CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۲۹۴۸
نام صاحب امتیاز: Sjournals
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۲. مجله علمی علوم بیولوژیکی

Scientific Journal of Biological Sciences (SJBS)

شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۱۹۶۸
نام صاحب امتیاز: Sjournals
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۲۹۳X
نام صاحب امتیاز: Sjournals
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۴۴۹۳
نام صاحب امتیاز: مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۱۱۸۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۲۷۳۸
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۲۷۴۶
نام صاحب امتیاز: انجمن زیست شناسی ایران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۳۳۳۲
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۵۰۹۲
نام صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی