CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۹
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: طبقه بندی گزارش های باگ برپایه ی تکنیک های متن کاوی

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

طبقه بندی گزارش های باگ برپایه ی تکنیک های متن کاوی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: نرم افزار
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

سالهای اخیر شاهد علاقه شدید به پیش‌بینی جنبه‌های مختلف نقصهای نرمافزاری مانند تعداد و شدت، بر اساس دادههای جمع‌آوری‌شده از مخازن بودهایم. باهدف شناسایی این نقصها به‌صورت مؤثر و در جهت کاهش هزینههای کلی تعمیر و نگهداری ، بسیاری از مدلهای آماری، توسعه‌یافته است. به‌طورکلی، چنین مدلهایی بر روی اطلاعات گذشته جهت پیش-بینی باگ تکیه میکنند.در میان منابع بسیاری از اطلاعات، سیستمهای ردیابی باگ به دلیل غنای اطلاعات نقص و همچنین کاربرد وسیع در عملکرد از اهمیت خاصی برخوردارند. مطالعات تجربی اخیر، مقدار قابل‌توجهی از گزارشهای باگی را نشان داده است که درواقع غیر مرتبط با باگ است. طبقهبندی اشتباه گزارش‌های باگ کارایی مدلهای پیشبینی باگ را از بین می‌برد. سیستم‌های طبقهبندی خودکار و یا طبقهبندی کنندهها میتوانند برای اختصاص دادن باگ به توسعه‌دهندگان، ساخت مدلهای ایجاد خطا ، و برنامهریزی مؤثر فعالیت‌های دیگر مانند افزایش و یا بازسازی استفاده شوند. در این پژوهش باهدف کاهش اشتباهات طبقه بندی گزارش باگ، از الگوریتم داده‌کاوی جهت طبقه‌بندی استفاده شده که در این راستا مطالعه گستردهای بر روی مجموعهای از گزارشهای باگ از پنج پروژه بزرگ منبع باز شامل : موزیلا ، ایکلیپس ، جی باس ، هسته‌ی فایرفاکس ، اُپن فوم که به‌طور تصادفی انتخاب‌شده‌اند، جهت صحت روش این پژوهش انجام شده است. مطالعه مقایسه‌ای، بهبود عملکرد این روش را تائید می‌کند.

---

نگارنده: نفیسه آریان
استاد راهنما: جناب آقای دکتر امیرحسین راسخ
استاد مشاور: سرکار خانم مهندس بتسابه تنوری
استاد داور: جناب آقای مهندس محمدرضا جم نژاد

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۲ تا ۱۳
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات