CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۵۱۱۳
شاپای الکترونیک: ۲۲۲۸-۵۱۲۱
نام صاحب امتیاز: قطب علمی آموزش پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۲. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: بیماریها، پزشکی آزمایشگاهی، علوم پایه پزشکی، حرفه های پزشکی (عمومی)

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۳۲۰۳-۲۳۸۳
شاپای الکترونیک: ۲۷۶۸-۲۴۷۶
نام صاحب امتیاز: دانشکده علوم پزشکی نیشابور
شماره استاندارد: ۷۵۰۷-۲۴۲۳
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۳۰۸۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۴. فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی

Journal of Police Medicine

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی، پزشکی آزمایشگاهی، پزشکی قانونی

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۶۲۴۱
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۳۴۸۳
نام صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
ضریب تاثیر: ۰.۲۶
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۵. فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران

New Approaches in Iranian Scientific Laboratories

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکی آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی بالینی

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۵۸۸-۶۴۰۱
شاپای الکترونیک: ۲۵۸۸-۶۴۱X
نام صاحب امتیاز: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری با همکاری دانشگاه مراغه
رتبه علمی: علمی-ترویجی

۶. فصلنامه پزشکی شخصی

Personalized Medicine Journal

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش پزشکی، پزشکی آزمایشگاهی، پزشکی بالینی، پزشکی خانواده، تشخیص پزشکی

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۵۵۳۸-۲۴۷۶
نام صاحب امتیاز: شرکت دانش بنیان گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
رتبه علمی: علمی-ترویجی
شاپای الکترونیک: ۴۸۴۱-۲۴۷۶
نام صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۸. فصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی

Molecular Pathophysiology Journal

شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۱۷۸۲
نام صاحب امتیاز: دکتر محمد ابوالحسنی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۹. فصلنامه آسیب شناسی ایران

IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY

حوزه‌های تحت پوشش: بیماریها، پاتولوژی (ایمنی شناسی)، پزشکی آزمایشگاهی

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۱۷۳۵-۵۳۰۳
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۳۶۵۶
نام صاحب امتیاز: انجمن آسیب شناسی ایران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۳۹۱x
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۳۹۳۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان مازندران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی