CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانس‌های فیزیولوژی

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۱

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, علوم زیستی و کشاورزی, علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, غدد درون ریز, فیزیولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: کنفرانس لغو شده
2020-04-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۹/۳۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی, پاتوفیزیولوژی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی, جنین شناسی, بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, فیزیولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: کنفرانس لغو شده
2020-04-13T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
ثبت نام: ۱۳۹۹/۱/۲۳

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: ایمنی شناسی, سم شناسی, فیزیولوژی
تاریخ برگزاری: ۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه شاهد - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-10-30T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۴/۱۵

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: فیزیولوژی
تاریخ برگزاری: ۱ آبان ۱۳۹۸ تا ۲ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران - یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-10-23T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۳/۳۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۳۱

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: فیزیولوژی, ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز - سقز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-03-05T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: سوء مصرف مواد, داروسازی / داروشناسی, سم شناسی, فیزیولوژی, علوم عصبی
تاریخ برگزاری: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - چابهار
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-02-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۸/۳۰

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: فیزیولوژی, علوم کشاورزی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۸ شهریور ۱۳۹۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه زنجان - زنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-08-30T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۲/۲۹
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۳/۱۱
ثبت نام: ۱۳۹۶/۴/۳۱

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: فیزیولوژی, علوم کشاورزی, گیاه شناسی
تاریخ برگزاری: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر - شوشتر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2011-05-19T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۸۹/۱۱/۱۰
نتیجه چکیده: ۱۳۸۹/۱۱/۱۷
پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۱/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۰/۱/۲۸
ثبت نام: ۱۳۹۰/۲/۲۹

برو به صفحه