CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانس‌های دندانپزشکی

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۲

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن علمی آسیب شناسان،فک و صورت ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-02-26T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۹/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۷

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری, پرستاری - زنان و زایمان, پزشکی, حرفه های پزشکی, داروسازی / داروشناسی, دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۷ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام معاونت تحقیقات فناوری -
وضعیت کنفرانس: کنفرانس لغو شده
2020-02-25T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۹/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۳۰

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, جراحی, جراحی پلاستیک, دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن جراحان دهان ، فک و صورت - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-02-18T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان
تاریخ برگزاری: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-02-11T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری, پزشکی, حرفه های پزشکی, داروسازی / داروشناسی, دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشکده علوم پزشکی شوشتر - شوشتر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-02-06T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۹/۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, دامپزشکی, ارتودنسی, پریودنسی
تاریخ برگزاری: ۱ بهمن ۱۳۹۸ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن علمی پروستودونیستهای ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-01-21T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۷/۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۱

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری, تغذیه و رژیم غذایی, پزشکی, روانپزشکی, حرفه های پزشکی, داروسازی / داروشناسی, دامپزشکی, دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - رفسنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-12-04T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۸/۱

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, ارتودنسی, دندانپزشکی (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-12-04T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۷/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۷ آذر ۱۳۹۸ تا ۸ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-11-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۷/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۷

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری - زنان و زایمان, طب مکمل, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی (عمومی), علوم عصبی (عمومی), علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۳ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - بندرعباس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-11-14T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۷/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۲

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, دندانپزشکی, ارتودنسی
تاریخ برگزاری: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن ارتودنتیستهای ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-11-05T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۵/۷
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۴

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی شاخه خراسان - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-08-14T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۴/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۴/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱۶

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۱ مرداد ۱۳۹۸ تا ۴ مرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن دندانپزشکی کودکان ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-07-23T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۸/۵/۱

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), حرفه های پزشکی, داروسازی / داروشناسی, دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند - بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-04-24T08:00

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن دندانپزشکی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-04-17T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۸/۱/۲۸

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), حرفه های پزشکی (عمومی), دندانپزشکی
تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۸ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام - ایلام
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-02-26T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: جراحی, جراحی دهان
تاریخ برگزاری: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-02-19T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: تکنولوژی رادیولوژی و سونوگرافی, ارتودنسی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان
تاریخ برگزاری: ۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۵ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-01-23T08:00

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: دندانپزشکی, پریودنسی, دندانپزشکی (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن علمی اندودانتیست های ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-09-04T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۳/۱۵

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: دندانپزشکی, دندانپزشکی (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-07-25T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۴/۱
نتیجه چکیده: ۱۳۹۷/۴/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۵/۲

برو به صفحه | نتایج بعدی