CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۱
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی سیستم های راهنمای بصری و پیکتوگرام ها با رویکرد کاهش حوادث کوهستان های ایران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

طراحی سیستم های راهنمای بصری و پیکتوگرام ها با رویکرد کاهش حوادث کوهستان های ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
برگزار کننده: دانشگاه تهران

دانشجو:

رضا احمدوند

اساتید راهنما:

دکتر سید محمد فدوی

استاد مصطفی اسدالهی

داوران:

دکتر مصطفی گودرزی

دکتر صداقت جباری

دکتر حبیب اله صادقی

 

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: تهران
شهر: تهران
محل برگزاری: سالن دفاعیه دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

تبلیغات