CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱
خرداد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: مرکز آموزش و پژوهش و ارائه انواع صنایع دستی شیراز با رویکرد باز زنده سازی فعالیتهای بازار وکیل

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۱ خرداد ۱۳۹۹
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۸
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان فرهنگ شهر انتهای کوچه 33 نبس تاکستان 14 مؤسسه آموزش عالی آپادانا سالن همایش ها

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۹/۳/۱ - تعداد مشاهده ۱۸ بار
مرکز آموزش و پژوهش و ارائه انواع صنایع دستی شیراز با رویکرد باز زنده سازی  فعالیتهای بازار وکیل

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری