CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

اولویتهای طرحهای پژوهشی مرتبط با حوادث و مصدومیتهای ترافیکی اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی

فراخوان طرحها

پیرو تفاهم نامه اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی و مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای در زمینه اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک بدینوسیله لیست اولویتهای طرحهای پژوهشی مرتبط با حوادث و مصدومیتهای ترافیکی به شرح ذیل ایفاد می گردد:

 1. مطالعات مرتبط با مدیریت خدمات پس از بروز حادثه (از صحنه حادثه تا بیمارستان-بیمارستان)
 2. مطالعات اپیدمیولوژیک حوادث مصدومیت ها
 3. مطالعات ارزیابی ریسک
 4. مطالعات مرتبط با رفتار و جنبه های روانشناختی حوادث
 5. مطالعات مسایل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با حوادث
 6. مطالعات سنجش ایمنی محیط
 7. مطالعات سنجش ایمنی وسایل نقلیه
 8. مطالعات طراحی، بومی سازی و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه ها و ابزارها
 9. مطالعات اپیدمیولوژیک در حیطه حوادث ترافیکی
 10. مطالعات مرتبط با آموزش ایمنی
 11. مطالعات بهبود زیرساخت ها در ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث
 12. مطالعات فنی _ مهندسی مرتبط با ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث
 13. مطالعات مرور سیستماتیک در حیطه حوادث و ارتقای ایمنی
 14. مطالعات مداخله ای ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث

 
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمایید .
مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای  33800568
اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی   33318400 داخلی 103
پست الکترونیکی:                [email protected]

ثبت فراخوان: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - تعداد مشاهده ۳۳۰ بار

وضعیت فراخوان

اتمام مهلت فراخوان

تاریخهای مهم

مهلت ارسال طرح:
۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ شروع فراخوان:
۸ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات مهم

نوع فراخوان: فراخوان طرح پژوهشی
سطح فراخوان: ملی

محور علمی فراخوان: پرستاری – اورژانس ، اپیدمیولوژی ، پزشکی قانونی ، طب اورژانس

کنفرانسهای مرتبط

به اشتراک گذاری