CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۲۱۵۰
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۲۳۱۲
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۵۳
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۳. فصلنامه کنترل کیفیت مخاطرات مواد غذایی

Journal of Food Quality and Hazards Control

حوزه‌های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی، علوم تغذیه

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۶۸۵X
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۶۸۲۵
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۴. فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی

Journal of Nutrition and Food Security

حوزه‌های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی، حرفه های پزشکی (عمومی)، علوم تغذیه، شیمی (عمومی)

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۷۴۱۷
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۷۴۲۵
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی