CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 کنفرانس‌های محیط زیست (عمومی)

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۱۰

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شهریار - کرج
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-05-21T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۲۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد - میبد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-05-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۷/۲/۲۰

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - همدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-05-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۸
نتیجه مقاله: ۱۳۹۷/۲/۱۱
ثبت نام: ۱۳۹۷/۲/۱۸

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: شرکت مهندسی ماه دانش عطران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-05-11T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - مشهد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-05-09T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: همایش پردازان البرز - تهران-دانشگاه شهید بهشتی تهران(پردیس شهید عباسپور)
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-03-02T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-03-01T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۹
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۹ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه گیلان - رشت
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2018-02-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۱

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۳ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه - میانه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-02-22T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مدیریت تورسیم و گردشگری
تاریخ برگزاری: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
برگزار کننده: مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اردبیل - اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-02-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
برگزار کننده: موسسه پایا شهر - شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-02-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۶ دی ۱۳۹۶
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2018-01-16T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مسکن و معماری, مهندسی عمران (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: ۲۵ دی ۱۳۹۶
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران
وضعیت کنفرانس: کنفرانس لغو شده
2018-01-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز با مشارکت گروه چوب و کاغذ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و انجمن چوب و کاغذ ایران - کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-12-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۸/۲۵

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۵ آذر ۱۳۹۶
برگزار کننده: شرکت اسپیدان منادی فن و دانش - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-12-16T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۸/۳۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۹/۱۰

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: ایمنی شناسی, بهداشت محیط, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۷ آذر ۱۳۹۶ تا ۸ آذر ۱۳۹۶
برگزار کننده: شرکت فرآیند سازه ابنیه نصب - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-11-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۷/۲۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۶/۷/۳۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۸/۲۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۸/۲۹

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۵ آبان ۱۳۹۶
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-11-16T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۸/۱۵

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۶
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازی- موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو- پژوهشکده سوانح طبیعی - دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-11-13T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۷/۲۵
پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۷/۲۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۸/۵
ثبت نام: ۱۳۹۶/۷/۲۵

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مدیریت تورسیم و گردشگری, جامعه شناسی, علوم سیاسی و روابط بین الملل, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه رازی - کرمانشاه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-10-16T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۴/۱۵
پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۵/۱۵

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشکده محیط زیست - تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-10-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۶/۳۱

برو به صفحه | نتایج بعدی