CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
اردیبهشت

کارگاه آموزشی: استراتژی های تولید غذای زنده و زیست شناسی رفتاری آبزیان

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

استراتژی های تولید غذای زنده و زیست شناسی رفتاری آبزیان در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه گیلان - انجمن علمی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان در شهر صومعه سرا استان گیلان برگزار گردید.

حوزه های تحت پوشش: آبزیان
برگزار کننده: دانشگاه گیلان - انجمن علمی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

- آشنایی با تکنیک های تکثیر و پرورش غذای زنده
- استراتژی های معرفی غذای زنده جهت تغذیه مراحل لاروی آبزیان

- معرفی آلودگی های صوتی ناشی از فعالیت های انسانی
- آشنایی با مطالعات رفتار شناسی آبزیان (رفتارهای شکار- شکار گری)

***

مدرسین:

دکتر حمید علاف نویریان عضو هیات علمی- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه گیلان- تخصص تکثیر وپرورش آبزیان
دکتر سعید شفیعی ثابت عضو هیات علمی- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه گیلان- تخصص زیست شناسی رفتار آبزیان

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۹
استان: گيلان
شهر: صومعه سرا
محل برگزاری: گیلان – صومعه سرا – میدان انتظام – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان - گروه شیلات

تبلیغات