CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی

۱. مجله فیزیک پزشکی ایران

Iranian Journal of Medical Physics

حوزه‌های تحت پوشش: طب فيزيكي و توانبحشي، حرفه هاي پزشكي

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۳۶۷۲
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۲۱۵۰
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۲۳۱۲
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
شماره استاندارد: ۴۰۷۲-۲۳۸۳
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۳۵۶۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۵۲۳۸
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۲۷۳۰
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی