CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۰
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: پیش بینی تاخیر در پروژه های تعمیراتی خطوط لوله به کمک رویکرد ترکیبی رگرسیون لجستیک و SVM )مورد مطالعه : شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه فارس(

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

چکیده فارسی: از عمده مشکل‌های بارز در اجرای پروژه‌ها، تاخیر می‌باشد، به طور کلی تاخیر، هرگونه عدول از توافق زمان‌بندی شده متاثر از عوامل درونی و بیرونی سیستم می‌باشد که بعضا باعث ایجاد مشکل‌هایی برای صاحب قرارداد(کارفرما) و مجری(پیمانکار) می‌گردد . به بیان دیگر تاخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولانی‌تر کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه‌های تعمیراتی خطوط لوله و همچنین پیش‌بینی تاخیر در این پروژه‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر به دلیل کاربرد علمی دانش برای رتبه‌بندی عوامل تاخیر در پروژه‌های صنعت نفت، تحقیقی کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. در این تحقیق ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان که شامل 8 نفر از کارکنان شرکت مورد مطالعه بودند، و مطابقت با بانک اطلاعاتی موجود نسبت به شناسایی عوامل تاخیر و ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهش اقدام گردید. سپس با استفاده از روش رگرسیون لجستیک ضمن ایجاد مدل پیش‌بینی، عوامل موثر رتبه‌بندی شدند که در نتیجه به ترتیب مدت زمان پروژه، متراژ (طول)، برآورد نیروی انسانی (نفرساعت)، واگذاری کار به پیمانکار، نوع کار، دما، سایز و میزان کاهش تولید به عنوان موثرترین عوامل شناسایی شدند. سپس جهت بررسی عملکرد روش ماشین بردار پشتیبان، مدل پیش‌بینی با این روش را نیز بررسی نموده و با نتایج رگرسیون لجستیک مقایسه نمودیم. بر این اساس از لحاظ شاخص حساسیت روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به رگرسیون لجستیک برتری داشت و از لحاظ شاخص صحت روش رگرسیون لجستیک برتر بود. همچنین استفاده از عوامل برتر مشخص شده به کمک روش رگرسیون لجستیک در مدل پیش‌بینی ماشین بردار پشتیبان صحت و حساسیت قابل قبولی داشت. در پایان، این نتیجه حاصل شد که مدل پیش‌بینی توسط رگرسیون لجستیک به عنوان یک مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری می‌تواند به مدیریت در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. همچنین پیشنهاد شد جهت کاهش تاخیرها حتی الامکان نسبت به تفکیک پروژه‌های بزرگ به پروژه‌های کوچک‌تر اقدام شود.
واژگان کلیدی:
پیش‌بینی، تاخیر، خطوط لوله، رگرسیون لجستیک، ماشین بردار پشتیبان

---

نگارنده: امیرحسین طاهری
استاد راهنما: دکتر مریم رضوی
استاد مشاور: دکتر پیام فرهادی
استاد داور: دکتر خدیجه مصطفایی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۰ تا ۱۲
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - تعداد مشاهده ۱۸ بار
پیش بینی تاخیر در پروژه های تعمیراتی خطوط لوله به کمک رویکرد ترکیبی رگرسیون لجستیک و SVM )مورد مطالعه : شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه فارس(

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری