CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱
اسفند

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش آب در تولید فولاد حاصل از آهن آلات بازیافتی و فولاد تولید شده از سنگ آهن

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

میزان کل مصرف آب در صنایع فولادی اکنون به بیش از 275 میلیون متر مکعب در سال می‌رسد که این مقدار 46 درصد مصرف آب کل صنایع کشور می باشد. از آنجایی که ایران در منطقه خشک و کم آبی قرار گرفته، خشکسالی‌های سال‌های اخیر نیز مزید برعلت شده و باعث گردیده که میزان مصرف آب و راهکارهای کاهش آن در صنعت فولاد اهمیت بسیاری پیدا نماید. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف «بررسی نقش آب در تولید فولاد حاصل از آهن آلات بازیافتی و فولاد تولید شده از سنگ آهن» انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. مقایسه مصرف آب بین دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان (که یکی از مدرنترین کارخانه های خاورمیانه در زمینه تولید فولاد از سنگ آهن می باشد) و شرکت فولاد آلیاژی ایران (که تنها کارخانه فرآوری آهن قراضه در مرکز و جنوب کشور است) در بخشها و واحد های مختلف در بازه زمانی 1392 تا 1397 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. جهت تحلیل و مقایسه میزان مصرف آب در هرتن فولاد تولیدی به وسیله سنگ آهن و قراضه های بازیافتی از جداول و نمودار های نرم افزار Microsoft Excel استفاده شده است. میانگین مصرف آب بر اساس متر مکعب بر تن تولید آهن اسفنجی در فولاد مبارکه برابر 2.69 متر مکعب از سال 1392 تا 1397 بوده و میانگین این مقدار برای تولید فولاد خام برابر 2.44 متر مکعب آب می باشد. میزان مصرف آب فولاد مبارکه در سالهای اخیر برابر 38.20 میلیون متر مکعب بوده است. میانگین مصرف آب در شرکت فولاد آلیاژی ایران برای تولید هر تن فولاد خام در سالهای مورد مطالعه برابر 1.233 مترمکعب و این مقدار برای تولید محصولات فولادی برابر 0.283 متر مکعب می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میانگین میزان مصرف آب برای تولید فولاد خام و محصولات فولادی از سنگ آهن تقریبا دوبرابر استفاده از ضایعات بازیافتی آهن می باشد. در مجموع میانگین مقدار مصرف آب در واحدهای کوره اکسیژن، کوره قوس الکتریکی، ریخته گری مداوم، آسیاب نورد گرم، نورد صفحه، اسید شویی، نورد سرد و خطوط پوشش دهی در کارخانه با مواد اولیه قراضه، 38.64 درصد کمتر از کارخانه با مواد اولیه سنگ آهن بوده است.
واژه های کلیدی: نقش آب ، تولید فولاد، بازیافت، سنگ آهن، فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی ایران.

---

ارائه دهنده: آقای مهندس رضا سرو امجد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت
استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر سید مهدی حسینیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۱ اسفند ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۳
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: میدان جهاد (دانشگاه)- چهارراه نظری(عارف)- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه- سالن اجتماعات

تبلیغات