CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانس‌های علوم سلامت (پزشکی)

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۳۹

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, آلرژی و ایمنولوژی بالینی
تاریخ برگزاری: ۸ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - اهواز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2021-01-27T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۹/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۸

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, علوم زیستی
تاریخ برگزاری: ۶ آذر ۱۳۹۹ تا ۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران -
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-11-26T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۳۱

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), آموزش پزشکی, اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - شیراز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2020-11-11T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۶/۳۱
نتیجه چکیده: ۱۳۹۹/۷/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۹/۸/۱۰

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, داروسازی / داروشناسی
تاریخ برگزاری: ۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۹ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران - شیرازی
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-10-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۴/۳۱
ثبت نام: ۱۳۹۹/۸/۷

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: بیوشیمی, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی
تاریخ برگزاری: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن بیوشیمی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2020-09-06T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۳/۱۶
ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۱۶

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: بیماری های ویروسی, میکروبشناسی
تاریخ برگزاری: ۶ شهریور ۱۳۹۹ تا ۷ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده: گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-08-27T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۱

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, طب ورزشی
تاریخ برگزاری: ۵ شهریور ۱۳۹۹ تا ۶ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده: ورزش صنعت آب و برق خوزستان - اهواز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-08-26T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۶/۱
ثبت نام: ۱۳۹۹/۶/۵

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: مدیریت پزشکی, تئوری و ریاضیات, مهندسی و فناوری, علوم اجتماعی, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: ۱ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات - مشهد-دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-08-22T08:00

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: مدیریت پزشکی, تئوری و ریاضیات, مهندسی و فناوری, علوم اجتماعی, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: ۱ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد-قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات - مشهد-دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-08-22T08:00

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, میکروبشناسی
تاریخ برگزاری: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن میکروب شناسی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-08-18T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۱
ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۲۸

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, قلب و عروق
تاریخ برگزاری: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن علمی آترو اسکلروز ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-08-04T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۱۴

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, اپتومتری
تاریخ برگزاری: ۱ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳ مرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن علمی اپتو متری ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-07-22T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۲/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۱

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی
تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2020-07-20T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۳/۲۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۱۰

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت
تاریخ برگزاری: ۲۵ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا - گرجستان-تفلیس
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-07-15T08:00

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی کل نگر, علوم عصبی, علوم رفتاری و اجتماعی
تاریخ برگزاری: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - اردبیل
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-07-15T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۱/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۱

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-07-11T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۹/۵
ثبت نام: ۱۳۹۹/۱/۲۴

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: زنان و زایمان
تاریخ برگزاری: ۱۷ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان - تفلیس-گرجستان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-07-07T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱۵

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, پزشکی, طب کودکان
تاریخ برگزاری: ۴ تیر ۱۳۹۹ تا ۵ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-24T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۲/۱
ثبت نام: ۱۳۹۹/۴/۴

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, طب کودکان
تاریخ برگزاری: ۳ تیر ۱۳۹۹ تا ۶ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن متخصصین کودکان فارس -
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-06-23T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱۵

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: قلب و عروق
تاریخ برگزاری: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-17T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۲۸

برو به صفحه | نتایج بعدی