقره با روشهاي احيا شيمياي، گرمائي و صوت شيميايي
58 سنتز نانو بيسموت فريت (BiFeO3) بوسيله روش احتراقي با استفاده از ساكاروز و عسل به عنوان سوخت
59 سنتز نانو ميله هاي اكسيد روي به روش هيدروترمال
60 سنتز نانو كامپوزيتهاي پليمري بر پايه نانولوله هاي كربني با قطركمتر از 10 nm
61 سنتز ماكرومولكولهاي دندريمري چند عاملي بعنوان نانوكريره
62 زمان تاخير در كريستاليزاسيون واكنشي نانوذرات نقره
63 رشد و بررسي خاصيت نورتابي نانوذراتCdS:Mn
64 رشد نانو ذرات نقره و تشكيل جزاير نانومتري بر روي زير لايه ي شيشه اي
65 رشد نانو لوله هاي تيتانات زير كونات سرب
66 ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با ذرات پودر نانو زيركونيا توليد شده به روش ريخته گري گردابي
67 روش جديد نانو بلور روي اكسيد از روي سولفات هفت آبه
68 رويكردي نوين در طراحي ASIC براي جبران آثار خرابيهاي فيزيكي در فرايندهاي ساخت زير ميكرون
69 رفتار يك پودر نانوكريستالين آلياژ سنگين تنگستن در سينتر
70 ر سوب الكتروشيميايي نانو ذرات طلا از حمام كلريدي - سولفاتي
71 خطي سازي نرخ رشد نانوتيوب هاي كربني با اعمال نيروي الكتريكي متناوب
72 خالص سازي نانو محصولات بيولوژيكي : بازيابي جذبي و سيستم دو فازي آبي براي نانو ذرات پروتئيني BSA و پلاسميد DNA
73 خواص آميزههاي لاستيك آكريلونيتريل بوتادين / رزين فنوليك به همراه نانوكلي
74 جذب سطحي متانول روي نانو كريستالهاي زئوليت H-ZSM-5 و زئوليت هاي مبادله شده با فلز : تحليل انرژي ، QTAIM , NBO
75 جداسازي گازها توسط غشاهاي نانومتري سراميكي ب كمك متد مجانبي
76 جفت شدگي الكترونها در ابررسانايي نانو لوله هاي كربني
77 جفت شدگي نانو مگنتها در اثر كوانتمي نرنست و اثر آن بر روي مقاومت ترمومگنتيك
78 تعيين ريزساختار مواد نانوكريستال به روش وارن - اورباخ
79 تعيين الكترود شيميايي متامازول بوسيله الكترودهاي اصلاح شده خمير كربن نانو سيم مس
80 تعيين منحني مشخصه I - V چاههاي كوانتومي چندگانه
81 تشكيل و توسعه ريزساختار نانوكامپوزيتهاي بر پايه پلي پروپيلن / پلي آميد /6
82 تشكيل نانوذرات نيمه رساناي NiS و CoS در زئوليت موردنيت
83 تحليل پراكندگي اشعه ي ايكس در زاويه هاي كوچك از چند لايه ايهاي Co-Ru
84 تحليل و شبيه سازي ساختار باند نانو تيوب هاي كربني تك ديواره
85 تحليل و شبيه سازي رفتار ديناميكي آرايش هاي سازه هاي يك سر گير دار در مقياس نانو
86 تحليل نانوسينماتيك پروتئين ها و كاربرد آن در بيونانورباتيك
87 تحليل كمانش در نانو لوله هاي كربني چند جداره تحت بار تركيبي، تحت اثر مقياس نانو بوسيله مدل پيوسته
88 تثبيت آنزيم بوتيريل كولين استراز بر روي نانوذرات نقره
89 تثبيت آنزيم گلوگز اكسيداز روي نانو ذرات اكسيد نيكل و بررسي الكتروشيمي مستقيم و خواص كاتا ليزوري آن
90 تثبيت آنزيم گلوكز اكسيداز برسطح تك لايه هاي خودآراي كربوكسيليك انيدريد جهت ساخت زيست حسگر گلوكز
91 تثبيت آنزيم لكاز در لايه هاي نانوحفره وظيفه مند شده TiO2 و SiO2 بر روي سنگ آذرين به منظور رنگزدايي رنگزاي اينديگو
92 تثبيت ويتامين B12 بر بستر مزوحفره SBA-15 عامب دار و بدون عامل و كاربرد آن در فرايند هاي كاتاليستي
93 تاثيرات نانو ذرات Airosil200 بر روي مشخصات مارشال آسفالت توپك
94 تاثير زمان آسياب بر دماي تشكيل فاز فريت منگنز بس ريز
95 تاثير دماي عمليات حرارتي بر تشكيل پودرهاي فلوئور - هيدروكسي آپاتيت نانوساختاري با استفاده از فرآيند سل - ژل
96 تاثير انجام كار مكانيكي جهت توليد نانو كامپوزيت TiO2/Al
97 تاثير آسياكردن پرانرژي پودرهاي مواد اوليه اكسيدي بر فرآيند سنتز مولايت ناهمسانگرد
98 تاثير فرايند سل - ژل دركاهش دماي سينترينگ و كلسيناسيون نانوسراميك PZT
99 تأثير حرارت بر تشكيل كبالت دوپ شده در اسپينل آلومينا منيزيم به روش سل - ژل
100 توصيف ساختاري و بررسي خواص نوري و الكتريكي لايه هاي نازك نانوساختار CdSe
101 توصيف ترمولومينسانس در نانوذرات با استفاده از روش مونت كارلو
102 توسعه يك مدل نقشه استراتژي در حوزه استراتژي تكنولوژي با بهره گيري از مفهوم نظام ملي نوآوري (مطالعه موردي برنامه ملي نانو تكنولوژي ايران)
103 توليد آلومينيوم خالص تجارتي با ساختار نانو به روش اسكتروژن در كانالهاي هم مقطع زاويه دار (ECAE)
104 توليد پيوستة نانو لوله هاي كربني با روش CVD گاز متان و كاتاليست شناور آهن روي ذرات MgO در راكتور بستر سيال
105 توليد و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي پلياولفين - خاك رس به روش پليمريزاسيون درجا و مقايسه آن با روش مذاب
106 توليد و بررسي اثرات دما بر اندازه بلورها ب ابعاد نانويي و ميكروني جهت ساخت ميله ليزري Nd:YAG و طيف سنجي پس پراندگي رامان
107 توليد و مشخصهيابي نانوكامپوزيت Al2O3/Mo به روش آلياژسازي مكانيكي
108 توليد هارمونيكهاي مرتبه بالا در نانولوله هاي كربني
109 توليد نانوذرات پليمري PLGA به روش اتميزه كردن الكتريكي
110 توليد نانوذرات نيمرساناي CdSe به روش شيميايي مرطوب و بررسي خواص فيزيكي و نوري آن ه
111 توليد نانوالياف پلي اتيلن با روش پليمريزاسيون هم زمان با استفاده از پايه هاي كاتاليستي سيليكات لايه اي
112 توليد نانوالياف كيتوسان- پلي وينيل الكل تو ليد روش الكتروريسي و بررسي خواص
113 توليد نانوپودرهاي نقاط كوانتومي سولفيد روي و سولفيد كادميم آلائيده با اربيوم وبررسي خواص نوري وكاربردهاي آنه
114 توليد نانولولههاي كربني به روش قوس الكتريكي و بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر خلوص آنه
115 توليد نانوكامپوزيت هاي پلي اولفين - خاك رس به روش پليمريزاسيون درج
116 توليد نانوكامپوزيت TiAl-10%wt Al2O3 با استفاده از آلياژسازي مكانيكي
117 توليد نانوكامپوزيت NiAl-Al2O3 با روش آلياژ سازي مكانيكي
118 توليد نانو لوله هاي كربني به روش تخليه قوس الكتريكي در محيط مايع با استفاده از كاتاليزورهاي نيكل ـ كبالت
119 توليد نانو لوله هاي كربني به روش تخليه قوس الكتريكي در محلولNaCl
120 توليد نانو كريستالهاي گوگرد با استفاده از روش كريستاليزاسيون القايي
121 توليد نانو كامپوزيتهاي زيست تخريب پذير از طريق اتصال پلي كاپرولاكتون به نانولوله هاي كربني
122 توليد نانو كامپوزيت Al-Zn/Al2O3 به روش آلياژسازي مكانيكي و پرس گرم و بررسي پايداري حرارتي آن
