CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۷
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: یک روش بین لایه ای جهت بهبود مصرف انرژی در اینترنت اشیا

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

یک روش بین لایه ای جهت بهبود مصرف انرژی در اینترنت اشیا در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

با استفاده از گسترش اشیا متصل به اینترنت، مسیریابی اشیا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. معماری های مختلفی برای شبکه های اینترنت اشیا وجود دارد. در یکی از این معماری ها، تعداد زیادی اشیا در یک محیط با هم قرار دارند که می خواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از این رو، مسیریابی در این شبکه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق ما یک روش مسیریابی بین لایه ای معرفی می کنیم. هدف این الگوریتم کاهش مصرف انرژی در شبکه است. در مسیریابی بین لایه ای، گره ها از اطلاعات موجود در لایه های مختلف استفاده می کنند تا کیفیت مسیریابی را بهبود ببخشند. در روش پیشنهادی ما اطلاعات از لایه های کاربردی، شبکه و فیریکی برای مسیریابی استفاده می شود. ارتباط این اطلاعات با استفاده از قوانین فازی برقرار خواهند شد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که روش پیشنهادی کارایی بهتری نسبت به روش های متعارف مسیریابی دارد.

واژه‌های کلیدی: اینترنت اشیا، مسیریابی بین لایه ای، منطق فازی، کاهش مصرف انرژی

---

نگارنده:سمیه عزمی
استاد راهنما: دکتر محمد اسلامی نژاد
استاد مشاور: دکتر سید ابراهیم دشتی
استاد داور: مهندس محمد ایمان جم نژاد

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۳
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۴ - تعداد مشاهده ۳۵ بار
یک روش بین لایه ای جهت بهبود مصرف انرژی در اینترنت اشیا

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری