CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۵۱۱۳
شاپای الکترونیک: ۲۲۲۸-۵۱۲۱
نام صاحب امتیاز: قطب علمی آموزش پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۲. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: بيماريها، پزشكي آزمايشگاهي، علوم پايه پزشكي، حرفه هاي پزشكي (عمومي)

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۳۲۰۳-۲۳۸۳
شاپای الکترونیک: ۲۷۶۸-۲۴۷۶
نام صاحب امتیاز: دانشکده علوم پزشکی نیشابور
شماره استاندارد: ۷۵۰۷-۲۴۲۳
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۳۰۸۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۴. فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی

Journal of Police Medicine

حوزه‌های تحت پوشش: پزشكي، پزشكي آزمايشگاهي، پزشكي قانوني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۶۲۴۱
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۳۴۸۳
نام صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
ضریب تاثیر: ۰.۲۶
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۵. فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران

New Approaches in Iranian Scientific Laboratories

حوزه‌های تحت پوشش: پزشكي آزمايشگاهي، علوم آزمايشگاهي باليني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۵۸۸-۶۴۰۱
شاپای الکترونیک: ۲۵۸۸-۶۴۱X
نام صاحب امتیاز: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری با همکاری دانشگاه مراغه
رتبه علمی: علمی-ترویجی

۶. فصلنامه پزشکی شخصی

Personalized Medicine Journal

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش پزشكي، پزشكي آزمايشگاهي، پزشكي باليني، پزشكي خانواده، تشخيص پزشكي

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۵۵۳۸-۲۴۷۶
نام صاحب امتیاز: شرکت دانش بنیان گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
رتبه علمی: علمی-ترویجی
شاپای الکترونیک: ۴۸۴۱-۲۴۷۶
نام صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۱۷۸۲
نام صاحب امتیاز: دکتر محمد ابوالحسنی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۹. فصلنامه آسیب شناسی ایران

IRANIAN JOURNAL of PATHOLOGY

حوزه‌های تحت پوشش: بيماريها، پاتولوژي (ايمني شناسي)، پزشكي آزمايشگاهي

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۱۷۳۵-۵۳۰۳
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۳۶۵۶
نام صاحب امتیاز: انجمن آسیب شناسی ایران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۳۹۱x
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۳۹۳۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان مازندران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی