CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانس‌های پرستاری عمومی

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۱

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری عمومی, روانشناسی, ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: ۵ دی ۱۳۹۸ تا ۶ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رسته و خدمات ماساژ استان تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-12-26T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۸/۱۵
پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۸/۳۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری عمومی, داروسازی (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۶ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-01-16T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری عمومی, بیماریهای عفونی
تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
برگزار کننده: گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-04-17T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری عمومی
تاریخ برگزاری: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزار کننده: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2014-05-06T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
نتیجه چکیده: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۳/۲/۱
2012-04-30T08:00

برو به صفحه