CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 نشستهای مرتبط با زمين شناسي

تقویم نشستها، سخنرانیها، دوره ها و کارگاههای تخصصی علمی کشور
کارگاه آموزشی

۱. دومین کارگاه توصیه بهینه کودی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۲۹ تیر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس - انجمن علمی خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: زمين شناسي
سخنرانی علمی

۲. ارزیابی مخاطرات طبیعی در سامانه آتشفشانی دماوند"آتشفشان ها، مخاطرات، بایدها و نبایدها

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۴ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس - انجمن علمی خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: زمين شناسي
سخنرانی علمی

۳. بررسی فرونشست زمین در استان و شهر اصفهان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۹ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: زمين شناسي
سخنرانی علمی

۴. فیروزه:صنعت و فرهنگ

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر نیشابور
برگزار کننده: دانشگاه نیشابور
دسته بندی علمی: زمين شناسي
سخنرانی علمی

۵. آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۹ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
دسته بندی علمی: زمين شناسي
کارگاه آموزشی

۶. هرمز؛ نگین زمین شناسی ایران

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۳ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آسمان شب
دسته بندی علمی: زمين شناسي

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

انجمنهای برتر برگزار کننده نشستها