123 توليد لايه هاي نازك نانومتري مس / نيكل به وسيله فرايند آبكاري الكتريكي و بررسي تاثير جريان پالسي بر كاهش ضخامت لايه ه
124 تهيه جادب هاي جديد با ساختار مزوپروس، بررسي خواص فيزيكي، شيميايي و كاربرد آن ها در حذف راديونوكليدهاي خطرناك
125 تهيه پوشش كامپوزيت Fe-TiC بر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
126 تهيه وشناسايي غشاء نانوساختار زئوليت NaA و بكارگيري آن در نمك زدائي از محلول ه
127 تهيه و شناسايي گونه هاي جديدي ازنانو فومهاي پلي ايميدي با ثابت دي الكتريك كاهش يافته
128 تهيه و شناسايي نانوسيمها و نانونوارهاي مس (II) هيدروكسيد
129 تهيه و شناسايي نانوزئوليت ZSM-5 با استفاده از كائولن زنوز و ساخت كاتاليست هايي بر پايه آن جهت تخريب پلي استايرن
130 تهيه و شناسايي ميان حفره آلومينو سيليكات (MAS) ، كاتاليزگري توانمند براي آلكيل دار شدن فنل با -1 اكتن
131 تهيه و بررسي ساختار و خواص الياف پلي اتيلن ترفتالات تقويت شده با نانو
132 تهيه و بررسي خواص ضد خوردگي نانوكامپوزيتهاي پلي آنيلين / - O مونت موريلونيت و پلي آنيلين / - Na مونت موريلونيت
133 تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت سازگار شده پلي آميد 1/6 – آكريلو نيتريل بوتادين - استايرين كوپليمر / خاك رس ( PA6/ABS/Clay (
134 تهيه و بررسي هتروپلي اسيدهاي تنگستن نشانده شده بر روي اكسيدهاي فلزي و نافلزي
135 تهيه و ارزيابي نانوكامپوزيتهاي ترميمي دنداني متاكريلات / سيليكات لايه اي
136 تهيه و مشخصه نگاري لايه هاي نانوذرات اكسيد روي ) ) ZnO به روش كندوپاش
137 تهيه نانوذرات اكسيدروي با استفاده از پراكسيدروي
138 تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرآميد و تهيه نانوالياف از محلول پليمري
139 تهيه نانوذرات كاتاليستي پالاديم در ماتريس پليمري
140 تهيه نانوذرات كامپوزيتي هسته - پوسته سيليكا /( استايرن - متيل متاكريلات - اكريليك اسيد ) به روش پليمريزاسيون امولسيوني دانه اي
141 تهيه نانوذرات كيتوسان و بهينه سازي متغيرهاي موثر بر آن
142 تهيه نانوتيتانيم اكسييد در سطوح زئوليت به روش هيدروترمال و ارزيابي فعالتي كاتاليتيكي آن در دگرادسيون رنگ آزوي قهوه اي NG
143 تهيه نانوكامپوزيتهاي هسته - پوسته با كپسول دار كردن نانوذرات مغناطيسي در كوپليمراستايرن - بوتيل اكريلات به روش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
144 تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي پروپيلن - خاك رس به روش اختلاط مذاب و بررسي پايداري آن ها در مقابل تابش پرتوهاي الكتروني ( EB (
145 تهيه نانوكامپوزيت هاي نشاسته گرافت شده با پلي كاپرولاكتون
146 تهيه نانوفيبرهاي پلي آنيلين با استفاده از نسل جديد از نانوكاتاليزور هاي فيليپس
147 تهيه نانوفيبرهاي پلي آنيلين و استفاده از آن به عنوان كاتد در باتريهاي قابل شارژ روي - پلي آنيلين
148 تهيه نانو ذرات تيتانات آلومينيم (Al2TiO5) در دماي پايين به روش سل - ژل
149 تهيه نانو ذرات لانتانوم كبالتيت (LaCoO3) از تجزيه كمپلكس دو هسته اي La[Co(CN)6].5H2O به وسيله تابش ميكروويو
150 تهيه نانو بلورك هاي هيدروكسي آپاتيت به روش هم رسوبي به جهت استفاده در بيو سراميكه
