CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 نمایش کنفرانسهای استان خوزستان

تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با
صفحه   از ۸

۱.

حوزه‌های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۹ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان - اهواز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
2018-02-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۶/۱۱/۱
پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲.

حوزه‌های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند - اهواز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
2018-02-01T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۸/۹

۳.

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: ۱۵ تیر ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی آبادان - اهواز
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2017-07-06T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۴/۱
ثبت نام: ۱۳۹۶/۴/۵

۴.

حوزه‌های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان - اهواز
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
2017-07-05T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۳/۳۱
ثبت نام: ۱۳۹۶/۴/۳

۵.

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز - اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-03-08T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۶.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه فنی و حرفه ای کشور - سازمان صنعت،معدن و تجارت - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-03-05T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۲/۱

۷.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول - دزفول
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-03-01T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

۸.

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش, فلسفه
تاریخ برگزاری: ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران - قطب علمی آموزش مداوم -انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران -
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-22T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۵/۹/۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۵/۱۰/۵
پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۵

۹.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی شیمی, شیمی و تکنولوزی فرایند
تاریخ برگزاری: ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه - امیدیه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-22T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۱
ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۱۰.

حوزه‌های تحت پوشش: جانور شناسی
تاریخ برگزاری: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۱۱.

حوزه‌های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه صنعت نفت - آبادان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-15T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۱۲.

حوزه‌های تحت پوشش: شیمی و تکنولوزی فرایند
تاریخ برگزاری: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-14T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۵/۸/۲۷
نتیجه چکیده: ۱۳۹۵/۹/۳
پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۹
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۱۳.

حوزه‌های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی
تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-02T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۴
ثبت نام: ۱۳۹۵/۹/۲۸

۱۴.

حوزه‌های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: موسسه پژوهشگران اندیشمند - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-02T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۴
ثبت نام: ۱۳۹۵/۹/۲۸

۱۵.

حوزه‌های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-02T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۵/۹/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۵/۹/۲۸

۱۶.

حوزه‌های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی
تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان - شادگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-02T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۱

۱۷.

حوزه‌های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی
تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-02-02T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۹/۱۴
ثبت نام: ۱۳۹۵/۹/۲۸

۱۸.

حوزه‌های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, علوم محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۷ بهمن ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - خرمشهر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2017-01-25T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۷/۱۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۸/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۰/۸

۱۹.

حوزه‌های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی عمومی
تاریخ برگزاری: ۸ دی ۱۳۹۵ تا ۹ دی ۱۳۹۵
برگزار کننده: انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - اهواز -دانشگاه شهید چمران اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2016-12-28T08:00 پذیرش چکیده: ۱۳۹۵/۸/۱۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۵/۸/۲۵
ثبت نام: ۱۳۹۵/۹/۱۵

۲۰.

حوزه‌های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۷ دی ۱۳۹۵
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز - اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
2016-12-27T08:00 پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۹/۲۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۵/۹/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۰/۱

برو به صفحه | نتایج بعدی