CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۵
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر پاداش نقدی اجرائی بر پرخاشگری مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

ازآنجایی‌که مالیات هزینه سنگین برای شرکت و سهامداران است انتظار می‌رود که باعث علاقه آن‌ها به پرخاشگری مالیاتی شود. مالیات برای مدیران شرکتها اهرمی مناسب جهت نشان دادن کمتر سود شرکت است. این پژوهش، به بررسی تأثیر پاداش نقدی اجرائی بر پرخاشگری مالیاتی شرکت‌ها می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت¬های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1391 تا 1396 موردبررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از آمار توصیفی، بررسی پایایی متغیرهای پژوهش، بررسی اثرات متغیرهای موردمطالعه و آزمون‌های استنباطی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 9 استفاده‌شده است. در این پژوهش نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، پاداش نقدی اجرائی بر پرخاشگری مالیاتی شرکت تاثیر مستقیم و معناداری می¬گذارد. یعنی هر چقدر پاداش نقدی اجرائی بیش¬تر باشد پرخاشگری مالیاتی شرکت بیش¬تر خواهد بود.
کلمات کلیدی: پاداش نقدی اجرائی،پرخاشگری مالیاتی، بورس اوراق بهادار.

---

نگارنده: زبیده زارع
استاد راهنما: دکتر محمد کیامهر
استاد مشاور:دکتر امین ناظمی
استاد داور:دکتر مرادی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۷ تا ۱۹
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - تعداد مشاهده ۲۳ بار
تأثیر پاداش نقدی اجرائی بر پرخاشگری مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری