CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

فراخوان طرح پژوهشی مدیریت و تامین مالی نوآوری در شهر

فراخوان طرحها

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق فراخوان عمومی انتخاب نماید. 

 • واحد متولی:  مدیریت پژوهش های راهبردی
 • موضوع پروژه:  مدیریت و تامین مالی نوآوری در شهر
 • مهلت ارسال:  30 اردیبهشت 1398

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق فراخوان عمومی انتخاب نماید. علاقه مندان می توانند برای دریافت شرح نیازمندی های پروژه بر روی فایل پیوست شده کلیک نمایند.

متقاضیان شرکت در فراخوان می بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین شده، پیشنهادات خود را در قالب فرم RFP به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

آدرس:  خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، تقاطع خیابان شهید آقابزرگی، پلاک 32، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، مدیریت پژوهش های راهبردی.

کارشناس مسیول:  آقای مهندس میرزایی / تلفن: 83-22392080 داخلی 170

 

 • فراخوان به صورت دو مرحله ای مبتنی بر کیفیت و قیمت پیشنهادی است.
 • ضریب تاثیر امتیاز فنی بین 0.6 تا 0.9 است که ضریب نهایی را کمیته فنی تعیین خواهد کرد.
 • مجری منتخب در جلسه کمیته مالی و پس از بازگشایی پاکت های مذکور و با لحاظ امتیاز فنی و محاسبه قیمت تراز شده مشخص و اعلام خواهد شد.

 

تذکر 1: برای پروژه فوق ارسال موارد ذیل برای پروپوزال پیشنهادی الزامی است:

 • تدقیق فرآیند و شفاف سازی متدولوژی انجام کار
 • تدقیق زمان بندی انجام مراحل طرح و ارایه آن در نرم افزار MSP
 • معرفی افراد کلیدی پروژه به همراه رزومه
 • امضای افراد کلیدی مطابق با بندهای شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تایید کند)
 • رزومه و سوابق کاری شرکت

تذکر 2: مطابق با دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی مرکز، پیشنهادهای فنی و مالی باید در پاکت های جداگانه به این مرکز ارسال شوند.

نکات مهم:  لطفا به نکات زیر پیش از ارسال پیشنهادات توجه فرمایید:

1.تنها دو پاکت فنی و مالی بصورت دربسته و کاملا مجزا تهیه گردد و در اختیار دبیرخانه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران قرار گیرد. اسنادی همچون روزمه افراد و مدارک حقوقی شرکت و مواردی از این دست در پاکت فنی قرار داده شود.
2. لازم است پاکت مالی ارایه شده به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بصورت لاک و مهر شده تحویل گردد.
3.  تمام صفحات پیشنهاد مالی می بایست با مهر شرکت یا سازمان و امضا مدیر عامل یا رییس هیات مدیره و یا شخص پیشنهاد دهنده باشد و در صورتیکه شرکت کننده دانشگاه باشد مهر و امضا معاونت پژوهشی دانشگاه ارایه شود. لازم به ذکر است در تمامی صفحات مشخصات امضا کننده اعم از نام و نام خانوادگی سمت تلفن و امضا لحاظ گردد. همچنین پاکت های مالی که فاقد مشخصات فوق الذکر باشند قابل بررسی نخواهند بود.
4.  روی هر پاکت، نامه رسمی از شرکت یا سازمان و یا شخص پیشنهاد دهنده  با ذکر محتویات دقیق پاکت(شامل محتویات هر پاکت) امضا شده و ممهور قرار داشته باشد.
5.  موارد ارسالی توسط شرکت کنندگان در فراخوان های پژوهشی براساس فرم شماره 3 پیوست شماره 6 مندرج در فرمت RFP (دستورالعمل چگونگی گشایش پاکت های پژوهشی) بررسی و ارزیابی خواهد شد.
6. نماینده درخواست کننده پاکت های مالی و فنی را به دبیرخانه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تحویل داده و رسید دریافت نماید.
7.  ضمانت نامه های بانکی جداگانه همراه با نامه رسمی به مدیریت امور مالی ارایه و رسید دریافت شود.

 

ثبت فراخوان: ۱۳۹۸/۲/۲۵ - تعداد مشاهده ۴۵۷ بار

وضعیت فراخوان

اتمام مهلت فراخوان

تاریخهای مهم

مهلت ارسال طرح:
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ شروع فراخوان:
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعات مهم

نوع فراخوان: فراخوان طرح پژوهشی
سطح فراخوان: ملی

محور علمی فراخوان: تجارت، مدیریت و حسابداری ، استراتژی و مدیریت استراتژیک ، بازاریابی ، مدیریت (عمومی)

دریافت فایل پیوست فراخوان

فراخوانهای مرتبط

کنفرانسهای مرتبط

به اشتراک گذاری