CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲
مهر

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: رتبه بندی پایداری زنجیره تامین با استفاده از روش AP و نرم یک

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

رتبه بندی پایداری زنجیره تامین با استفاده از روش AP و نرم یک در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

در این تحقیق مدل های رتبه بندی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی⸲ اجتماعی و محیطی پیشنهاد می شود. در بسیاری از سازمان ها فقط داده های نسبتی مانند: نسبت دارایی به بدهی در دسترس می باشند. از این رو مدل های DEA-R که تلفیقی از DEA و داده های نسبتی می باشد می توانند راه گشا باشند. در این پایان نامه روش های رتبه بندی AP و نرم یک در مدل های SBM و راسل اصلاح شده در DEA و DEA-R ارائه شده است. در خاتمه نتایج رتبه بندی برای بانک های تجاری استان فارس ارائه شده است.
واژگان کلیدی: زنجیره تأمین،پایداری زنجیره تأمین، تحلیل پوششی داده ها،رتبه‌بندی تحلیل پوششی داده ها، روش AP،روش L1

---

نگارنده: زهرا مسعودی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا مظفری
استاد مشاور: دکتر سید مهدی ابطحی
استاد داور: دکتر کاظم اعتماد

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۷
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۷/۲ - تعداد مشاهده ۴۰ بار
رتبه بندی پایداری زنجیره تامین با استفاده از روش AP و نرم یک

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری