CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۸
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از MADM خاکستری (مورد مطالعه: مرکزعرضه فست فود KFC درشیراز)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: بازاریابی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

فرایند توسعه محصول جدید در بعضی موارد و برخی از صنایع پیچیده بوده و فهم قابلیت ها ، مزایا و مراحل اجرایی تجاری سازی یک فناوری نو به آموزش ،تجهیزات و توانایی های خاص استفاده کننده نیازدارد.در همین راستا به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از MADM خاکستری (مورد مطالعه: مرکز عرضه فست فود KFC در شیراز) در این تحقیق پرداخته شد.جامعه اماری این تحقیق شامل پرسنل شرکت عرضه فست فود KFC در شیراز به تعداد 348 نفر بود که به دلیل استفاده از تکنیک تحلیل خاکستری از خبرگان شرکت به تعداد 10 نفر برای حجم نمونه و تهیه پرسشنامه استفاده شد. در این تحقیق از روش تحلیلی داده فازی خاکستری در نرم افزار اکسل استفاده گردید و نتیجه اینکه برخورداری از فناوری جدید ، وجود مهارت مورد نیاز ، رعایت استانداردها و وجود فرهنگ خلاقیت و نوآوری به ترتیب از مهمترین دلایلبرای توسعه محصول جدید به حساب میاید..

---

نگارنده:پوریا مختاری
استاد راهنما:دکترامیری
استاد مشاور:دکترپیام فرهادی
استاد داور:دکتررمضانی قطب ابادی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۷
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - تعداد مشاهده ۶۱ بار
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از MADM خاکستری (مورد مطالعه: مرکزعرضه فست فود KFC درشیراز)

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری