CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

عناوین طرحهای اولویت دار کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

فراخوان طرحها

علی رغم ظرفیت بالای سرمایه انسانی موجود کشور در حوزه هنر و معماری و نقش و جایگاه تاریخی ایران اسلامی در شکل گیری و بسط هنر، بویژه هنر اسلامی، آنچنان که شایسته است جریان تحقیقاتی مورد نیاز برای توازن بخشی به ابعاد توسعه در کشور در حوزه هنر و معماری هنوز شکل و بنیان لازم را نگرفته است. صندوق با هدف کمک به بسط و گسترش تحقیقات مربوطه، در سال 1390 با تفکیک تحقیقات حوزه هنر از کارگروه علوم انسانی و همچنین تفکیک تحقیقات مرتبط با معماری از کارگروه فنی و مهندسی، اقدام به تشکیل یک کارگروه مستقل برای این حوزه اساسی مورد نیاز کشور نمود.

بررسی روند طرح های تحقیقاتی مربوط به این کارگروه نشان می دهد، شکل گیری یک کارگروه مستقل برای آن، زمینه اولیه لازم برای گسترش حمایت های صندوق در این حوزه را فراهم نموده است، اما ظرفیت موجود این حوزه در کشور بسیار بیشتر از چیزی است که تا کنون در کارگروه هنر و معماری صندوق مشاهده شده است. ضروری است تمهیدات لازم برای بهره برداری از این ظرفیت بالقوه در راستای اهداف توسعه ای نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شود.

اعضا کارگروه هنر و معماری از اساتید برجسته کشور در رشته های: هنرهای تجسمی،تاریخ و فلسفه هنر، معماری، طراحی صنعتی، گرافیک، نمایش، موسیقی و سینما هستند.

 

اولویتهای پژوهشی:

1-توجه به نسبت میان هنر ، معماری و شهرسازی با محیط زیست و تاثیرات آن بر زندگی در طول زمان

2-ارتقا و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه هنر و معماری و شهرسازی

3- حفظ و گسترش وباز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی – اسلامی

4-ارتقا خلاقیت هنری و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور به ویژه در حوزه  هنرهای ملی

5-ضرورت توجه به شناخت و اهمیت مواریث فرهنگی و هنری ایران با تاکید بر احیا ، حفظ و معرفی آنها به جهان

6- تعیین و تعین مکانت و جایگاه ارزشی هنر در تعالی و ارتقا فرهنگی کشور

7-آسیب شناسی جایگاه و مسایل هنر، معماری و شهرسازی در نظام فرهنگی و ساختاری کشور و لزوم ارایه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی

8-ارتقا بینش هنری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانی ایرانی

9-تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری در فرآیند جهانی شدن

10- شناخت، نقد  و ارزیابی هنر معاصر ایران

11-نقش و جایگاه هنر ، معماری و شهرسازی در ارتقا و تعالی فرهنگ جامعه

 

اولویت اول: توجه به نسبت میان هنر ، معماری و شهرسازی با محیط زیست و تاثیرات آن بر زندگی در طول زمان

·        نقش هنر، معماری و شهر سازی اسلامی در تحقق زندگی منطبق بر اصول و بنیادهای زیست محیطی

·        انجام مطالعات دیرین اقلیم شناسی با هدف بازسازی شرایط اقلیمی ایران در گذشته

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش خطرات و آسیب های زلزله

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش مصرف انرژی

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش مصرف اب

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش آلودگی ها

·        نقش معماری و شهرسازی در پدافند غیر عامل

·        ارزیابی طرح های توسعه شهری بر اساس معیارهای پایداری

·        پژوهش در خصوص نقد و ارزیابی طرح ها و اقدامات توسعه شهری

·        تدوین مکانیزم های اجرا و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران

·        ارایه ی راهکارهایی برای موسیقایی کردن فضای صوتی در مکان های عمومی

اولویت دوم: ارتقا و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه هنر و معماری و شهرسازی

·        پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی ایران

·        تبیین کیفیت  ارتقا و مکانت هنرهای دینی و ملی ایران

·        تدوین و تالیف دانشنامه جامع هنرهای ایرانی

·        تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری و شهرسازی ایرانی

·         بررسی ساختار مطلوب هنری و معماری برای کلان شهرهای ایران 

·        نقش ICT در شهرسازی نوین

·        مدیریت شهری و خودکفایی شهرداری ها

·   شناخت نظام هنر و معماری در ایران به عنوان مثال شناخت نظام موسیقی سنتی ایران (از جنبه های مختلف مدال، ریتمیک، فرمال و غیره)، و سیر تحول تاریخی  و جستجوی اسناد به منظور تدوین تیوری تاریخ جامع موسیقی ایرانی

·   تصحیح و تفسیر کتب و رسالات قدیم هنری و معماری در ایران بر اساس نسخه ی اصح و مقایسه ی آن با دیگر نسخه ها

·   شناخت انواع مختلف هنرهای سنتی و مردمی (شهری و روستایی)، در سرتاسر ایران (به عنوان مثال  موسیقی های خراسانی، کردی، بلوچی، قشقایی، بختیاری، گیلکی، آذری و موسیقی های شهری، مثل موسیقی زورخانه، غزل خوانی)

اولویت سوم: حفظ و گسترش وباز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی – اسلامی   

·        تحقیق در باب مبانی دینی و ملی هنر اسلامی ایرانی

·        شناخت دقیق نسبت میان هویت، هنر و صناعت در عرصه هنرها و مواریث ملی ایران

·        ترسیم گاه نگاری ایران از آغاز تا عصر حاضر بر اساس موازین مطلق و نسبی

·        انجام مطالعات هنری ، معماری و باستان شناسی در کشورهای حوزه ایران فرهنگی

·        انجام کاوشهای باستان شناسی در نقاط مختلف ایران با تاکید بر لایه نگاری با هدف تکمیل نقشه باستان شناسی کشور

·        مطالعه تاریخ اجتماعی ایران باتکیه بر داده های باستان شناسی

·        مطالعه معماری، سازه و ساختار شهر های ایران در دوران پیش و  پس از اسلام بر اساس کاوشهای باستان شناسی در محوطه های باستانی شاخص

·        تهیه اطلس باستان شناسی ایران از طریق انجام بررسیهای باستان شناسی

·        مطالعه چگونگی حفظ، مرمت و بهره برداری از محوطه ها و امکان باستانی در زمینه توسعه صنعت گردشگری

·        مطالعات نظری و کاربردی در باب هنرها مختلف

·        تحقق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت تولید فرش دستباف

·        پروژهش های ضبط صوتی و تصویری هنرهای بومی و سنتی ایران با رویکرد علمی، در سطح ملی.

·         ارایه ی راهکارهایی برای تداوم بخشیدن به خلاقیت هنری و معماری در فرهنگ های هنری مناطق مختلف کشور.

·        ارایه ی راهکارهای جدید برای آموزش هنر به عنوان مثال موسیقی به کودکان با تکیه بر مبانی موسیقی ایرانی

اولویت چهارم: ارتقا خلاقیت هنری و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور به ویژه در حوزه  هنرهای ملی

·        تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت به ویژه خلاقیت هنری

·        نقش خلاقیت در آزاد سازی استعدادهای نهفته در جان انسان در جهت بهبود و ارتقای کیفیت زیست و حیات انسان

·        تبیین جایگاه دانش آموختگان هنری و معماری و شهرسازی در جامعه ایرانی   

·        زمینه های ارتقا خلاقیت ها در نوآوری و رشد استعدادها در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی

·        تحقق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت تولیدات هنری ملی از جمله فرش دستباف

·        آموزش معاصر هنر با تاکید بر آموزش های موضوع محور

·        کشف امکانات تازه برای خلق هنرهای ملی در چارچوب نظام هنری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه های قدیم خلق هنر در فرهنگ ایرانی

اولویت پنجم: ضرورت توجه به شناخت و اهمیت مواریث فرهنگی و هنری ایران با تاکید بر احیا ، حفظ و معرفی آنها به جهان

·        تحقیق در باب نسبت میان هنر، معماری، فرهنگ و هویت

·        تدوین و تالیف دانشنامه جامع مواریث هنری و معماری ایران

·        تحقیق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت هنرهایی که ایران بواسطه آنها در جهان شناخته می شود همچون  فرش دستباف

·         تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای هنری و معماری ایرانی

اولویت  ششم: تعیین و تعین مکانت و جایگاه ارزشی هنر در تعالی و ارتقا فرهنگی کشور  

·        تبیین حکمت و فلسفه هنر و معماری در اندیشه اسلامی- ایرانی

·        تبیین مکاتب زیبایی شناختی به ویژه زیبایی شناسی در اندیشه اسلامی

·        اخلاق در هنر، معماری و شهرسازی

·        پژوهش تاریخی و تحلیلی  درباره ی مکانت و جایگاه ارزشی  هنرها در در فرهنگ ایرانی-اسلامی

·        طرح های با رویکرد بینارشته ای در ابعاد مختلف هنری و معماری به عنوان مثال موسیقی شناسی جامعه شناسی، موسیقی شناسی مطالعات فرهنگی، موسیقی شناسیی مردم شناسی، متمرکز بر این موضوع

اولویت هفتم: آسیب شناسی جایگاه و مسایل هنر، معماری و شهرسازی در نظام فرهنگی و ساختاری کشور و لزوم ارایه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی

·        تحقیق در قوانین و مقررات هنر، معماری و شهرسازی کشور

·        سبک زندگی ایرانی و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی در آن

·        شهرسازی بومی ایران : فرهنگ و تمدن ایران در شهرسازی

·        پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی ایران

·        تحولات نظری در زمینه توسعه شهری و منطقه ای و انطباق آن با شرایط ایران

·         بررسی الزامات محتوایی و فرایندی برنامه ریزی دموکراتیک با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران

·        نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی

·        تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش دانشگاهها، گروهها و رشته های هنری ایران

·        ارزیابی اجرای ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی

·        آسیب شناسی نگاه های منفی عرفی و بعضا مذهبی به موسیقی

·        آسیب شناسی آموزش موسیقی براساس تیوری موسیقی غربی به کودکان در آموزشگاه های موسیقی کشور

·        پژوهش درباره ی آسیب های مربوط به برخی محدودیتهای موسیقایی

·       پژوهش درباره ی آسیب های وارده بر روحیه و نشاط عمومی با کاهش حضور موسیقی در زندگی فرهنگی شهروندان

اولویت  هشتم: ارتقا بینش هنری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانی ایرانی

·        تحقیق در مفهوم زیبایی و مکاتب زیبایی شناختی با تاکید بر تاثیرات عمیق روان شناختی و جامعه شناختی آن

·        سبک زندگی ایرانی و جایگاه شهرسازی در آن

·        جایگاه دانش آموختگان شهرسازی در جامعه و حرفه

·        هنرهای شهری و گرافیک محیطی و تاثیرات روحی و روانی آنها

·        تحقیق در قوانین و مقررات شهرسازی کشور

·         بررسی تاثیر هنرهای عمومی بر ارتقا کیفیت فضاهای شهری

·        نقش متقابل هنرهای شهری و شهرسازی

·        تاثیر هنرهای تجسمی در ارتقای روحیه و نشاط عمومی

اولویت نهم: تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری در فرآیند جهانی شدن

·        تحقیق در باب استعدادها و قابلیتهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

·         بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی کلان شهرهای ایران در عصر جهانی شدن

·        مدیریت و سیاست گذاری هنری در عصر جهانی شدن

·         تبیین و تحقیق مختصات و شاخصهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اولویت دهم: شناخت، نقد  و ارزیابی هنر معاصر ایران

·        شناخت و نقد هنر در ایران از منظر فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی

·        ارتقا قدرت نقد و سواد بصری جامعه ایرانی

·        ارزیابی عملکرد کمیسیون های مختلف هنری در ایران

·        شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم کارکرد صحیح آثار هنری، معماری و به ویژه تخلفات شهرسازی

·         ارزیابی اجرای ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی

·        نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی

·        گونه شناسی روشهای ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه شهری و کاربری زمین

·        رویه های تازه در طراحی معاصر ایران

·        نقد زیباشناسی زندگی روزمره در هنر معاصر

·        اثر هنری به مثابه ی پژوهش

·        تبیین اصول نقد هنرهای ایرانی به عنوان مثال موسیقی ایرانی و شناخت معضلات آن

·        طرح های مربوط به نقد سبک یا دوره ی خاصی از موسیقی ایرانی، یا آثار یک موسیقیدان، با رویکرد علمی، به منظور استخراج ویژگی های سبکی و فنی مربوط به آنها

ثبت فراخوان: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - تعداد مشاهده ۵۰۷ بار

وضعیت فراخوان

اتمام مهلت فراخوان

تاریخهای مهم

مهلت ارسال طرح:
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعات مهم

نوع فراخوان: فراخوان طرح پژوهشی
سطح فراخوان: ملی

مدل طرح پژوهشی: کاربردی
شامل حمایت از پایان نامه ها
محور علمی فراخوان: مسکن و معماری ، معماری و شهرسازی ، هنر و علوم انسانی ، موسیقی ، هنرهای تجسمی

فراخوانهای مرتبط

کنفرانسهای مرتبط

به اشتراک گذاری