CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

فراخوان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای مشارکت در اجرای دو طرح پژوهشی سفارش محور

فراخوان طرحها

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، معاونت پژوهشی پژوهشگاه بر اساس نیازهای پژوهشی و طبق مذاکرات انجام شده با فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در نظر دارد تا دو عنوان طرح پژوهشی تحت عناوین:

  • طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و
  • شناسایی فرصت ها و روش های جدید درآمدزایی در ورزش دانشگاهی ایران

را به صورت مشترک به انجام برساند.
بر اساس این گزارش در راستای استفاده از همه ظرفیت های ملی در اجرای پژوهش های حوزه علوم ورزشی، از اساتید، پژوهشگران و دانش پژوهان دانشگاه های کشور دعوت شده است تا در صورت تمایل، نسبت به تهیه و ارسال پیشنهاده پژوهشی (بر اساس  RFP های پیوست) تا تاریخ 30 بهمن سال جاری در سامانه پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به آدرس  ris.ssrc.ac.ir اقدام نمایند.
لازم به ذکر است پروپوزال های ارسالی در یک فضای رقابتی و با نظارت پژوهشگاه و نماینده فدراسیون مذکور موردبررسی قرارگرفته و بهترین پیشنهاده تحقیقی برای عقد قرارداد انتخاب خواهد شد.
لازم به توضیح است که تنها پروپوزالهایی بررسی میشوند که از طریق سامانه فوق بارگذاری شوند.

ثبت فراخوان: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - تعداد مشاهده ۸۴۲ بار

وضعیت فراخوان

اتمام مهلت فراخوان

تاریخهای مهم

مهلت ارسال طرح:
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ شروع فراخوان:
۱۸ بهمن ۱۳۹۷