CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

اولویتهای پژوهشی بانک مسکن

فراخوان طرحها

بانک مسکن در راستای "تقاضا محور" شدن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان سراسر کشور، اقدام به حمایت مالی از پایان نامه هایی نموده که بر اساس نیاز بانک تعریف و اجرا می گردد، روش انجام این حمایت به شرح ذیل است:

 • لازم است دانشجویان موضوعی را که مرتبط با مسایل بانکی و کاربردی بوده انتخاب و پروپزال خود را پس از تهیه و تایید استاد مشاور به این اداره کل ارسال نمایند.
 • پروپزال در کمیته راهبری این اداره کل مطرح و به لحاظ کاربردی بودن، روش اجرا و منابع مورد استفاده و مدل تحقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت نیاز به اصلاح توصیه های لازم ارایه می گردد.
 • در صورت تایید پروپزال اصلاح شده در کمیته راهبری، موضوع در هیات عالی پژوهش مطرح می شود تا در صورت تایید اعضا به تصویب برسد.
 • پس از تصویب در هیات عالی پژوهش بانک، دانشجو پروپزال را به تایید دانشگاه می رساند.
 • در فاصله اجرای مراحل فوق، حمایت اطلاعاتی بانک به شرح زیر امکان پذیر می باشد:

- در صورتیکه دانشجو ساکن تهران باشد، باید نامه درخواست به همراه یک قطعه عکس، کپی کارت ملی یا شناسایی، پروپزال، پرسشنامه ، شناسنامه و اصل معرفی نامه از دانشگاه خود را به این اداره کل ارسال نماید تا اقدامات درخصوص اخذ تاییدیه از اداره کل حفاظت پرسنلی انجام گیرد.
- در صورتیکه دانشجو ساکن تهران نباشد، باید مدارک فوق را در اختیار دبیر هسته پژوهشی استان مربوطه (که اسامی و شماره تماس ایشان در سایت بانک مسکن موجود می باشد) قرار دهد تا از طریق حوزه حراست استان، اقدامات اخذ تاییدیه انجام گیرد. لازم به ذکر است در مواردی که دانشجو ساکن شهرستان بوده، ولی جامعه آماری تحقیق شهر تهران باشد و یا ملزم به اخذ اطلاعات از ادارات کل مرکزی و مدیریت های چهارگانه مستقر در شهر تهران باشد، اخذ تاییدیه توسط دفتر مرکزی مدیریت امور حراست بانک انجام می گردد.

پس از اتمام پایان نامه (در صورت تایید موضوع در هیات عالی پژوهش برای حمایت مالی)، لازم است دانشجو یک نسخه پایان نامه مجلد، خلاصه پایان نامه در حدود 30-20 صفحه که شامل نتایج و پیشنهادات باشد، صورتجلسه دفاع پایان نامه و CD حاوی فایل WORD از پایان نامه و خلاصه آن را جهت طرح در هیات عالی پژوهش به این اداره کل ارسال نماید تا بر اساس جدول ذیل و شاخصهای تعیین شده و امتیاز تخصیص یافته از سوی اعضا به پایان نامه، پاداش آن تعیین گردد. لازم به ذکر است سقف پاداش پایان نامه کارشناسی ارشد12.000.000 ریال و دکتری 30.000.000 ریال می باشد.

 

