CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: ارائه یک مدل ریاضی انتخاب پروژه های مبتنی بر اهداف توسعه پایدار در شرایط عدم قطعیت و منابع محدود

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: ریاضیات
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

مسئله انتخاب پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مسائلی است که مدیران سازمان‌ها با آن مواجه هستند و هدف اصلی آن کمک به سرمایه‌گذار در انتخاب مجموعه‌ای بهینه از پروژه‌ها با توجه به شرایط محیط تصمیم‌گیری است. در این پایان‌نامه، یک مدل ریاضی چندهدفه برای انتخاب پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف توسعه پایدار در یک افق زمانی چند دوره‌ای پیشنهاد می‌شود. بر اساس بعد اقتصادی پایداری، سود حاصل از اجرای پروژه‌ها بیشینه می‌شود. بر اساس بعد زیست‌محیطی، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و میزان مصرف انرژی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کمینه می‌شود. در بعد اجتماعی پایداری، تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده، تعداد افراد تحت پوشش بیمه، رضایت شغلی کارکنان در نتیجه ارائه خدمات رفاهی، تاثیر پروژه بر خودکفایی منطقه و تعداد روزهای از دست رفته کاری بررسی می‌شود. مدل پیشنهادی، محدودیت‌های دنیای واقعی نظیر ماشین‌آلات، نیروی انسانی، مواد اولیه و ظرفیت تامین‌کنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز پروژه‌ها را در نظر می‌گیرد. نظر به این که به ندرت می‌توان مقدار دقیق پارامترها را برآورد نمود، عدم‌قطعیت در پارامترهای استراتژیک و عملیاتی مدل‌ انتخاب پروژه نیز لحاظ شده است. برای برخورد با عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای مدل، از رویکرد برنامه‌ریزی فازی امکانی استفاده می‌شود. نتایج عددی کارایی مدل پیشنهادی را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا تصمیمات استراتژیک انتخاب پروژه‌ها را از هر سه دیدگاه اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی بررسی نمایند.

---

نگارنده:محمد زرین‌پور
استاد راهنما:دکتر ناعمه زرین‌پور
استاد مشاور:دکتر محمدرضا مظفری
استاد داور:دکتر مهدی ابطحی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - تعداد مشاهده ۶۵ بار
ارائه یک مدل ریاضی انتخاب پروژه های مبتنی بر اهداف توسعه پایدار در شرایط عدم قطعیت و منابع محدود

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری