CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 کنفرانس‌های علوم محیط زیست

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۲۴

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: شرکت مهندسی ماه دانش عطران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-05-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی معدن, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده: Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-04-22T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۲۴

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-28T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بوم شناسی, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۸ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان - خرم آباد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-27T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-24T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۵
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم خاک, بوم شناسی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز اردکان - اردکان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2019-02-20T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۷/۸/۳۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش - همدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-18T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: بوم شناسی, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران - تهران - دانشگاه خوارزمی
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم دامی, علوم کشاورزی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی-دانشگاه میعاد و با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه یاسوج - تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-13T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۹/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۹/۳۰

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: گیاه شناسی, بوم شناسی, تغییرات جهانی
تاریخ برگزاری: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - ساری
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-02-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش - همدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-01-31T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۳۰ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها - کرج
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-01-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۶ دی ۱۳۹۷ تا ۲۷ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2019-01-16T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۸/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۹/۱
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بهداشت محیط
تاریخ برگزاری: ۲۴ دی ۱۳۹۷ تا ۲۵ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی-انجمن علمی هوای پاک ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-01-14T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۸/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۹/۲۵

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۲۱ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر - شیروان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-01-11T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۹ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-01-09T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۲۰

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۱۵ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش - همدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2019-01-05T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۲۸
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۱۰/۱
ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۰/۸

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: زمین شناسی, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-12-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۸/۲۹

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-12-19T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۸/۲۹

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران- دانشگاه شهید رجایی - انجمن علوم و فنون دریایی - مشهد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-12-16T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۹/۱۷
ثبت نام: ۱۳۹۷/۹/۲۰

برو به صفحه | نتایج بعدی