CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۷
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: تطبیق حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: حقوق
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیست اجتماعی از سوی دیگر انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانی حقوق سیاسی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسی زنان در هر جامعه نشانه ی مدنیت و توسعه انسانی می باشد. امروزه اگرچه شاهد حضور سیاسی زنان در سطوح مختلف اجرایی و مدیریتی کشور هستیم و لیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما به گونه ای است که وضعیت زنان و مردان به صورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخودار بودند.
حق شرکت در اداره امور کشور دخالت در امور عمومی کشور و نقش داشتن در اداره مملکت برای همه افراد جامعه به عنوان یک امر حقوق بشری شناخته شده است. بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. در منشور حقوق شهروندی ایران بر نقش مردم در اداره عمومی کشور و دخالت آنها در تصمیم گیری ها به مباشرت یا با واسطه تاکید شده و اصول متعددی این معنی را می رساند، اما در خصوص موضوع زنان علیرغم دستاوردها و ابتکارات قانون اساسی، کاستی ها و نارسایی هایی به چشم می خورد که این ناشی از نوعی خلأ در متن قانون است و یا ناشی از به کار بردن مفاهیم و واژه هایی است که موجبات برداشتها و تعابیر مختلف و بعضاً متضاد را فراهم می کند. با عنایت به اینکه پیرامون پایان نامه حاضر، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در منشور حقوق شهروندی در خصوص حقوق سیاسی زنان با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مشاهده می گردد. منشأ محدودیت زنان را بایستی درخوانش مسلطی از قوانین که معمولا مبنایی مردانه دارند جست و جو کرد.

کلید واژه:
حقوق سیاسی زنان، منشور حقوق شهروندی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر.

---

ارائه دهنده: خانم مهسا ابوالقاسمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل
استاد راهنما: خانم دکتر خدیجه صلح میرزایی، استادیار رشته حقوق
استاد ممتحن: آقای دکتر ایوب عبدی، استادیار رشته حقوق
استاد ممتحن: آقای دکتر مرتضی زهرائی، استادیار رشته حقوق

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۲
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: میدان جهاد (دانشگاه)- چهارراه نظری(عارف)- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه- سالن اجتماعات

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - تعداد مشاهده ۳۷ بار
تطبیق حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری