CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 کنفرانس‌های علوم محیط زیست

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۲۴

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۵ تیر ۱۳۹۸ تا ۶ تیر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل - اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2019-06-26T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۲/۲۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۲/۲۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۳/۵

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: شرکت مهندسی ماه دانش عطران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-05-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بوم شناسی, تغییرات جهانی
تاریخ برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند - بیرجند-دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-05-01T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم زمین, مهندسی محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-04-23T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱/۱۵

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه زابل - زابل
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-04-23T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۲/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱/۲۰

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی معدن, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-04-22T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۲۴

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی
تاریخ برگزاری: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنگره-دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز - دانشگاه مراغه و دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-03-16T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۴
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه جیرفت - جیرفت
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-03-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-28T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بوم شناسی, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۸ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان - خرم آباد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-27T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: بهداشت محیط
تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان - زنجان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-02-26T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۱

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-24T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۵
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: انرژی (عمومی), محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن متخصصان محیط زیست ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-02-24T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم خاک, بوم شناسی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز اردکان - اردکان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-02-20T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۸/۳۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز - کرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-02-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش - همدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-18T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: بوم شناسی, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران - تهران - دانشگاه خوارزمی
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-02-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی سبلان - اردبیل
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-14T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم دامی, علوم کشاورزی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی-دانشگاه میعاد و با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه یاسوج - تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-02-13T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

برو به صفحه | نتایج بعدی