CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانس‌های مهندسی مکانیک

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۱۷

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۸ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد - شهرکرد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-10-28T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۶/۲۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-07-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۲۵

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-07-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۲۵

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشکده آموزش عالی راهیان نوین دانش -موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان -انجمن توسعه علوم و فناوری های ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-07-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۲۵

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۴ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی - گرجستان-تفلیس
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-07-14T08:00

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۰ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-07-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۹/۴/۵

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۱۸ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - باکو-آذربایجان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-07-08T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۴/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۹/۴/۲
ثبت نام: ۱۳۹۹/۴/۴

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی), فیزیک, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران - تهران-دانشگاه تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۲/۳۱

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی - کرج
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-06-20T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۲۴

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز - آنکارا-ترکیه
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-06-18T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۲۵
ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۲۷

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس - ترکیه شهر استانبول
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۹/۳/۳
ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۵

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم هوافضا, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-11T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱۱
ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۱۶

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم هوافضا, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-11T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۱/۲۰
ثبت نام: ۱۳۹۹/۱/۲۶

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-11T08:00

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر - شیروان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-06-02T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۳/۱۱

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۸ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: مؤسسه آموزش عالی روزبهان - ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-05-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۱/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۷ خرداد ۱۳۹۹ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران - تهران - دانشگاه صنعتی امیر کبیر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-05-27T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر - شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-03-18T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: همایش آروین البرز - استانبول
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-03-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن احتراق ایران - دانشگاه تبریز - تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2020-03-04T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۹/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

برو به صفحه | نتایج بعدی