CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 کنفرانس‌های علوم محیط زیست

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۲۲

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی), مهندسی عمران و سازه
تاریخ برگزاری: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-08-11T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۴/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۵/۵

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شهریار - کرج
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-06-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۳/۲۰

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-06-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۳/۱۷

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-06-07T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۳/۸
ثبت نام: ۱۳۹۷/۳/۱۰

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک - شیروان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-06-03T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۳/۱۰

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها - کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-21T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۲۰

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد - میبد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۲/۲۰

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۸
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۱
ثبت نام: ۱۳۹۷/۲/۱۸

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: شرکت مهندسی ماه دانش عطران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-11T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: همایش گستران - جیرفت
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۷

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۲۰

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بوم شناسی, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, باستان شناسی, تاریخ
تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان - تالار بزرگ فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-10T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۱/۲۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱/۲۰

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه - میانه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-09T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۰

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-09T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, حقوق
تاریخ برگزاری: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-05-03T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۲
ثبت نام: ۱۳۹۷/۲/۷

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه ایلام - ایلام
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-04-25T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), باستان شناسی
تاریخ برگزاری: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-03-08T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بهداشت محیط, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-03-07T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها - کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-03-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۵

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: همایش پردازان البرز - تهران-دانشگاه شهید بهشتی تهران(پردیس شهید عباسپور)
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-03-02T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

برو به صفحه | نتایج بعدی