CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 نشستهای مرتبط با معماري و شهرسازي

تقویم نشستها، سخنرانیها، دوره ها و کارگاههای تخصصی علمی کشور
کارگاه آموزشی

۱. جلسه توفان ذهنی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۷ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر داورزن
برگزار کننده: تجرید معماری
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲. نشست «در جستجوی نور، مفاهیم و روش ها»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۰ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: تجرید معماری
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳. نشست «مروری بر تجربیات مهندس علی صادقیان»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۹ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان يزد - شهر یزد
برگزار کننده: تجرید معماری
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴. نشست «پدیدارشناسی معماری»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۱ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر شاهین شهر و میمه
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۵. نشست «هویت تعاملی معماری معاصر»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۰ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان کردستان - شهر سنندج
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۶. نشست «مروری بر پروژه مرمت خانۀ ایرانی»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۶ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۷. نشست «اندیشه شهر و شهرسازی در ایران»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۶ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۸. فعالیت های سازمان زیباسازی شهر تهران در جهت ارتقای سهم تهران گردی گردشگران و شهروندان تهرانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۶ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۹. تاملی بر نظام سکونتگاهی شهری و روستایی براساس آموزه هایی از زلزله استان کرمانشاه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۶ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری جامعه ی مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۰. نشست تخصصی:تحولات آینده کلانشهر تهران از منظر طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۱ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۱. نشست عصر تهران،تهران در بستر مطبوعات

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۹ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
کارگاه آموزشی

۱۲. بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری. محور نخست: طرح جامع شهری

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۱۶ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر قرچک
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با مشارکت پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۳. نشست تخصصی «فرایند طراحی آثار هوبا طرح»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۹ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۴. نشست «بازنگری در تاریخ‌گذاری دوقسمت از مسجدجامع اصفهان»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۹ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۵. نشست ایکوموس؛ «گرامی‌داشت محمد پاک‌نژاد»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۷ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
دفاعیه ارشد

۱۶. داده کاوی مکانی و تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۷ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۷. نشستی با حضور «حسین شیخ زین الدین»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۵ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۸. نشست "آسیب شناسی توسعه شهری"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۵ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه انسان شناسی و فرهنگ
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۱۹. نشست «ارزیابی پروژه احیای باغ موزه قصر»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۰. «مدل‌سازی فکری یا معماری اندیشه»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۱. نشست علمی"به سوی کنشگری شهرسازان در عرصه عمومی"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۲. نشست"معماران آشوری به یاد اوشانا"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۳. تلفیق پارامترهای معماری سنتی و مدرن

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۴. نشست "تجربه استفاده مجدد از کارخانه آرگو"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۵. نشست"مروری برادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ریسباف اصفهان"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۶. آشنایی با اصول، تجارب و چالش های توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۱ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۷. سومین نشست توسعه شهری با عنوان "شهرسازی در دولت دوازدهم"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۱ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۸. نشست "ارزیابی پروژه بزرگراه نواب و پیامدهای آن"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۱ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۲۹. نشست "بزرگداشت روز جهانی شهرسازی"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۷ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۰. نشست "حیات مجدد اصفهک"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۴ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه هنر تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۱. نشست "مطالعات بافت و معماری تاریخی بندر کنگ"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: شنبه، ۱۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۲. نشست" شهر، حاشیه در متن» به مناسبت روز جهانی شهرسازی"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: شنبه، ۱۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دپارتمان امور اجرایی و فرهنگی دانشگاه هنر و معماری پارس
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۳. نشست "مقوله التقاط در معماری دینی: سیر تحول مساجد معاصر کشور مالزی"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۱۱ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن علمی هنر اسلامی ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
کارگاه آموزشی

۳۴. حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پیاده، دوچرخه و سواره در شهر

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۵. نشست «به جای آوردن شهر»؛ از سلسله نشست های اصفهان شناسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: موسسه فرهنگی ایوان
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۶. نشست "طراحی به روایت متن؛ نسبت نویسندگی و طراحی"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۷. نشست «دستور کاری نوین در توسعه شهرهای جدید ایران»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۸. نشست «طِهران تا هامبورگ»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: جامعه مهندسان مشاور ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۳۹. نشست «مسئله جمعیت و شهرهای جدید در ایران»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت عمران شهرهای جدید
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۰. بررسی عملکرد شهرداری و چشم اندازهای پیش رو

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۳۰ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت عمران شهرهای جدید
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۱. شست باغ ایرانی؛ «از منظر معماری ایران»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۷ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: موزه حمام علیقلی آقا وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۲. نشست «تحلیل معماری و نظام دفع آب در مجموعه‌ میراث جهانی چغازنبیل»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان خوزستان - شهر خرمشهر
برگزار کننده: موزه حمام علیقلی آقا وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۳. نشست «تجارب دبیرخانۀ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۴. نشست پروژه های بزرگ مقیاس: پردیس تئاتر خاوران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه تهران، مطالعات کلانشهر
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۵. معرفی برخی مصالح نوین

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه تهران، مطالعات کلانشهر
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۶. نشست حافظیه و شعر گُدار

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۷. نشست «شهر ایرانی اسلامی»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۸ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۸. سمینار بازآفرینی فرهنگ مبنا و تجربه های شهری معاصر در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۷ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۴۹. نشست «تجربیات طراحان شهری جوان»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۷ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن طراحان شهری ایران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
سخنرانی علمی

۵۰. دو سخنرانی "معماری اقوام در آذربایجان” و “اسناد تاریخی و معماری آذربایجان"

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۷ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي
دفاعیه ارشد

۵۱. طراحى خانه نوعروس یزدى ؛ تأملى برمفهوم خانه به مثابه شاخه نبات

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: شنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: معماري و شهرسازي

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

انجمنهای برتر برگزار کننده نشستها