CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانس‌های علوم تغذیه

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۳

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی, پزشکی, طب ورزشی, علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان - سمنان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-02-25T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۹/۳۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی قند کرج - کرج
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-02-12T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم تغذیه, علوم کشاورزی, گیاه شناسی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران-دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-12-05T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۹/۵

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم تغذیه, ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: ۱ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران-دانشگاه خوارزمی
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-11-22T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۸/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۰

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۳۰ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای - تهران- دانشگاه تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-11-21T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۸/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۵

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: درحال برگزاری
2019-11-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۵/۳۱

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری - زنان و زایمان, طب مکمل, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی (عمومی), علوم عصبی (عمومی), علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۳ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - بندرعباس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-11-14T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۷/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۲

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۲ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان -مرکزپژوهشی فرآورده‌های طبیعی و زیستی دارویی - اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-11-13T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۵/۲۰
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۶/۲۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۷/۱۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۷/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۳۰

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-09-17T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۲/۳۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۳۱

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: طب مکمل, داروسازی / داروشناسی, علوم تغذیه, گیاه شناسی
تاریخ برگزاری: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۸
برگزار کننده: موسسه رسایش - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-07-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۳/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۴/۱

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-04-25T08:00

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه جیرفت - جیرفت
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-03-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۸ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن علوم صنایع غذایی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2019-02-27T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه, سلامت
تاریخ برگزاری: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد - یزد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-12-13T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۸/۸
ثبت نام: ۱۳۹۷/۹/۸

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم کشاورزی, گیاه شناسی
تاریخ برگزاری: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه - دانشگاه تربت حیدریه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-11-14T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۷/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۷/۷/۳۰

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم کشاورزی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲ شهریور ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه علوم و صنایع غذایی مشهد با همکاری سایر دانشگاه ها - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-08-24T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۴/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۴/۳۰

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران - ساری-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-04-25T08:00

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس - بصورت وبینار
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-03-12T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی بالینی, طب فیزیکی و توانبحشی, علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود - شاهرود
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-02-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: طب مکمل, داروسازی / داروشناسی, علوم تغذیه, گیاه شناسی
تاریخ برگزاری: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
برگزار کننده: موسسه رسایش - اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-02-07T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

برو به صفحه | نتایج بعدی