CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 کنفرانس‌های علوم زیستی و کشاورزی

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۲۲

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: تصویربرداری پزشکی, جراحی اعصاب, علوم عصبی
تاریخ برگزاری: ۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - شیراز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2018-10-24T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۴/۱۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی
تاریخ برگزاری: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ تا ۲ شهریور ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه مراغه -انجمن زیست شناسی ایران - مراغه
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-08-22T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۳/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۳/۳۱

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-05-09T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: جراحی اعصاب, نورولوژی بالینی, علوم عصبی
تاریخ برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-05-01T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - همدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-04-26T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱/۲۳
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱/۳۰

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم عصبی
تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن علمی پزشکی خواب ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-04-25T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۸/۱

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: داروسازی / داروشناسی, علوم زیستی, بیوشیمی / بیوفیزیک
تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز - شیراز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2018-04-25T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱/۲۰

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: پاتوفیزیولوژی, علوم عصبی
تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2018-04-17T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس - بصورت وبینار
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-03-12T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز - اهواز
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-03-12T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۲/۱

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-03-11T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: نورولوژی بالینی, علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک
تاریخ برگزاری: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-03-08T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - سنندج
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-03-07T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۳
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شهریار - کرج
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-03-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۵

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) - اصفهان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-03-06T08:00

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-02-26T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۸ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: موسسه تحقیقات خاک و آب - کرج
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-02-26T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم خاک, مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: ۵ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ - همدان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-02-24T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: چشم پزشکی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک
تاریخ برگزاری: ۳ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-02-22T08:00 ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: نورولوژی بالینی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک
تاریخ برگزاری: ۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۴ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: درحال برگزاری
2018-02-21T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۱

برو به صفحه | نتایج بعدی