CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 نشستهای برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تقویم نشستها، سخنرانیها، دوره ها و کارگاههای تخصصی علمی کشور
کارگاه آموزشی

۱. مدیریت اطلاعات علمی و شخصی(PIM) در فضای کلود(Cloud) و آموزش استفاده از نرم افزار Mendeley

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۲ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: نرم افزار
سخنرانی علمی

۲. تجربه زیسته زنان توانمند

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۱ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم رفتاري و اجتماعي
کارگاه آموزشی

۳. پژوهش در وب و چگونگی انتشار مقالات مستخرج از آن

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم كامپيوتر
کارگاه آموزشی

۴. تکنیک های تاریخ شفاهی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۴ بهمن، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: تاريخ
کارگاه آموزشی

۵. کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: هنر و علوم انساني
دوره آموزشی

۶. درس گفتار آئین نگارش سخنرانی سیاسی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم سياسي و روابط بين الملل
سخنرانی علمی

۷. نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: شنبه، ۱۱ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: هنر و علوم انساني
کارگاه آموزشی

۸. مکالمه به زبان عربی فصیح

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۱۱ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: زبان و زبان شناسي
کارگاه آموزشی

۹. کارگاه آموزشی روش تحقیق تخصصی (تطبیقی) با رویکرد مطالعات قرآنی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۷ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۱۰. کارگاه آموزشی روش شناسی علوم انسانی اسلامی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۵ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: هنر و علوم انساني
کارگاه آموزشی

۱۱. کارگاه آموزشی جایگاه فلسفه در جهان امروز

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۴ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: فلسفه
کارگاه آموزشی

۱۲. کارگاه آموزشی انسان شناسی انتقادی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۴ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: انسان شناسي
کارگاه آموزشی

۱۳. کارگاه آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی )

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: فلسفه
کارگاه آموزشی

۱۴. درس گفتار اصول الفقه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۹ آذر، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۱۶. استانداردسازی نشریات علمی و نمایه سازی پایگاه های بین المللی دنیا

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: جمعه، ۱ دی، ۱۳۸۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: هنر و علوم انساني

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

انجمنهای برتر برگزار کننده نشستها