CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
مهر

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی جرم انگاری غیرمستقیم سلاح‌های موشکی در حقوق بین الملل

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

بررسی جرم انگاری غیرمستقیم سلاح‌های موشکی در حقوق بین الملل در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: حقوق
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

سلاح‌های موشکی به‌عنوان آخرین دستاورد بشر در حوزه تسلیحات، سلاحی بسیار مخرب بوده که به قول دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی 1996 در خصوص سلاح‌های موشکی، آثار آن در زمان و مکان نمی‌گنجد. کاربرد این سلاح در زمان صلح و بالأخص در زمان جنگ بسیاری از قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. از این لحاظ اصولاً بایستی از منظر حقوق بین‌المللی که امروزه به‌تدریج رنگ و بوی بشری می‌یابد کاربرد چنین سلاحی ممنوع و جنایت بین‌المللی قلمداد شود. اگرچه می‌توان از منظر این پارادایم نوظهور و بشر محور حقوق بین‌الملل کاربرد چنین سلاح‌هایی را جنایت بین‌المللی دانست ولی با این وجود بایستی میان حقوق آرمانی و حقوق موجود (پوزیتویستی) قائل به تفکیک شد. بدین معنی که تا زمان استقرار و تثبیت پارادایم جدید بشر محور (حقوق آرمانی) به‌جای پارادایم کلاسیک حاکمّیت محور (حقوق موجود) در حقوق بین‌الملل، بایستی از منظر حقوق بین‌الملل پوزیتویستی موجود به قضایا نگریست. در این رویکرد تا زمانی که ممنوعیّت صریح عرفی یا معاهده‌ای در این خصوص وجود نداشته باشد نمی‌توان نفس کاربرد سلاح‌های موشکی را به‌طور مستقیم ممنوع و جنایت تلقی نمود؛ اما باوجوداین از روی برخی از آثار ناشی از کاربرد سلاح‌های موشکی می‌توان امروزه کاربرد آن‌ها را به‌صورت غیرمستقیم و در قالب جنایت علیه بشریت، ژنوساید یا غیره جنایت قلمداد نمود.

واژگان کلیدی: سلاح‌های موشکی، حقوق بین‌الملل کیفری، پارادایم کلاسیک و پارادایم جدید، جرم انگاری

---

ارائه دهنده: آقای سید مصطفی مدیحی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل
استاد راهنما: خانم دکتر خدیجه صلح میرزایی، استادیار رشته حقوق
استاد ممتحن: آقای دکتر ایوب عبدی، استادیار رشته حقوق
استاد ممتحن: آقای دکتر سعید طاهری موسوی، استادیار رشته حقوق

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۳
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: میدان جهاد (دانشگاه)- چهارراه نظری(عارف)- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه- سالن اجتماعات

تبلیغات