CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: الگوریتم مسیریابی مبتنی بر زنجیر برای ذخیره انرژی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از نودهای دروازه

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: هوش مصنوعی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

پیشرفتهای تکنولوژی در ارتباطات بیسیم راه را برای توسعه نودهای حسگر چندکاره، کم مصرف، و کم هزینه در شبکههای حسگر بیسیم هموار کرده است. طراحی شبکه حسگر به وسیله عواملی مانند مقیاس پذیری، مصرف انرژی، محیط و غیره تحت تأثیر قرار میگیرند. از سه فعالیت: حس کردن، پردازش و ارتباطات، انرژی بیشترصرفِ اهداف ارتباطی میشود. ذخیره انرژی عاملی غالب در شبکههای حسگر بیسیم است. انتخاب استراتژی مسیریابی برای تحویل مناسب بستهها خیلی مهم میباشد. اهداف تحقیق کمک به افزایش طول عمر شبکه توسط طراحی پروتکلهایی است که نیازمند انرژی کمتری در طی ارتباطات هستند. برداشت انرژی شبکه های حسگر بیسیم راهحلی است برای شبکههایی که انرژی آنها باتری است زیرا که تخصیص دوباره انرژی خیلی پرهزینه میباشد. برداشت انرژی باعث استفاده از نودهایی میشود که امکان برداشت انرژی از محیط را داشته باشند. این پژوهش یک بررسی را روی مسیریابی بهره وری انرژی مبتنی برزنجیر در شبکههای حسگر بیسیم فراهم میکند. این تحقیق روی روشهای مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم تمرکز دارد و با بررسی روشهای پیشین، از نودهای دروازه به جای نودهای سرزنجیر ایده گرفته شده است و روشی تازه را بررسی کرده تا بهرهوری انرژی و طول عمر شبکه را بهبود بخشد. در روش پیشنهادی از آنجایی که نودهای دروازه مجهز به باتری قابل شارژ توسط انرژی خورشید هستند و در هرزنجیر یک نود دروازه جهت تجمیع داده و ارسال آن به طورمستقیم به نود sink و یا ایستگاه پایه صورت میپذیرد، از این رو میتواند مصرف انرژی، تأخیر پایان به پایان، و تأخیر کلی شبکه را کاهش و طول عمر شبکه را نسبت به روشهای پیشین افزایش دهد. نتایج شبیه-سازی به خوبی نشان میدهد که در الگوریتم جدید انرژی نودها حداقل به میزان50% بیشتر ذخیره شده و به میزان حداقل 46/42%، طول عمر شبکه در مقایسه با دیگر روشهای موجود بهبود پیدا کرده است.

---

نگارنده: امیر هژبری
استاد راهنما: جناب دکتر اسلامی نژاد
استاد مشاور: جناب دکتر راسخ
استاد داور: جناب مهندس جم نژاد

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۸
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - تعداد مشاهده ۴۹ بار
الگوریتم مسیریابی مبتنی بر زنجیر برای ذخیره انرژی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از نودهای دروازه

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری