CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانس‌های روماتولوژی

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۱

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: روماتولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن علمی روماتولوژی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-10-16T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۵/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۲۴

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: روماتولوژی
تاریخ برگزاری: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن علمی روماتولوژی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-05-02T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۸/۲/۱۱

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: انکولوژی, جراحی عروق, روماتولوژی, قلب و عروق
تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-04-25T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۱/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱/۲۲

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: روماتولوژی
تاریخ برگزاری: ۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۹ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن روماتولوژی ایران - کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-11-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۶/۱۵

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: ارتوپدی و بیومکانیک, روماتولوژی, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی
تاریخ برگزاری: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده: مرکز تحقیقات اختلال حرکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل -
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-11-14T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۷/۱۵

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: روماتولوژی
تاریخ برگزاری: ۱۴ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷
برگزار کننده: گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-07-05T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۷/۴/۱۱

برو به صفحه