CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۵۱۱۳
شاپای الکترونیک: ۲۲۲۸-۵۱۲۱
نام صاحب امتیاز: قطب علمی آموزش پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۱۶۸۰-۶۴۳۳
شاپای الکترونیک: ۲۰۰۸-۲۱۷۷
نام صاحب امتیاز: مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
 
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رتبه علمی: علمی-ترویجی

۴. مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی

International Electronic Journal of Medicine

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش پزشکی، حرفه های پزشکی (عمومی)

ترتیب انتشار: دوفصلی
شاپای الکترونیک: ۲۲۵۱-۸۳۰۴
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رتبه علمی: علمی-ترویجی
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۴۵۳۳
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
شماره استاندارد: ۱۷۳۵-۵۷۷x
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۲۷۵۳
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۷. فصلنامه پزشکی شخصی

Personalized Medicine Journal

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش پزشکی، پزشکی آزمایشگاهی، پزشکی بالینی، پزشکی خانواده، تشخیص پزشکی

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۵۵۳۸-۲۴۷۶
نام صاحب امتیاز: شرکت دانش بنیان گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
رتبه علمی: علمی-ترویجی
نام صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۲۱۷۷
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۱۹۱X
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱۰. دوفصنامه پزشکی نوید نو

Navid No Journal

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی، آموزش پزشکی، تشخیص پزشکی، علوم پایه پزشکی

ترتیب انتشار: دوفصلی
شاپای الکترونیک: ۹۵۵۶-۱۰۲۹
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۱. دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

Journal of Development Strategies in Medical Education

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش پزشکی

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۱۸۵-۲۳۸۳
شاپای الکترونیک: ۲۶۸۶-۲۵۸۸
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
رتبه علمی: علمی-ترویجی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی