CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

فراخوان انجام طرح پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فراخوان طرحها

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به‎منظور اجرای طرح های پژوهشی خود در نظر دارد از ظرفیت های پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و موسسات پژوهشی استفاده نماید. لذا از کلیه ی موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و مراکز آموزش عالی، جهت اجرای طرح های پژوهشی به شرح موضوعات زیر دعوت به همکاری می نماید.

طراحی و اجرای نظام تولید داده های عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 • آسیب شناسی نظام موجود تولید داده های آماری سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • بررسی تجارب تطبیقی در زمینه ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای
 • طراحی چارچوبی برای ارزشیابی آموزش های غیررسمی منطبق با ساختار آموزشی و محیط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی جامعه
 • امکان سنجی پیاده سازی الگوی پیشنهادی در سازمان
 • طراحی نظام الکترونیکی تولید، گردش و بهره برداری از داده های عملکردی در سطح سازمان
 • اجرای آموزش، پایش و استاندارد سازی الگوی طراحی شده به صورت پایلوت
 • طراحی چارچوب ارایه گزارش سالیانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای

طراحی ارزیابی استراتژیک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 • تعیین شاخص های بین المللی ناظر بر ماموریت های سازمان
 • محاسبه عملکرد شاخص در کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه(کشورهای ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله ) و جهان
 • آسیب شناسی وضعیت ایران در شاخص های گزارش شده(عوامل کلیدی تاثیرگذار در کشور که منجر به تضعیف شاخص مورد استفاده می شوند، لیست شوند)
 • ارایه استراتژی تدوین شده به منظور رفع موانع بهبود عملکرد شاخص ها

طراحی الگوی برنامه ریزی درسی آموزش های مهارتی

 • آسیب شناسی نظام موجود برنامه ریزی درسی آموزش های مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • بررسی تجارب تطبیقی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای در کشورهای موفق
 • بررسی امکان سنجی و پیامدسنجی استقرار انواع الگوهای مطلوب برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای  سازمان و آثار آنها در بهبود کیفیت آموزش
 • طراحی الگوی بومی برنامه ریزی درسی آموزش های مهارتی

طراحی نقشه راه حضور در مسابقات جهانی مهارت 2019 روسیه

 • بررسی و مطالعه فرایندهای به کار رفته در مسابقات
 • تعیین آسیب های وارده و شناخت عوامل مختلف آسیب رسان
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف مسابقات
 • طراحی نقشه راه حضور در مسابقات جهانی مهارت

نیازسنجی و ارایه مشاوره آموزشی در زمینه توانمندسازی مهارتی گروه های آسیب پذیر و بافت های حاشیه ای

-  بررسی مدل مناسب توانمندسازی مهارتی گروه های آسیب پذیر و بافت های حاشیه ای با مرور تجارب موفق و تطبیقی

-  شناسایی نیازهای آموزشی گروه های آسیب پذیر و بافت های حاشیه ای و استان های مورد نظر

-  ارایه راهکارهای اجرایی در خصوص مدل اجرای آموزش

-  ارزشیابی آموزش های ارایه شده به گروه های آسیب پذیر و بافت های حاشیه ای

-  مستندسازی فعالیت های آموزشی و اجرایی سازمان

-  تهیه گزارش اجرای آموزش در گروه های آسیب پذیر و بافت های حاشیه ای

نیازسنجی و ارایه مشاوره آموزشی در زمینه توانمندسازی مهارتی زنان سرپرست خانوار و کارآفرینی زنان

-  بررسی مدل مناسب توانمندسازی مهارتی زنان سرپرست خانوار و کارآفرینی زنان با مرور تجارب موفق و تطبیقی

-  شناسایی نیازهای آموزشی توانمندسازی مهارتی زنان سرپرست خانوار و کارآفرینی زنان و استان های مورد نظر

-  ارایه راهکارهای اجرایی در خصوص مدل اجرای آموزش

-  ارزشیابی آموزش های ارایه شده به توانمندسازی مهارتی زنان سرپرست خانوار و کارآفرینی زنان

-  مستندسازی فعالیت های آموزشی و اجرایی سازمان

-  تهیه گزارش اجرای آموزش در توانمندسازی مهارتی زنان سرپرست خانوار و کارآفرینی زنان

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار و ساختارسازمانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  بررسی مدل مناسب فرایند زنجیره ای ارزش با انجام مطالعات تطبیقی و مستندات

- شناسایی زنجیرهای ارزش و فرایند های سازمانی در هر زنجیزه

- بازنگری و تدوین ماموریت ها، اهداف و استراتژهای سازمان

طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل در 63 حرفه (سندحرفه) (عناوین 63 حرفه در سامانه ملی استاندارد مهارت به نشانی http://rpc.irantvto.ir موجود می باشد)

 • شناسایی مشاغل
 • تحلیل مشاغل و حرف
 • تعیین شایستگی های مورد نیاز حرف و مشاغل
 • طراحی مسیر حرفه ای
 • سطح بندی شایستگی ها
 • تدوین عناصر شایستگی
 • تدوین معیارهای عملکرد
 • ایجاد امکان تطبیق سند حرفه با چارچوب صلاحیت حرفه ای

 

پژوهشگران محترم می توانند پروپوزال (پیشنهاده)های پژوهشی مرتبط با هر موضوع را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 18/5/97 به نشانی تهران- خیابان آزادی، نبش چهارراه خوش، سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، طبقه اول، دفترپژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی(دبیرخانه شورای پژوهش سازمان) و یا به آدرس الکترونیکی [email protected]   ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن66583641 تماس حاصل نمایند.

 

توجه:

 • پروپوزال هایی که خارج از قالب وفرمت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشند، بررسی نخواهند شد.
 • پروپوزال هایی که بعد از اتمام مهلت مقرر فراخوان ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پروپوزال های دریافتی تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در رد یا قبول پروپوزال های واصله مختار می باشد.

 

ثبت فراخوان: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - تعداد مشاهده ۵۹۶ بار

وضعیت فراخوان

اتمام مهلت فراخوان

تاریخهای مهم

مهلت ارسال طرح:
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ شروع فراخوان:
۱۲ تیر ۱۳۹۷