CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 کنفرانسهای سال ۱۳۹۹ ایران

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۱

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: بوم شناسی, تغییرات جهانی, مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - ساری-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2020-10-14T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۳/۱۱
پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۵/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۹/۶/۱۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, طب ورزشی
تاریخ برگزاری: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان - کرمان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-06-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۱/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۹/۳/۱۶

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی و فناوری
تاریخ برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: نشر زرین و توسعه دانش فرزانگان - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-04-23T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۱/۲۰

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: کسب و کار, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا - شیراز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-04-23T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۲/۱
ثبت نام: ۱۳۹۹/۲/۱

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: توسعه اقتصادی
تاریخ برگزاری: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: شرکت ایمن همراه ویستا - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-04-22T08:00

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه
تاریخ برگزاری: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد - مشهد- مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-04-21T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی نساجی
تاریخ برگزاری: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه یزد - یزد - دانشکده مهندسی نساجی
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-04-21T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۹/۲۳
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, علوم زیستی و کشاورزی, علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, غدد درون ریز, فیزیولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-04-17T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۹/۳۰

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2020-04-16T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۹/۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
ثبت نام: ۱۳۹۹/۱/۲۴

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند - بیرجند
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-04-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۲/۳

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: روانشناسی
تاریخ برگزاری: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان - بابل
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2020-04-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی
تاریخ برگزاری: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2020-04-15T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۸/۳۰
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۹/۲۵
پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم اسلامی
تاریخ برگزاری: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق و انجمن های علمی حوزه علمیه - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2020-04-10T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱/۱۳
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

برو به صفحه