151 تهيه نانو كامپوزيت آلومينيوم - آلومينا با روش آلياژ سازي مكانيكي
152 تهيه نانو كامپوزيت آلومينيوم - آلومينا با روش آلياژ سازي مكانيكي
153 تهيه لايه نازك روي اكسيد نانو ساختار بر روي بستر شيشه اي به روش سل - ژل با استفاده از تكنيك هاي پوشش دهي غوطه ور سازي و چرخشي
154 بررسي عددي عملكرد ايمپاكتور مافوق صوت همراه ب لاوال نازل به منظور جداسازي ذرات نانو
155 بررسي عوامل موثر بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي سه تايي بر پايه پلي استال ، اورگانو كلي و الاستومر PU
156 بررسي شرايط كريستاليزاسيون پوششهاي نانو هيدروكسي آپاتايت بر روي فولاد زنگ نزن ايجاد شده به روش سل - ژل
157 بررسي ساختار بلوري نانو بلورهاي CdS:Ni توليد شده به روش شيميايي مرطوب
158 بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي قطعات نانو ساختار آلومينيومي توليد شده توسط فرايند اسكتروژن شعاعي - مستقيم بعنوان يك روش تغيير شكل شديد
159 بررسي ريز (نانو) ساختاري الكتروليت لانتانوم گاليت (LaGaO3( , (Lanthanum Gallate) دوپ شده با استرنسيم و منيزيم و رسانايي يون اكسيژن در پيل سوختي اكسيد جامد دماي متوسط
160 بررسي روش الكتروانباشت شيميايي متناوب نامتقارن بر روي خواص مغناطيسي و ميكروساختاري نانوسيمهاي كبالت تهيه شده در قالب اكسيد آلومينيوم آندي (AAO)
161 بررسي دياستروسلكتيويته واكنش ديلز- بررسي دياستروسلكتيويته واكنش ديلز حفره اصلاح شده
162 بررسي خصوصيات ديناميكي عبور آب از درون نانوتيوب كربن توسط شبيه سازي ديناميك مولكولي
163 بررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش نانو ساختار نيكل - كاربيد سيليسيم
164 بررسي خواص رئولوژيكي نانوكامپوزيت هاي بر پايه EPDM/PP
165 بررسي خواص حسگري نانولوله هاي كربني رشد يافته با روش نشست بخار شيميايي گرمايي نسبت به گاز هيدروژن
166 بررسي خواص اپتيكي الكتروكروميكي نانو ذرات Cu2o تهيه شده به روش سل - ژل
167 بررسي خواص الماس نانومتري سنتز يافته به روش انفجاري
168 بررسي خواص الكتروني و برخي از پارامتر هاي سينتيكي آنزيم كولين اكسيداز در سطح الكترودطلاي مديفاي شده با نانو تيوب هاي كربني
169 بررسي خواص الكتروني نانولوله هاي كربني تك ديواره و دو ديواره
170 بررسي خواص نانولوله هاي آلائيده با B سنتز شده به روش تخليه ي قوس الكتريكي
 

امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 3
تعداد آراء: 11


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


pixel pic

مجموعه ها: سیویلیکا | بانک کنفرانسهای خارجی | پروژه ها و تحقیقات دانشجویی | نمایشگاه صنعت ساختمان | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | سیمپوزیا | بانک اطلاعاتی شرکتهای عمرانی | بانک نمونه قراردادها | افراد مهم علمی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 36، واحد 10 (طبقه چهارم). تلفن: 88008044 و 88335451 - کد پستی: 1439613311
تمامي خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تماس با ما / سامانه پشتیبانی و راهنمایی کاربران | راهنمای کامل کاربران