اولویتهای پژوهشی بانک مسکن

 1. بررسی و آسیب شناسی دلایل بروز نارضایتی شغلی و روشهای پیشگیری و ارتقا انگیزه و پویایی کارکنان
 2. مطالعه وضعیت آتی عرضه و تقاضای مسکن در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ (اقتصاد مسکن)
 3. ارایه انواع مدل های تامین مسکن خانوار (اقتصاد مسکن)
 4. ارزیابی مدل اعتبارسنجی فعلی بانک و شناسایی ضعف های آن(اعتبارسنجی)
 5. ارایه یک مدل جامع جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی با نگاه بر ظرفیت های موجود در داخل کشور
 6. مطالعات مکان یابی و جانمایی شعب
 7. مدیریت شهری و راهکارهای جذب سرمایه گذار جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (بافت ناکارآمد شهری)
 8. ظرفیت سازی در بانک های دولتی جهت توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری(مطالعه موردی: بانک مسکن)
 9. بررسی نقش اعتبارات بانکی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده(مطالعه موردی: بانک مسکن) (بافت ناکارآمد شهری)
 10. آسیب شناسی نقش بانک ها در تامین مالی نوسازی بافت های فرسوده(مطالعه موردی: بانک مسکن) (بافت ناکارآمد شهری)
 11. بررسی مقایسه ای بانکداری توسعه ای در ایران و سایر کشورهای مسلمان
 12. بررسی تطبیقی رهن مجدد در سایر کشورها و ارایه مدلی جهت به کارگیری بهینه آن در ایران
 13. بررسی جایگاه رهن مجدد در فقه و حقوق اسلامی
 14. بررسی و تحلیل ریسک های موجود در رهن مجدد و راهکارهای کاهش آن
 15. تحلیل آثار رهن مجدد بر بازار مسکن در ایران
 16. شناسایی نیازها، انتظارات و رفتارهای مالی مشتریان با تاکید برمشتریان ویژه(VIP) به منظور طراحی محصولات و خدمات بانکی مناسب
 17. شناسایی راهکارهای ترغیب مشتریان و تغییر نگرش مشتریان جهت جذب منابع ارزان قیمت
 18. طراحی محصولات بیمه ای برای ابزارهای مالی پرریسک
 19. شناسایی بازارهای کسب و کار موجود برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید
 20. تعیین شکاف کیفیت خدمات بین بانکهای خارجی و داخلی با بانک مسکن
 21. طراحی مدل تحلیل رفتار مشتریان به منظور امکان برنامه ریزی
 22. بررسی تاثیر انحراف تخصیص منابع (عرضه تسهیلات) بانکی بر سودآوری بانک ها (مطالعه موردی: بانک مسکن) (بانکی اقتصادی)
 23. رابطه سرعت گردش پول و تقاضای تسهیلات (بانکی اقتصادی)
 24. محاسبه کشش قیمتی تقاضای مصرفی و سفته بازی مسکن (بانکی اقتصادی)
 25. بررسی اثرات حاشیه نرخ سود بانکی بر اقتصاد  (بانکی اقتصادی)
 26. بررسی عوامل موثر بر سیکل های قیمتی در بازار مسکن و راهکارهای کاهش نوسانات در بازار مسکن (اقتصاد مسکن)
 27. بررسی تاثیر هزینه اجاره بها بر تابع تقاضای مسکن استیجاری (اقتصاد مسکن)
 28. ارایه مدلی جهت پیش بینی رونق و رکود بازار مسکن (اقتصاد مسکن)
 29. امکان سنجی، نیاز سنجی و ارزیابی در بکار گیری معماری ها در داده های بزرگ و داده کاوی
 30. نظام مندی و نقشه راه در هوش کسب و کار و داده کاوی
 31. داده های بزرگ و تحلیل داده و داده کاوی
 32. پیاده سازی مدیریت دانش
 33. ارایه مدلی برای اعتبار سنجی مشتریان (فناوری اطلاعات و داده کاوی)
 34. جایگاه برند بانک مسکن ، برند سازی و ارتقای آن در اذهان عمومی
 35. فرهنگ و تفکر تحلیل داده )پایان نامه دانشجویی)
 36. فرهنگ و تفکر مدیریت دانش  )پایان نامه دانشجویی)
 37. الزامات، آمادگی و پیاده سازی هوش تجاری و داده کاوی  )پایان نامه دانشجویی)
 38. نظام مندی و نقشه راه در هوش کسب و کار و داده کاوی  )پایان نامه دانشجویی)
 39. داده های بزرگ و تحلیل داده و داده کاوی  )پایان نامه دانشجویی)
 40. هوش رقابتی و هوش تجاری  )پایان نامه دانشجویی)
 41. داده های بزرگ و هوش رقابتی )پایان نامه دانشجویی)
 42. امکان سنجی، نیازسنجی و ارزیابی در بکارگیری معماری ها در داده های بزرگ و داده کاوی  )پایان نامه دانشجویی)
 43. تدوین نقشه راه جهت استقرار استاندارد EMV
 44. امکان سنجی کاربرد بیومتریک در حوزه های احراز هویت و ارایه خدمات به مشتریان
 45. بررسی و طرح ریزی مدل مبتنی بر بانکداری اجتماعی
 46. امکان سنجی کاربرد پول مجازی
 47. طرح ریزی توسعه بانکداری مجازی و الکترونیکی
 48. امکان سنجی و طرح ریزی و اجرای ارایه خدمات بانکی از طریق فینتک ها به منظور حرکت به سمت بانکداری باز
 49. بررسی و طرح ریزی امکان استفاده از زیرساخت OMNI Channel و مدیریت یکپارچه درخواستهای مشتریان و ارایه خدمات به ایشان
 50. راهکار ، زیرساخت و موانع  توسعه رایانش ابری در یک مرکز داده
ثبت فراخوان: ۱۳۹۷/۱۱/۳ - تعداد مشاهده ۸۵۹ بار

سازمان

وضعیت فراخوان

اتمام مهلت فراخوان

تاریخهای مهم

مهلت ارسال طرح:
۲۸ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعات مهم

نوع فراخوان: فراخوان طرح پژوهشی
سطح فراخوان: ملی

مدل طرح پژوهشی: کاربردی
شامل حمایت از پایان نامه ها
محور علمی فراخوان: تکنولوژی اینترنت و وب ، نرم افزار ، هوش مصنوعی ، تجارت، مدیریت و حسابداری ، بازاریابی ، کسب و کار

فراخوانهای مرتبط

کنفرانسهای مرتبط

به اشتراک گذاری