CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۲۹۴۸
نام صاحب امتیاز: Sjournals
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۲۹۳X
نام صاحب امتیاز: Sjournals
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۷۷۵۲
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان)
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۴۴۹۳
نام صاحب امتیاز: مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۱۱۸۶
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)

۶. دوماهنامه هوزان

Hozan Journal

حوزه‌های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی، مهندسی محیط زیست

ترتیب انتشار: دوماهانه
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۳۷۶۴
نام صاحب امتیاز: ادریس حسین زاده

۷. دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

Journal Of Genetic Engineering and Biosafety

حوزه‌های تحت پوشش: ایمنی شناسی، زیست شناسی عمومی

ترتیب انتشار: دوفصلی
نام صاحب امتیاز: انجمن ایمنی زیستی ایران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۳۳۳۲
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۵۰۹۲
نام صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی